Смекни!
smekni.com

Iсторiя розвитку та краху Бретон-Вудськоi валютноi системи Реформування Нiмецького федерального (стр. 3 из 6)

Як свідчать дані табл. 3, спостерігається значна зацікавленість іно-
земних банків українською банківською системою. І якщо раніше іно-
земні інвестори намагалися в основному створювати в Україні банки за-
ново, то зараз у більшості випадків практикується купівля акцій, часток
або ж банків у цілому. Після цього, як правило, спостерігається збіль-
шення капіталу і розширення діяльності придбаних банківських установ.
Усе це свідчить про те, що довіра до наших банків значно зросла. Це по-
зитивно вплинуло на розвиток економіки.