Смекни!
smekni.com

Стратегія банків України на ринку цінних паперів (стр. 16 из 20)

2.5.1 Торгівля цінними паперами

31

Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

310

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105

А

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110

А

Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж

335

Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

(розділ 33 доповнено групою рахунків 335 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. N 310)

336

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

2.5.2 Реєстраційна та депозитарна діяльність

97

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702

А

Цінні папери на зберіганні

9703

А

Інші активи на зберіганні

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

2.5.3 Андеррайтерська діяльність

93

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930

Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

931

Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

2.5.4 Управління цінними паперами клієнтів

978

Активні рахунки довірчого управління

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від від 24 липня 2009 року N 1617-VI- Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

3. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 26 листопада 1996 року // Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України станом від 25 грудня 2008 року N 801-VI - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

4. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року N 3480-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 грудня 2008 року N 692-VI - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

5. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року
N 514-VI - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

6. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 року
N 710/97-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 вересня 2008 року N 514-VI - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // від 19 червня 2003 року N 979-IV

6. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про іпотеку” // від 5 червня 2003 року N 898-IV

9. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259 - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009(Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

10. Про затвердження Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління Національ-ного банку України від 2 лютого 2007 року N 31(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 липня 2008 року N 211) - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009 (Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

11. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 10 вересня 2009 року N 541) - Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2009 (Інтернет- сайт http://www.liga-zakon.com.ua, ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2009)

12. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»» №1449 від 12.12.2006 // www.rada.gov.ua