Смекни!
smekni.com

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик") (стр. 6 из 6)

6. Банковское дело: Краткий словарь-справочник. - К.: МАУП, 1998. - 132 c.

7. Банковское дело: Учебник:. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 c.

8. Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України (укр). - 2002. - № 4. - C.94-104

9. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Навчальне видання:. - М.: Научная книга, 1996. - 630 c.

10. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Пер. с нем., 1997. - 628 c.

11. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр). - 2002. - № 11. - C.5-8

12. Вступ до банкiвської справи: Навчальний посібник:. - К.: Лiбра, 1998. - 344 c.

13. Герасимова Е.Б. Обеспечение эффективности контроля ресурсов коммерческого банка // Финансы и кредит (рус). - 2002. - № 22. - C.47-51

14. Гладких Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів, або Колктивний портрет українського вкладника // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 12. - C.34-41

15. Гольченко І. Ощадні (депозитні) сертифікати: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Цінні папери України (укр). - 2003. - № 13. - C.18-21

16. Гусева А.Е. Зарубежный опыт страхования банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 5. - C.40-44

17. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 1. - C.22-28

18. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр). - 2002. - № 21. - C.10-12

19. Евстратенко Н. К вопросу о создании системы страхования депозитов // Бюллетень финансовой информации (рус). - 2001. - № 4. - C.50-61

20. Евстратенко Н., Агапцев Г. Гарантирование вкладов с странах СНГ и Балтии // Аналитический банковский журнал (рус). - 2002. - № 10. - C.53-56

21. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: Центр Європи, 1997. - 576 c.

22. Заруцька О.П. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 10. - C.7-11

23. Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 2. - C.16-20

24. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 20.08.1999р. № 418.

25. Кириленко В. Організація подальшого контролю за депозитними операціями банку // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 3. - C.27-30

26. Коляда Т.А. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках // Економіка України (укр). - 2004. - № 4. - C.31-36

27. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 11. - C.37-40

28. Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України (укр). - 2002. - № 6. - C.16-25

29. Кочмола К.В. Роль системы страхования депозитов в банковской портфельной политике // Страховое дело (рус). - 2002. - № 4. - C.26-31

30. Кравець В.М. Сучасні банківські інформаційні технології та системи розрахунків // Банківська система України: теорія і практика становлення: Збірник наукових праць: В 2 т. Т.1. - Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 1999. - 338 c.

31. Кузьменко Е.С. Региональные различия в кредитно-депозитной деятельности банков Украины // Актуальні проблеми економіки (укр). - 2003. - № 12. - C.54-68

32. Лютий І.О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання // Фінанси України (укр). - 2002. - № 5. - C.3-9

33. Мельникова І.М. Модель управління якістю депозитних послуг комерційного банку // Банківська система України: теорія і практика становлення: Збірник наукових праць: В 2 т. Т.2. - Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 1999. - 322 c.

34. Мних М. Страхування депозитів // Економіка. Фінанси. Право (укр.). - 2001. - № 12. - C.33-38

35. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.). - 2001. - № 31. - C.2-6

36. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.). - 2001. - № 32. - C.18-22