Смекни!
smekni.com

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (стр. 5 из 5)

14. Технологія відновлення деталі

Основними дефектами ротора:

1. Послаблення посадки підшипників на валу.

2. Знос шпонкової канавки.

3. Пошкодження різьби кріплення шківа

Коротка технологія відновлення дефектів

1. Накатати поверхню вала із сторони задньої кришки, на довжину 20 мм і зі сторони привода на довжину 30 мм, прошліфувати накатані шийки до

мм.

2. На шийці вала зі сторони шківа про фрезувати фрезою

мм нову шпоночну канавку шириною
мм на глибину 4,7 мм під кутом
по відношенню до сторони канавки.

3. Прочистити пошкоджену різьбу на довжину 15 мм до

13,99 мм і нарізати різьбу М14; виготовити гайку ремонтного розміру; забити різьбу і повторно нарізати плашкою номінального розміру М16
1,5 мм.

Обладнання, пристосування, інструмент

1. Верстат токарний 1К62, верстат шліфувальний ГОСТ 6456-64, ролик накатаний.

2. верстат фрезерний 6М62, фреза Б16

4ПМ ГОСТ 6648-569.

3. Верстат токарний 1К62, різець свердло

14,4 мм плашка 1М16
1,5, вороток для плашок, ГОСТ 2175-51 метчики М14, вороток №2 для метчиків.

15. Собівартість і економічна доцільність відновлення деталі

Собівартість – це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних засобів на одиницю відновлення деталі.

Собівартість складається з прямих і непрямих (накладних) витрат. До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну платню робітників, відрахування на соціальне страхування, вартість запасних частин і матеріалів.

До непрямих (накладних) витрат відносять:

- основну і додаткову заробітну платню інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу;

- вартість електроенергії, пари, води;

- вартість допоміжних матеріалів;

- витрати на утримання майстерні (опалення, поточний ремонт будинків, прибирання приміщень);

- витрати на охорону праці;

- витрати на амортизацію основних засобів;

- адміністративно-управлінські витрати (витрати на відрядження, поштові витрати, витрати на придбання канцелярських товарів);

Основну заробітну платню

робітників по відновленню ротора беремо з технологічної карти шляхом множення норми часу в годинах на годину тарифну ставку згідно розряду, яка в нашому випадку становить 3,29 грн.

Додаткову заробітну плату робітників нараховують для оплати профвідпусток, премій, доплати за скорочений день підліткам, за перерви в роботі, матерям-годувальницям, доплати за час виконання держаних і громадських завдань, доплати робітникам, відрядженим на навчання тощо, (

- становить приблизно 20% від основної зарплати)

грн.

Відрахування на соціальне страхування (

). Ці відрахування використовують для оплати по лікарняних листах (
беруть в розмірі 24% від суми основної і додаткової зарплати).

грн.

Відрахування у фонд зайнятості

беруть в розмірі 15% від суми основної та додаткової зарплати.

грн.

Відрахування у пенсійний фонд

беруть в розмірі 32% від суми основної і додаткової заробітної платні.

грн.

Визначаємо накладні витрати у відсотках від основної і додаткової заробітної платні виробничих робітників (80…120%).

грн.

Заробітна платня робітника визначається за формулою:

,

грн.

Собівартість відновлення деталі визначається за формулою:

де,

- заробітна платня;

- непрямі або накладні витрати.

грн.

Економічна доцільність відновлення визначається шляхом порівняння собівартості відновлення деталі з вартістю такої самої нової деталі. При цьому необхідно дотримуватись умов:

де,

- собівартість відновлення ротора при розробленому процесі буде 9,91 грн;

- вартість нової деталі з урахуванням націнки, 26,60 грн;

- коефіцієнт довговічності

а саме:

Із співвідношення видно, що в умовах ремонтної майстерні відновлення деталі доцільне.

16. Техніка безпеки та протипожежні заходи

1. Робітники які зараховуються на ремонтне підприємство по ремонту електрообладнання повинні пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, інструктаж на робочому місці, а також оволодіти навичками безпечного виконання роботи.

2. Робітник повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку не заставляти робочі проходи, і зберігати відновлені деталі у відповідних місцях.

3. Відкручуючи гайки і гвинти потрібно користуватись накидними і торцевими ключами.

4. Якщо під час роботи на одній із ділянок під час роботи було виявлено несправність якогось обладнання, пристосування, слід припинити роботу і повідомити начальника або адміністрацію цеху.

Відновити роботу тільки за вказівкою адміністрації.

Підготовка до роботи:

1. Перед початком роботи робітник повинен одягнути встановлений одяг, для одного виду робіт, одяг не повинен звисати, а волосся заправлене під головне вбрання.

2. Приступаючи до виконання операцій на робочому місці, робітник повинен перевіряти наявність і справність захисної огорожі, та надійність кріплення заземлювальних провідників, а також всіх інших пристроїв пов’язаних вилученням загрози ураження струмом.

3. Впевнитись у справності обладнання, пристроїв сигналізації і обладнання, а також вентиляції і місцевого освітлення.

4. Впевнитись у наявності справності засобів пожежо гасіння, комплектності медичної аптечки.


Список використаної літератури

1. Афанасьєв А.Д. и др. Оборудование и оснастка для ремонтных мастерских колхозов и совхозов: Справочник – М.: Колос, 1975

2. Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование, - М.: Колос, 1975

3. Власенко М.В. та інш. Технологія ремонту сільськогосподарської техніки, - К.: Вища школа,1992

4. Калашников О.Г., ЛаушП.В., Некрасов С.С., Ремонт машин, - К.: Вища школа, 1983

5. Методичні рекомендації що до виконання курсового проекту з дисципліни «Ремонт сільськогосподарської техніки», - Новий Буг: НКМДАУ, 2008


Доповідь

В своєму курсовому проекті на тему: «Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370». На основі програми ремонту машин розрахував трудомісткість ремонтних робіт. Склав річний річний план завантаження майстерні і на основі річного плану побудував графік завантаження майстерні. Розрахував основні параметри виробничого процесу.

- Такт виробництва - проміжок часу на протязі якого на ремонтне підприємство повинен поступити або вийти з ремонту черговий ремонтний об'єкт (машина, трактор, агрегат, тощо).

- Фронт ремонту машин - це кількість машин, агрегатів, які одночасно перебувають на ремонті.

Розрахував кількість робітників всієї ремонтної майстерні (52 робітника), а також виконав розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці. Розрахував кількість необхідних робітників даної дільниці. Виконав розрахунок та підібрав згідно технологічного процесу відповідне необхідне устаткування для електроремонтної дільниці (2 стенда). І на основі площі дільниці з урахуванням коефіцієнту запасу, який враховує проходи і зручність роботи біля устаткування. Накреслив план дільниці який представлений на першому аркуші формату А1 графічної частини.

На другому аркуші графічної частини на відновлення ротора-генератора Г-370. В якій вказано найменування дефектів, технологія відновлення, технічні умови, обладнання, пристрої та інструмент, спосіб контролю, розряд, і розцінка, також вказані технічні умови на вибраковку.

В економічній частині розрахував собівартість собівартість відновлення ротора генератора і доказав собівартість відновлення ротора і доказав економічну доцільність відновлення даної деталі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.