Смекни!
smekni.com

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк") (стр. 5 из 10)

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 300 до 10 000, EURO - - - 7.3% 7.8% 8.5% 8.8% 9.0% 9.3%
от 10 000 и более, EURO - - - 7.5% 8.0% 8.7% 9.0% 9.2% 9.5%
Сплата%% поквартально
от 300 до 10 000, EURO 4.3% 5.3% 6.8% 7.8% 8.3% 9.0% 9.3% 9.5% 9.8%
от 10 000 и более, EURO 4.5% 5.5% 7.0% 8.0% 8.5% 9.2% 9.5% 9.7% 10.0%
Сплата%% по закінченні сроку
от 300, EURO - - - 7.0% 7.5% 8.2% 8.5% 8.7% 9.0%
С правом пополнения вклада, выплата%% по окончании срока договора.

Таблиця 1.3. Новий вид вкладу – «ЄВРОДОЛАР»

Сумма вклада 12 месяцев и 3 дня 24 месяца
от 300 USD или от 300 EURO 8,7% 9,5%
Сплата%% по закінченні сроку договору

Внесок може бути зроблений у доларах США чи ЄВРО.

Після закінчення терміну дії договору про депозитний внесок сума внеску і нараховані відсотки, за бажанням Клієнта, можуть бути виплачені з конвертацією в одну з валют (долари США чи ЄВРО) з використанням курсу НБУ, що діє в день закінчення договору.

Документи, необхідні для відкриття депозитного рахунка:

· паспорт вкладника;

· довідка з ідентифікаційним номером фізичної особи.

При внесенні коштів на депозит фізична особа укладає з Банком депозитний договір. Договір передбачає зміна (збільшення/зменшення) процентної ставки за узгодженням сторін. Усі зміни умов депозитного договору оформляються додатковою угодою.

Таблиця 1.4. Для членів клуба постійних клієнтів АКБ «Правекс-Банк»

У доларах США:

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 300 до 10 000, USD - - - 8.5% 9.0% 9.8% 10.0% 10.2% 10.3%
от 10 000 и более, USD - - - 8.7% 9.2% 10.0% 10.2% 10.4% 10.5%
Сплата%% поквартально
от 300 до 10 000, USD - - 8.0% 9.0% 9.5% 10.3% 10.5% 10.7% 10.8%
от 10 000 и более, USD - - 8.2% 9.2% 9.7% 10.5% 10.7% 10.9% 11.0%
Сплата%% по закінченні строку
от 300, USD - - - 8.2 8.7% 9.5% 9.7% 9.9% 10.0%
З правом поповнення вклада, сплата%% по закінченні сроку договора.

1.3.3 Залучення вкладів населення за допомогою ощаднихсертифікатів

Переваги ощадного сертифіката як форми вкладу:

· абсолютна анонімність депозитного внеску фізичної особи;

· незмінна процентна ставка в період обертання сертифіката;

· поступка вимоги коштів здійснюється передачею сертифіката новому власнику;

· виплата відсотків виконується в момент внесення засобів на депозит (покупки сертифіката).

Таблиця 1.5. Умови залучення вкладів на Депозитні сертифікати

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ НА ПРЕД'ЯВНИКА

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
Виплата%% при погашенні сертифіката 30 днів 60 днів 90 днів
5.0% 7.0% 10.0%
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Виплата%% при погашенні сертифіката 90 днів 180 днів 365 днів
3.0% 4.0% 6.5%

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ НА ПРЕД'ЯВНИКА

В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ З АВАНСОВОЮ ВИПЛАТОЮ ВІДСОТКІВ
Авансова виплата%% 365 днів
6.5%

1.3.4 Умови залучення вкладів на накопичувальний депозитний вклад з поповненням «Скарбничка»

Опис послуги – вклад на термін 3, 6, 12, 15, 18 і 24 місяці в гривнях, доларах США і євро з щомісячним нарахуванням відсотків. Передбачена можливість збільшення суми засобів на рахунку шляхом довкладень. Видача частини суми внеску не передбачена. При розірванні договору до настання його терміну дії сума раніше виплачених відсотків утримується із суми внеску.

Кожному вкладнику для одержання відсотків і суми внеску відкривається картковий чи поточний рахунок. Ви одержите унікальну можливість скористатися нарахованими відсотками, а по закінченні терміну договору – і сумою внеску в будь-який день і будь-який час доби, використовуючи банкомати і термінали торгово-сервісної мережі, що обслуговують міжнародні пластикові карти по усьому світі.

По закінченні терміну депозиту Ви зможете користатися міжнародною пластиковою картою до кінця терміну дії карти. Мінімальна сума внеску – 500 гривень, 300 доларів США чи 300 євро.

Таблиця 1.6. Процентні ставки по вкладу «Скарбничка»

по внесках у гривнях

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 500 грн. - - - 12,0% 12,5% 13,2% 13,5% 13,7% 14,0%

по вкладах в гривнях для членів клуба постійних клієнтів АКБ «Правекс-Банк»*

Сума вклада 1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік и 3 дні 15 міс. 18 міс. 24 міс.
от 500 грн. - - - 12,2% 12,7% 13,5% 13,7% 13,9% 14,0%

* – ставки діють в період проведення акции «Клуб постоянных клиентов» (з 06.06.2005 по 01.09.2005)

по вкладам в доларах США

Cума 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 1.5 року 2 роки
от 300, USD - - 8.0% 8.5% 9.2% 9.5% 9.7% 10.0%

по вкладах в доларах США для членів клубу постійних клієнтів АКБ «Правекс-Банк»*

Cума 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 1.5 року 2 роки
от 300, USD - - 8.2% 8.7% 9.5% 9.7% 9.9% 10.0%

* – ставки діють в період проведення акції «Клуб постоянных клиентов» (з 06.06.2005 по 01.09.2005)

по вкладах в євро

Cума 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 1.5 року 2 роки
от 300, EURO - - 7.0% 7.5% 8.2% 8.5% 8.7% 9.0%

по вкладах в євро для членів клуба постійних кліентів АКБ «Правекс-Банк»*

Cума 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 1 рік і 3 дні 15 міс. 1.5 року 2 роки
от 300, EURO - - 7.2% 7.7% 8.5% 8.7% 8.9% 9.0%

* – ставки дію в період проведення акції «Клуб постійних клієнтів» (з 06.06.2005 по 01.09.2005)

Додаткові послуги.

До договору може бути складене заповідальне розпорядження чи доручення на розпорядження своїм внеском іншій особі.

Необхідні документи для оформлення внеску.

Для оформлення внеску клієнт повинний надати паспорт і довідку державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера.

1.3.5 Залучення вкладів населення на поточні карткові рахунки

Плата за відкриття карткового рахунку і розрахунково-касове обслуговування вноситься клієнтом в день заповнення заявки-договору.

Якщо рахунок відкритий в гривні, комісія стягується в гривні по офіційному курсу НБУ до долару США.

Якщо рахунок мультивалютний і рахунок відкритий в т.ч. у ЕВРО комісія стягується в гривні по офіційному курсу НБУ до ЕВРО.

У випадку, якщо сума комісії вноситься готівкою в касу, оплата здійснюється в гривнях по офіційному курсу НБУ на день внесення оплати до відповідної валюти.

У випадку, якщо сума комісії списується з карткового рахунку, то списання здійснюється по курсу (НБУ або платіжної системи в залежності від країни проведення операції) на дату списання.

При знятті готівки по картках клієнтів АКБ «Правекс-Банк» комісія списується автоматично в системі емісії за розрахунковим курсом, встановленим Банком.

Оформлення додаткової карти співкладнику здійснюється безкоштовно.

Картки платіжної системи MasterCard International (Cirrus Maestro, Master Card Standard/ Electronic/Gold/ Platinum можуть оформлятися в €. Картки Visa Electron / Cirrus Maestro можуть оформлятися як міжнародні (рахунок в USD/ EURO), так і локальні (рахунок в UAH).

Додаткова картка може бути такої платіжної системи, як і основна, а також іншої платіжної системи.

Вартість розрахунково-касового обслуговування карткового рахунку щомісячно відраховується АКБ «Правекс-Банк» із нарахованих процентів.

Величина незнижувального залишку для мультивалютних карток встановлюється на кожний рахунок у відповідній валюті (наприклад, для мультивалютного рахунку в USD, EUR або UAH незнижувальний залишок для картки Master-Card Standard по рахунку USD – 100, по рахунку EURO – 100, по рахунку UAH – еквівалент 100 USD по курсу НБУ).

В окремих випадках Банк залишає за собою право встановлювати не знижувальний залишок на картки Visa Electron та Cirrus Maestro у розмірі $10 /€10 для міжнародних карток, 50 UAH для локальних.

У випадку виникнення шахрайських операцій картковий рахунок може бути переоформлений за ініціативою Банка або клієнта. Плата за переоформлення карткового рахунку за ініціативою Банка – $ 1.

Нова картка виготовляється на період дії попередньої, у випадку виготовлення картки на новий період дії стягується плата у відповідності до тарифів при подовженні терміну дії картки.