Смекни!
smekni.com

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк") (стр. 4 из 10)

За умови дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката до погашення банк сплачує власнику сертифіката суму вкладу (депозиту) та проценти, які виплачуються в розмірі як за вкладом (депозитом) на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката на пред'явника, номінованого як у національній, так і в іноземній валюті, до погашення грошові кошти зараховуються банком на поточний рахунок вкладника, відкритий у цьому банку, і можуть бути видані або перераховані за розпорядженням вкладника на інший рахунок не раніше ніж через п'ять робочих днів після їх зарахування.

Банк перевіряє справжність ощадного (депозитного) сертифіката і його відповідність записам на корінці або в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, то в реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться позначка про погашення (для іменного ощадного (депозитного) сертифіката).

Після цього на підставі заяви власника ощадного (депозитного) сертифіката, у якій обов'язково мають зазначатися дані про документ, що згідно із законодавством України засвідчує особу (назва, серія та номер документа, дата видачі, повна назва органу, що видав документ), грошові кошти перераховуються на зазначений у заяві рахунок або видаються готівкою фізичним особам, також здійснюється погашення сертифіката шляхом написання слова «Погашено» у правому верхньому його куті.

Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для фізичних осіб здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій формі.

1.3 Депозитні послуги залучення вкладів населення в АКБ «Правекс-Банк»

Першорядними задачами Банку є підвищення рівня обслуговування вкладників, поліпшення сервісу для клієнтів, доброзичливе відношення до кожного з них у сполученні з високим професіоналізмом здійснення банківських операцій.

Банк має гнучку систему поточних та строкових депозитних внесків, розраховану на те, щоб задовольнити потреби різних шарів населення. Розробка кожного нового виду внеску здійснюється з обліком реальних фінансових можливостей і потреб тієї чи іншої категорії потенційних вкладників.

В даний час більш 300 філій і відділень Банку надають Клієнтам високоякісне обслуговування незалежне від місця перебування за рахунок цілеспрямованого розвитку і впровадження нових видів банківських послуг.

Для фізичних осіб – резидентів і нерезидентів України Правекс-Банк пропонує відкриття поточних рахунків у гривні і валюті. За допомогою поточного гривневого рахунка можна здійснювати наступні види операцій:

· можливість безготівкових розрахунків з юридичними і фізичними особами;

· оплата комунальних послуг;

· розрахунки за покупку товарів (квартири, автомобіля і т.д.);

· приватний переклад;

· плата за мобільний телефон, пейджер, ін.;

· інші операції, що не суперечать законодавству України.

За допомогою поточного валютного рахунка можна здійснювати наступні операції:

· здійснювати грошові перекази як фізичним, так і юридичним особам на території України і за кордон;

· одержувати грошові перекази через границю і по території України;

· оформити «Довідку на вивіз іноземної валюти за кордон»;

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка фізик-ній особі:

· резиденту України:

o паспорт громадянина України з усіма необхідними уклеєними фотографіями;

o оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

· нерезиденту України:

o паспортний документ з оцінками про легальне перебування на території України;

o документ, що підтверджує місцезнаходження нерезидента на території України (імміграційна картка, договір оренди і т. п.).

Оформлення рахунка проходить у найкоротший термін. Ви можете почати здійснення операцій по Вашому поточному рахунку безпосередньо в день оформлення необхідного пакета документів на його відкриття в Банку.

Правекс-Банк пропонує розмістити тимчасово вільні кошти під вигідні відсотки. Розміри процентних ставок по депозитних внесках є на сьогоднішній день найбільш обґрунтованими й оптимальними, що в сполученні з високою надійністю внесків робить депозит у Правекс-Банку однієї із самих вигідних форм вкладення вільних коштів.

Основні види депозитних внесків фізичних осіб в АКБ «Правекс-Банк» [37]:

· Вклади на поточні рахунки для проведення розрахунків депозитними пластиковими картками з нарахуванням процентів на вільний залишок коштів на картковому рахунку;

· «Скарбничка» – накопичувальний вклад з поповненням;

· Строкові вклади в національній валюті;

· Строкові вклади в іноземній валюті

17 травня 2004 року набрало сили рішення Фонду гарантування внесків фізичних осіб від 22.04.2004. №30 «Про збільшення розміру відшкодування засобів по внесках» [18].

Тепер Фонд гарантує кожному вкладнику фізичній особі банків-учасників Фонду (банків, що є тимчасовими учасниками, якщо внески були притягнуті до моменту переводу їх у цю категорію) відшкодування засобів по внесках, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми внесків, але не більш 5 000 грн.

Правекс-Банк є банком-учасником Фонду гарантування внесків фізичних осіб з 1999 року і, як винятково стабільний і надійний партнер, не один раз залучався Фондом до виплат відшкодувань вкладникам інших банків.

Детальну інформацію про систему гарантування внесків фізичних осіб в Україні Ви можете одержати, звернувшись по наступним реквізитах Фонду гарантування внесків фізичних осіб: 01034, м. Київ, вул. Ярославов Вал, 32-а, тел. (044) 495–24–15, 495–24–16, 495–24–13, e-mail: fgvfo@fg.org.ua, http://www.fg.org.ua/

1.3.1 Залучення вкладів населення в національній валюті

Умови розміщення залежать від терміну і суми розташовуваних засобів.

«Правекс-Банк» пропонує більш двадцяти видів різних депозитів, що дозволяє клієнтам Банку вибрати найбільш оптимальний для них з погляду фінансової вигоди і відповідності індивідуальним вимогам. Кожному вкладнику для одержання відсотків і суми внеску відкривається картковий чи поточний рахунок.

Таблиця 1.1. Умови вкладів в національній валюті

Сума вкладу 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 500 грн. - 8,5% 11,0% 12,5% 13,0% 13,7% 14,0% 14,2% 14,5%
Сплата%% щомісячно
6,0% 9,0% 11,5% 13,0% 13,5% 14,2% 14,5% 14,7% 15,0%
Сплата%% по закінченню строку договору
- - - 12,0% 12,5% 13,2% 13,5% 13,7% 14,0%
З правом пополнения вклада, сплата%% по закінченню срока договора, поповнення вклада – не менше 100 грн.

ДЛЯ ЧЛЕНІВ КЛУБА ПОСТІЙНИХ КЛІЕНТІВ АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»*

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 500 грн. - - 11,2% 12,7% 13,2% 14,0% 14,2% 14,4% 14,5%
Сплата%% щомісячно
- - 11,7% 13,2% 13,7% 14,5% 14,7% 14,9% 15,0%
Сплата%% по закінченню срока договора
- - - 12,2% 12,7% 13,5% 13,7% 13,9% 14,0%
З правом поповнення вклада, сплата%% по закінченню срока договора, поповнення вклада – не менше 100 грн.

Документи, необхідні для відкриття депозитного рахунка:

· паспорт вкладника;

· довідка з ідентифікаційним номером фізичної особи.

При внесенні коштів на депозит фізична особа укладає з Банком депозитний договір. Договір передбачає зміна (збільшення/зменшення) процентної ставки за узгодженням сторін. Усі зміни умов депозитного договору оформляються додатковою угодою.

1.3.2 Залучення вкладів населення в іноземній валюті

Умови розміщення залежать від терміну і суми залучених коштів. «Правекс-Банк» пропонує більш двадцяти видів різних депозитів, що дозволяє клієнтам Банку вибрати найбільш оптимальний для них з погляду фінансової вигоди і відповідності індивідуальним вимогам. Кожному вкладнику для одержання відсотків і суми внеску відкривається картковий чи поточний рахунок.

Таблиця 1.2. Умови залучення вкладів в іноземних валютах

У доларах США:

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
від 300 до 10 000, USD - - - 8.3% 8.8% 9.5% 9.8% 10.0% 10.3%
від 10 000 и более, USD - - - 8.5% 9.0% 9.7% 10.0% 10.2% 10.5%
Сплата%% поквартально
від 300 до 10 000, USD 5.3% 6.3% 7.8% 8.8% 9.3% 10.0% 10.3% 10.5% 10.8%
від 10 000 и более, USD 5.5% 6.5% 8.0% 9.0% 9.5% 10.2% 10.5% 10.7% 11.0%
Сплата%% по закінченні сроку
Від 300, USD - - - 8.0% 8.5% 9.2% 9.5% 9.7% 10.0%
З правом поповнення вкладу, сплата%% по закінченні сроку договора.

В Євро: