Смекни!
smekni.com

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк") (стр. 6 из 10)

Блокування коштів на картковому рахунку здійснюється з метою попередження виникнення несанкціонованого овердрафту. Розблокування відбувається автоматично при списанні коштів з карткового рахунку (через декілька днів).

2. Оцінка вкладних операцій в політиці управління ресурсами та фінансовим станом АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2005 роках

2.1 Загальні організаційні та фінансові характеристики банку в банківській системі України

За станом на 1 серпня 2005 року в Державному реєстрі банків значиться 184 банки, з них 163 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки – акціонерні товариства (з них: 92 – відкриті акціонерні товариства (2 банки – державні), 41 – закриті акціонерні товариства), 30 банків – товариства з обмеженою відповідальністю [39].

З початку року в Державному реєстрі банків зареєстровано 4 банки (ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк», ТОВ КБ «Євробанк», ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива»).

В стані ліквідації перебуває 20 банк (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків – за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк – за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

З початку 2005 року продовжувала тривати тенденція зростання основних показників діяльності банків (Додаток А).

Регулятивний капітал банків порівняно з початком року збільшився на 18,6% і становить 21571,1 млн. грн.

Капітал (балансовий) банків збільшився на 13,8% і становить 20961,4 млн. грн.

Зростання капіталу банків відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу – на 1433,1 млн. грн. або на 12,3%, загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку – на 582,5 млн. грн. або на 31,7%, емісійних різниць – на 43,9 млн. грн. або на 10,5%.

Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,2% від капіталу, результат минулих років – 7,7%, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – 10,0%, результат поточного року – 5,7%, загальні резерви та фонди банків – 11,5%, емісійні різниці – 2,2%, результат звітного року, що очікує затвердження – 0,7%.

З початку року зобов’язання банків України збільшилися на 25,0% (за відповідний період минулого року – на 22,5%) і на 01.08.2005 становили 144904,4 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 14,2% від зобов’язань.

Збільшення зобов`язань банків відбулось за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб – на 16144,2 млн. грн. або на 39,2%, коштів суб`єктів господарювання – на 9001,8 млн. грн. або на 22,4%, кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – на 401,1 млн. грн. або на 24,3%, цінних паперів власного боргу – на 273,5 млн. грн. або на 43,6%, субординованого боргу – на 675,5 млн. грн. або на 48,7%, нарахованих витрат до сплати – на 419,2 млн. грн. або на 41,9%, кредиторської заборгованості за операціями з банками та клієнтами банку – на 378,8 млн. грн. або на 31,6% та інших зобов’язань – на 1032,4 млн. грн. або на 53,3%.

Зобов`язання банків мають таку структуру. Вклади фізичних осіб складають 39,6% від загальної суми зобов’язань банків; кошти суб’єктів господарської діяльності – 33,9%; міжбанківські кредити та депозити – 12,8%; кошти Національного банку України – 0,6%; кошти небанківських фінансових установ – 2,9%; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 1,1%; субординований борг – 1,4%; цінні папери власного боргу – 0,6%; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 1,4%, інші зобов`язання – 5,7%.

Банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості. Строкові вклади складають 43444,5 млн. грн. або 75,8% від загальної суми вкладень, а вклади до запитання – 13906,5 млн. грн. або 24,2%. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 58,0% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

«Правекс-Банк» входить у десятку найбільших комерційних банків України, обслуговує близько 35 тис. юридичних і більш 350 тис. фізичних осіб.

Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк» заснований як відкрите акціонерне товариство відповідно до законів України і зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1992 р. На 31 грудня 2000 р. 98,1% випущеного акціонерного капіталу Банку були у власності чотирьох акціонерів.

В даний час банк здійснює свою діяльність на підставі загальної банківської ліцензії, виданої НБУ 3 грудня 2001 р. Відповідно до цієї ліцензії Банк може надавати повний спектр банківських послуг клієнтам, включаючи надання компаніям розрахунково-касових послуг, здійснення документарних операцій, кредитних операцій і операцій з валютами, операцій з цінними паперами, банківськими металами й іншими операціями.

Головний офіс Банку розташований у Києві. Банк має 22 самостійних філії по всій території України. На початок 2005 року Банк та його філії мають 350 без-балансових відділень по Україні (у 2001 р. – 128 відділень, у 2000 р. – 73 відділення). На початок 2004 року в Банку працювало 3213 працівників (на початок 2003–2630 працівників, на початок 2002–2261 працівник, на початок 2001 р. – 1638 працівників, на початок 2000 р. – 1370 працівників).

Банк входить до складу відомої української групи підприємств. Підприємства групи мають взаємну участь в акціонерному капіталі, однак здійснюють свою діяльність незалежно. Група має диверсифіковану структуру діяльності, працюючи у фінансовій, виробничій і комерційній галузях. Група розглядає Банк як організацію, що здійснює незалежну діяльність.

На рис. 2.1 наведена оцінка положення (рейтинг) АКБ «Правекс-Банк» по власному капіталу та активам в банківській системі України станом на 01.01.2005 (за даними [38]).

В табл. 2.2 – 2.4 наведені обсяги депозитів фізичних осіб та рейтингове місце АКБ «Правекс-Банк» в банківській системі України станом на 01.07.2005 року, 01.01.2005, 01.01.2004.

Таблиця 2.1. Основні етапи та події розвитку банку

29 грудня 1992 Реєстрація АКБ «Правекс-Банк» у Національному банку України
Квітень 1993 Відкрито перші відділення банку на території Київської області
Травень 1994 Банк став обслуговувати карти Visa, Eurocard/MasterCard, Diners Club і дорожні чеки Thomas Cook
Серпень 1994 Введений в експлуатацію програмний комплекс «Клієнт-Банк»
Лютий 1996 Введена в експлуатацію електронна комунікаційна система Reuters-Dealing 2000
Липень 1996 Отримано ліцензію №7 Національного банку України на право здійснення банківських операцій
Травень 1997 Банк став членом Europay International Association
Вересень 1997 Банк став повноправним членом Суспільства всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій (S.W.I.F.T.)
Грудень 1997 Почато емісію карт платіжної системи Eurocard/MasterCard (Mass, Gold і Cirrus/Maestro) з логотипом Правекс-Банка
Вересень 1998 Вперше в Україні почате проведення операцій по купівлі-продажу банківських металів
Листопад 1998 Банк став Асоційованим членом Visa International Association
Листопад 1999 Почато емісію карт платіжної системи Visa (Classic, Gold і Electron) з логотипом Правекс-Банка
Листопад 1999 Банк став агентом і почав проводити операції по системі грошових переказів Western Union
Травень 2000 Розроблено і упроваджена внутрібанківська платіжна система
Липень 2000 Банк одержав нагороду Euromoney Magazine по номінації «Best Domestic Bond House» як один із кращих банків України
Серпень 2000 Банк перейшов на цілодобове обслуговування клієнтів по системі «Клієнт-Банк»
Грудень 2000 Почато випуск і поширення міжнародних доларових карт American Express
Червень 2001 Банк став Принциповим членом Visa International Association
Серпень 2001 Введена в експлуатацію система «Інтернет-Клієнт-Банк»
Серпень 2002 Введена в експлуатацію система миттєвих грошових переказів по Україні «Правекс-Телеграф»
Липень 2003 В першому півріччі АКБ «Правекс-Банк» видав 11 тис. споживчих кредитів на суму більш 3 млн. доларів США
Серпень 2003 Кількість емітованих Правекс-Банком пластикових карт перевищило 250 000, у мережі банку працює більше 130 банкоматів і 250 пунктів видачі готівки по пластиковим карткам.
Серпень 2003 Кількість учасників дисконтної програми АКБ «Правекс-Банк» перевищило 1800 підприємства-партнерів (торгово-сервісних точок роботи з пластиковими картками)
Квітень 2005 В загальному рейтингу банків України «Правекс-Банк» займає:· 1-е місце по обсягам реалізації банківських металів;· 1-е місце по обсягам іпотечного кредитування;· 2-е місце по обсягам споживчого кредитування;· 3-е місце по обсягам автокредитування;· 4-е місце по ккількості встановлених банкоматів;· 4-е місце по обсягам емісії карток Visa і MasterCard;· 5-е місце по розвитку регіональної мережі;· 9-е місце по обсягу депозитного портфелю фізичних осіб;· 9-е місце по кількості встановлених терміналів в торгових мережах;· входить в п’ятірки банків, які користуються найбільшою довірою українців.
Квітень 2005 Основні показники діяльності банку у 2005 році:· активи банку становлять 2 млрд. грн.;· капітал банку становить 180 млн. грн.;· в структурі банку більше 350 відділень;· встановлено більше 250 банкоматів;· емітовано більше 600 000 карток Visa і MasterCard;· банк обслуговує 350 000 приватних клієнтів та 35 000 корпоративних клієнтів;· 3 000 партнерів дисконтної програми Pravex Card;· надано 11 000 іпотечних кредитів на сумму більше 1 млрд. грн.;· надано 200 000 споживчих кредитів на суму більше 320 млн. грн.;· надано 4 000 автокредитів на суму більше 250 млн. грн.;· біля 2 000 кредитів на сумму більше 1 млрд. грн. На рік надається для розвитку бізнесу для юридичних осіб

2.2 Аналіз ефективності управління банківськими операціями