Смекни!
smekni.com

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (стр. 2 из 5)

від

;

- трудомісткість на інші (непередбачені) ремонтні роботи,

від

;

Визначивши сумарну і додаткову трудомісткість, визначаємо загальну трудомісткість ремонтних робіт майстерні за формулою.

3. Річний план завантаження майстерні

З практики роботи ремонтних підприємств доказано, що 65-80% тракторів рекомендується ремонтувати в зимовий період і біля 20-35% - в літній період.

Майстерня на протязі року нерівномірно завантажена через те, що різні марки тракторів і сільськогосподарських машин зайняті в різні пори року. Знаючи сезонність сільськогосподарських робіт складаємо річний план завантаження майстерні.

Таблиця 2. Річний план завантаження майстерні по кварталам

№п/п Найменування і марка ремонтного об’єкту Річний об’єм робіт,
Трудомісткість ремонтних робіт по кварталах,
I II III IV
1. Трактор К-701 29732 7731 7136 6939 8028
2. Трактор МТЗ-82 16894 4393 4055 3886 4562
3. Трактор ДТ-75 22847 5941 5484 5255 6169
Всього:
69473 18063 16674 15979 18758
4.
3474 904 834 799 938
5.
4169 1084 1001 959 1126
6.
695 181 167 160 188
7.
8337 2168 2001 1918 2251
Всього:
16675 4336 4002 3835 4503
Всього:
86148 22399 20676 19815 23260

4. Графік завантаження майстерні

Графік завантаження майстерні будується на основі річного плану завантаження майстерні. По вертикалі відкладаємо трудомісткість (

), а по горизонталі – квартали.

Квартали

Умовні позначення:

- трудомісткість ремонту трактора К-701

- трудомісткість ремонту трактора МТЗ-82

- трудомісткість ремонту трактора ДТ-75

- трудомісткість додаткових робіт (
)

5. Режим роботи майстерні і фонди часу

Режим роботи майстерні визначається тривалістю робочої зміни в годинах і кількістю робочих змін.

Тривалість робочої зміни у дільницях майстерні встановлюється відповідно з трудовим законодавством - 8,0 год при двох вихідних на тиждень, для шкідливих дільниць - 7,0 год. Звичайно для всіх дільниць ремонтної майстерні кількість змін - одна.

Приймаємо кількість змін -

зм.

Час в годинах, який витрачається робітником на виконання роботи на протязі планує мого календарного строку називається фондом часу.

Фонд часу визначається на планує мий період (місяць, квартал, рік).

Фонд часу робітника (

) на планує мий період при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями розраховується за формулою, (Л.1 с.289).

, год

де,

- кількість календарних днів;

- кількість святкових днів;

- кількість вихідних днів;

- кількість днів відпустки;

- тривалість зміни, год;

- коефіцієнт, який враховує пропуски робочого часу з поважних причин і через хворобу (
).

Для ковалів, ливарників, мідників, електро і газозварювальників, акумуляторщиків, мулярів тривалість відпустки складає 24 робочих дня, для мийників, вулканізаторників, гальванників, випробувальників двигунів - 18, для робочих ремонтників інших спеціальностей - 15 робочих днів.

, год

Фонд часу устаткування (

), час у годинах, протягом якого може використовуватись устаткування на планує мий період визначається за формулою

, год

де,

- коефіцієнт, який враховує простоювання устаткування на ремонті і техоглядах

(

);

- кількість змін роботи дільниці.

, год

Фонд часу майстерні (

) на планує мий період роботи визначається за формулою:

, год

, год

6. Основні параметри виробничого процесу

Основними параметрами, визначаючими організацію виробничого процесу ремонтного виробництва, являється: такт виробництва, тривалість перебування машин н ремонті та фронт ремонту машин.

Такт виробництва - проміжок часу на протязі якого на ремонтне підприємство повинен поступити або вийти з ремонту черговий ремонтний об'єкт (машина, трактор, агрегат,тощо).

Для майстерень загального призначення коли ремонт однотипних об'єктів викопується у визначений період року, такт виробництва розраховується за формулою, (Л.2, стор.68)

, год

де,

- фонд часу майстерні за період на протязі якого виконується об'єм ремонтних робіт;

- кількість умовних ремонтів.

За умовну одиницю приймаємо капітальний ремонт трактора К-701, трудомісткість якого становить

(дод.1), тоді кількість умовних ремонтів складає

,

Тоді такт виробництва буде становити:

год

Фронт ремонту машин - це кількість машин, агрегатів, які одночасно перебувають на ремонті.

Фронт ремонту машин визначається за формулою:

,