Смекни!
smekni.com

Бухгалтерський і податковий облік ліцензування (стр. 3 из 5)

Залишилося з'ясувати, де отримувати ліцензії?

Як визначено законодавством, ліцензію отримують за місцем торгівлі підприємця.

Приймання документів для одержання ліцензій на провадження роздрібної торгівлі та їх видача провадяться відділами з питань торгівлі районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а у містах обласного підпорядкування - виконавчими комітетами міських рад, за погодженням з Міністерством фінансів. Приймання документів для одержання ліцензій на провадження оптової торгівлі - у відповідних територіальних управліннях Мінфіну.

У разі провадження діяльності з продажу таких виробів у декількох торгових місцях, розташованих у різних територіальних громадах, ліцензії придбаваються у відповідних територіальних громад.

Подання документів

Перш ніж вирушити до відділу торгівлі місцевої держадміністрації або виконкому міськради або до відповідного відділу Мінфіну, заздалегідь з'ясуйте, о котрій годині та в якому приміщенні приймають документи. Адже документи для отримання ліцензії приймають за графіком, у спеціально визначеному приміщенні.

Документи для отримання ліцензії подає фізична особа:

- особисто підприємець, у разі придбання ліцензії фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності;

- яка уповноважена юридичною особою, у разі придбання ліцензії юридичною особою.

Наказом МЗЕЗторгу України від 17.06.96 р. №347 "Про заходи щодо організації роботи з видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" визначено порядок надання документів.

Якщо ліцензію на право роздрібної торгівлі горілчаними або тютюновими виробами придбаває підприємець - фізична особа, необхідно подати такі документи:

- заяву для одержання ліцензії відповідного зразка (зразок надруковано у "ДК" №26);

- паспорт, на підставі якого перевіряється відповідність даних, зазначених у заяві, паспортним даним;

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою державної податкової інспекції за місцем реєстрації фізичної особи;

- копію документа про реєстрацію електронного контрольно-касового апарата, засвідчену підписом підприємця і печаткою, а у разі використання товарно-касових книг - довідку відповідного фінансового органу місцевої державної виконавчої влади за місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності про реєстрацію товарно-касової книги.

Для одержання ліцензії юридична особа подає такі документи:

- заяву для одержання ліцензії відповідного зразка;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства;

- довідку державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної особи, засвідчену печаткою державної податкової інспекції за місцем реєстрації юридичної особи;

- копію документа про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства, у разі використання товарно-касових книг - довідку відповідного фінансового органу місцевої державної виконавчої влади за місцезнаходженням юридичної особи про реєстрацію товарно-касової книги.

Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі зазначеними виробами суб'єкт підприємницької діяльності повинен надати:

- заяву встановленого зразка, яка визначається Міністерством фінансів;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, яка має бути засвідчена у нотаріуса;

- копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, теж нотаріально засвідчену;

- довідку державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної особи як платника податків, яка скріплена печаткою державної податкової інспекції. Фізична особа надає копію свідоцтва про державну реєстрацію її як суб'єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують права власності, оренди або іншого використання складських приміщень;

- довідку державної податкової інспекції про реєстрацію місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- довідку державної податкової інспекції про відсутність у суб'єкта підприємницької діяльності заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією.

Зібравши всі необхідні документи, у визначений час ви опиняєтеся перед відповідальною особою торгового відділу міськвиконкому, яка має перевірити комплектність наданих документів та їх відповідність вимогам щодо оформлення. На заяві суб'єкта підприємницької діяльності ставиться дата її прийняття і вхідний номер, який заноситься до журналу обліку вхідних документів.

Якщо документи подано на одержання ліцензії з порушенням вимог до їх оформлення, вони повертаються заявнику. На документі, який має порушення, відповідальна особа обов'язково робить позначку про зміст порушення. Термін розгляду документів при цьому переривається до подання переоформлених документів. При поверненні заявнику документів на переоформлення на заяві та в журналі обліку вхідних документів органу, який видає ліцензії, роблять позначки. При повторному наданні комплекту документів після виправлення визначених порушень на заяві та в журналі обліку знову роблять позначку для визначення терміну розгляду заяви на отримання ліцензії.

Намір займатися роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами необхідно співвідносити з деякими обмеженнями стосовно вибору місця для здійснення такого виду діяльності, а також вимогами до приміщень, у яких провадиться торговельна діяльність. Передусім, це обумовлено тим, що законодавство забороняє видачу ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами:

- у непристосованих для цього приміщеннях;

- на території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та прилеглих до них територіях;

- у місцях проведення спортивних змагань та на прилеглих територіях;

- у гуртожитках та на прилеглих територіях;

- в інших місцях, визначених місцевими радами.

Розміри прилеглих територій визначаються архітектурними планами забудови відповідних територіальних громад.

Щодо вимог до приміщень, які використовуються для роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Плануючи розпочати торгівлю ними, суб'єкт підприємницької діяльності має забезпечити:

- наявність приміщення торговельною площею не менш ніж 20 кв. метрів;

- обладнання торговельного приміщення відповідним торговельно-технологічним устаткуванням: вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо;

- обладнання торговельного приміщення охоронною і протипожежною сигналізацією;

- наявність у приміщенні достатнього освітлення, опалення та вентиляції;

- наявність умов для зберігання матеріальних цінностей;

- наявність складських приміщень;

- наявність умов для використання електронних контрольно-касових апаратів, які внесені до Державного реєстру (достатність місця для їх розташування, підведення до місця торгівлі електромережі).

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності планує здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями з рук або з лотка, а торгівлю тютюновими виробами - з рук, у видачі ліцензії йому відмовлять.

Вимоги при отриманні ліцензії на оптову торгівлю

Розгляд заяви про видачу ліцензії на право провадження оптової торгівлі горілчаними та тютюновими виробами починається з перевірки достовірності поданих документів і перевірки спроможності здійснювати оптову торгівлю. Таку перевірку провадить територіальне управління Держспецмонополії у разі коли суб'єкт підприємницької діяльності:

- подає заяву про отримання ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;

- подає заяву про внесення нових адрес місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до раніше виданих ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.

Перевірка здійснюється за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності або місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та документів, наведених нижче.

Для винесення висновку щодо відповідності вимогам, виконання яких дозволяє суб'єкту підприємницької діяльності отримати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами або зберігати оптові партії цих товарів за зазначеною адресою, враховуються такі фактори:

- наявність документів, що підтверджують право власності, оренди або іншого використання суб'єктом підприємницької діяльності складських приміщень, в яких передбачається зберігати оптові партії алкогольних напоїв чи тютюнових виробів. До документів, що підтверджують право власності на основні засоби, належать:

  • договір купівлі-продажу приміщення, засвідчений нотаріусом і зареєстрований у держадміністрації;
  • договір дарування, засвідчений нотаріусом і зареєстрований у держадміністрації;
  • договір оренди;
  • договір безоплатного користування приміщенням;

- наявність документів, які підтверджують проведення обстежень цих складських приміщень відповідними органами. Необхідно мати:

  • акти обстежень приміщень такими установами:
  • державною санітарно-епідеміологічною службою;
  • державним пожежним наглядом;

- державним комітетом із нагляду за охороною праці;

- довідку (свідоцтво) Державної податкової адміністрації про реєстрацію даного місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів;