Смекни!
smekni.com

Iсторiя розвитку та краху Бретон-Вудськоi валютноi системи Реформування Нiмецького федерального (стр. 4 из 6)

З одного боку, прихід іноземного капіталу у вітчизняну банківську
систему означає додаткові ресурси для активних операцій, кредитування