Смекни!
smekni.com

Розвиток ринку страхових послуг в Україні (стр. 10 из 18)

1 529,0 млн.грн. (32,7%) становило внутрішнє перестрахування;

37,4 млн.грн. (0,8%) - премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників),

решту – 3 110,7 млн.грн. (66,5%) становили премії від страхувальників.

Сума чистих страхових премій(валові премії за мінусом премій з внутрішнього перестрахування) становила 3 148,2 млн.грн. (67,3% від валових страхових премій).

У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року обсяги надходжень валових та чистих страхових премій у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.1)

Рис.2.1 Динаміка страхових премій у 1 кв. 2007-2009рр.

За видами страхування найбільше уповільнення у валових страхових преміях спостерігалося за видами страхування іншими, ніж страхування життя (Таблиця 2.4), що перш за все пов’язане з падінням надходжень з автострахування та інших майнових видів страхування (Таблиця 2.5).

Таблиця 2.4

Валові страхові премії з видів страхування, надходження за якими у 1 кварталі 2009 року були найвищими та їх порівняння з аналогічним періодом 2008 року

Види страхування (ТОР) 1 кв.2008 1 кв.2009 Темпи приросту валових премій
млн.грн. Питома вага млн.грн. Питома вага
наземного транспорту (автострахування) 1 181,9 22,1% 842,7 18,0% -28,7%
кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 249,4 4,7% 793,0 17,0% 218,0%
страхування майна (іншого, ніж у п.5-9 закону) 750,4 14,0% 672,8 14,4% -10,3%
фінансових ризиків 917,6 17,1% 486,7 10,4% -47,0%
від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 506,1 9,4% 428,9 9,2% -15,2%
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами) 367,4 6,9% 344,9 7,4% -6,1%
страхування життя 232,7 4,3% 206,9 4,4% -11,1%
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 195,4 3,6% 206,8 4,4% 5,8%
вантажів та багажу (вантажобагажу) 350,8 6,5% 192,8 4,1% -45,0%
Всього по вказаних видах страхування 4 751,7 88,7% 4 175,6 89,3% -12,1%
Всього по ринку (всі види страхування) 5360,0 100,0% 4677,2 100,0% -12,7%

За даними (Таблиці 2.4), найбільші обсяги страхових премій надходять за договорами автострахування.

Концентрація ринку у 1 кварталі 2009 року щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових страхових премій представлена у (Таблиці 2.5) Так, незважаючи на велику кількість компаній, реально на ринку основну частку валових премій акумулюють 50 СК "non-life" (78,8% премій) та 10 СК "life" (83,1% премій).


Таблиця 2.5

Надходженнями валових страхових премій

Перші (Тор) страхування життя страхування "не-життя"
Надходженняпремій(млн.грн.) Частка на ринку % Надходженняпремій(млн.грн.) Частка на ринку %
Тор 3 116,7 56,1% 787,3 17,6%
Тор 10 172,6 83,1% 1 692,5 37,8%
Тор 20 194,2 93,5% 2 519,8 56,3%
Тор 50 207,8 100,0% 3 525,8 78,8%
Тор 100 х х 4 128,8 92,3%
Тор 200 х х 4 428,5 99,0%
Всього 207,8 100,0% 4 474,3 100,0%

Страхові премії за видами страхування за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура та темпи приросту) представлені у (Таблиці 2.6).За даними цієї таблиці, традиційно, значну частку в ринку (в загальних валових преміях з усіх видів страхування) займали види добровільного майнового страхування, а саме – 67,3% у 1 кв. 2009р. (74,6% у 1 кв. 2008р.).

Таблиця 2.6

Страхові премії за видами страхування за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура та темпи приросту)

Від страхувальників-фізичних осіб у 1 кв.2009р. надійшло страхових премій 1 335,8 млн.грн. (28,6% від загальних валових премій). Близько половини всіх премій від громадян (43,4%) становили премії від страхування наземного транспорту (579,8 млн.грн.). А також, з інших видів (найбільші надходження від громадян)- страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) надійшло 293,8 млн.грн. (22,0% відповідно), а також сукупно за видами добровільного особистого страхування – 162,2 млн.грн. (12,1% відповідно).

Виплачено страхових виплат-відшкодувань страхувальникам-фізичним особам у 1 кв.2009р. 749,2 млн.грн. (49,7% від загальних валових виплат). Основна частина виплат (73,0%) здійснена за договорами страхуванням наземного транспорту (547,2 млн.грн.). Зі страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) фізичним особам виплачено 109,5 млн.грн. (14,6% відповідно).

Рівень страхових виплат за договорами, укладеними з фізичними особами, постійно зростає та за результатами 1 кварталу 2009 року становив 56,1% (рис.2.2), в основному внаслідок збитковості автострахування, де було виплачено відшкодувань 94,4% у співвідношенні до отриманих премій з цього виду.

Рис.2.2 Страхування фізичних осіб (премії, виплати, та рівень виплат) у 2007-2008рр. та у 1 кв. 2007-2009рр.

Загальна (валова) сума страхових виплат за договорами страхування та перестрахування за січень-березень 2009 року становила 1 507,2 млн.грн.

Основну частину валових страхових виплат здійснено за такими видами страхування:

- 681,7 млн.грн. (або 45,2% від загальних виплат) із страхування наземного транспорту;

- 350,6 млн.грн. (або 23,3% відповідно) із страхування фінансових ризиків;

- 144,6 млн.грн. (або 9,6%) із страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами).

Обсяг чистих страхових виплат (валові виплати, зменшені на суму виплат перестрахувальникам-резидентам) становив 1 396,5 млн.грн.

Рівень страхових виплат: рівень валових виплат – 32,2%, рівень чистих страхових виплат – 44,4%, рівень виплат фізичним особам – 56,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, обсяги валових та чистих страхових виплат у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.3). Так, темпи приросту валових страхових виплат у 1 кв.2009 знизилися на 2,3% порівняно до 1 кв.2008 року, а чистих до -5%.

Рис.2.3 Динаміка страхових виплат у 1 кв. 2007-2009рр.


Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за 1 кв. 2009 року становив 32,2% (Таблиця 2.7). Високий рівень валових страхових виплат (більше 30%) спостерігався сукупно за видами у формі: добровільного особистого страхування – 48,7% (за 1 кв.2008р. – 37,4%), добровільного майнового страхування – 33,4% (за 1 кв.2008р. – 32,1%), а також державного обов‘язкового страхування – 100% (за 1 кв.2008р.– 94,7%).

Таблиця 2.7

Рівень страхових виплат за видами страхування

Види страхування Рівень страхових виплат
Рівень валових виплат Рівень чистих виплат
1 кв.08р. 1 кв.09р. 1 кв.08р. 1 кв.09р.
1 2 3 4 5
Cтрахування життя 3,1% 6,8% 3,1% 6,8%
Види страхування інші, ніж страхування життя, у тому числі: 30,0% 33,4% 42,0% 47,0%
Добровільне особисте страхування 37,4% 48,7% 38,7% 52,6%
Добровільне майнове страхування 32,1% 33,4% 48,4% 51,7%
- в тому числі страхування фінансових ризиків 52,6% 72,0% 119,8% 141,7%
Добровільне страхування відповідальності 3,6% 4,8% 8,1% 7,4%
Недержавне обов'язкове страхування 18,8% 28,6% 19,7% 30,0%
- в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 26,3% 36,2% 27,0% 37,0%
Державне обов'язкове страхування 94,7% 100,0% 94,7% 100,0%
ВСЬОГО (всі види страхування) 28,8% 32,2% 39,6% 44,4%

За січень-березень 2009 року на перестрахування сплачено 1 840,4 млн.грн. (у 1 кв.2008р. - 2 023,7 млн.грн.), з них: