Смекни!
smekni.com

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (стр. 4 из 5)

де,

- трудомісткість електроремонтних робіт;

- коефіцієнт, який враховує повторні випробування, (
);

- річний фонд часу устаткування;

- коефіцієнт використання стендів (
).

Приймаємо 2 стенда.

Таблиця 4. Технологічне устаткування для дільниці дільниці по ремонту електрообладнання

№п/п Назва устаткування Тип або модель устаткування Характеристика, габаритні розміри, мм Площа устаткування, м2 Кількість Потужність, кВт
1. Контрольно випробувальний стенд КИ-968 850
30
0,71 1 2,2
2. Верстат для ремонту електрообладнання ОПР-761 2400
800
1,92 1 1,7
3. Ванна мийна пересувна ОМ-131Й 810
620
0,5 1
4. Верстат свердлильний настільний НС-12А 740
700
0,5 1 0,5
5. Стелаж ОРГ-1019-501 1400
500
0,7 1
Всього: 4,33

11. Розрахунок площі дільниці

Розрахунок площі дільниці за площею, яку займає устаткування, виконують за формулою, (Л.2 стор.313).

де,

- виробнича площа дільниці
;

- сумарна площа яку займає устаткування
;

- коефіцієнт запасу, який враховує проходи і зручність роботи біля устаткування (дод.7). Для дільниці по ремонту електрообладнання
.

Приймаємо площу дільниці 19

.

12. Розрахунок освітлення

12.1 Розрахунок природного освітлення

Полягає у визначені світлової площі вікон та їх кількості, його виконуємо за формулою, (Л.2 стор. 186).

де,

- площа освітлення, площа вікон
;

- площа дільниці
;

- коефіцієнт природного освітлення (дод.12). Для дільниці по ремонту електрообладнання
.

За нормами будівельного проектування треба взяти стандартні розміри вікон. Для виробничих приміщень можна взяти вікно шириною 1,5 і висотою 2,4 м. Визначається площа одного вікна і кількість вікон за формулою:

;

,

де,

- кількість вікон;

- площа одного вікна
;

- площа освітлення
.

Приймаємо 2 вікна.

12.2 Розрахунок штучного освітлення (визначення кількості і потужності електроламп) виконується почергово.

Визначаємо потужність штучного освітлення за формулою:

де,

- потужність штучного освітлення дільниці, Вт;

- площа дільниці,
;

- питома потужність штучного освітлення у ватах на 1
площі підлоги (дод.12). Для дільниці по ремонту електрообладнання
Вт/
, приймаємо 12Вт/м2

Вт

Беремо путужність однієї лампи 150Вт. Визначаємо кількість ламп за формулою:

де,

- потужність однієї лампи;

Приймаємо дві лампи потужністю по 150Вт.

13. Розрахунок вентиляції

Вентиляційні обладнання дільниць ремонтних майстерень призначені для видалення газів, парів, пилу, а також різних шкідливих випаровувань, які з'являються в процесі виробництва.

Вентиляція дільниць може бути природною і механічною. Природна вентиляція застосовується в приміщеннях, для яких за існуючими нормами кратність обміну повітря (число, показує скільки разів повинен відбуватися обмін повітря у дільницях за одну годину) - К

3 (дод.10). Це ті приміщення, в яких шкідливі гази не виділяються і на одного робітника припадає понад 50 м3 повітря, У таких приміщеннях досить мати наскрізне природне провітрювання. Площа перерізу фрамуг або квартирок береться в

розмірі 2-4% від площі підлоги.

Для решти приміщень потрібно застосовувати механічну вентиляцію. Розрахунок її полягає у визначенні продуктивності вентилятора та виборі за даними розрахунку стандартного вентилятора. (Л.2 стор.314).

Порядок розрахунку:

1. Підібрати за нормами кратність обміну повітря (дод.10).

2. Розрахувати кубатуру дільниці за формулою, (Л.3 стор.188)

де,

- об’єм дільниці;

- площа дільниці;

- висота приміщення, становить 5,4 або 6 м для приміщень, обладнаних кран-балкою, а для інших приміщень (без кран-балки) - 3,6; 4,2 та 4,8 м, приймаємо
м.

Визначивши продуктивність припливно-витяжного вентилятора

, виходячи із об'єму приміщення і кратності обміну повітря за формулою:

(
)

де,

- кратність обміну повітря. Для дільниці по ремонту електрообладнання

(
)

Визначати потужність двигуна немає потреби тому, що заводи випускають вентилятори разом з електродвигунами.

За підрахованою продуктивністю підібрати з довідникової літератури або додатку 11 тип і марку вентилятора і записати його повну характеристику:

Номер вентилятора 2, частота обертання – 1500 об/хв., напір вентилятора - 25 кг/м3, коефіцієнт корисної дії вентилятора - 0,45, тип електродвигуна - АОЛ-21-4.