Смекни!
smekni.com

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (стр. 3 из 5)

де,

- фронт ремонту машин;

- тривалість ремонту, год;

- розрахунковий ритм виробництва (такт виробництва).

Тривалість ремонту визначається за формулою:

,

де,

- кількість днів капітального ремонту трактора К-701, приймаємо
днів (дод.18а)

- тривалість зміни - 8,0 години.

год.

Тоді фронт ремонту машин буде становити:

,

приймаємо

машин.

7. Розрахунок кількості виробничих робітників майстерні

Кількість виробничих робітників майстерні визначається за формулою, (Л.2 стор.289)

,

де,

- загальна трудомісткість ремонтних робіт,
;

Фр - фонд часу робітника;

- коефіцієнт перевиконання норм наробітку, приймаємо
;

роб.

У ремонтних майстернях крім робітників, які безпосередньо виконують технологічні операції з ремонту машин і відновлення деталей, використовуються й інші категорії

Для ремонтних підприємств встановлено норми для визначення інших категорій робітників:

- допоміжні робітники - робітники, зайняті обслуговуванням основного виробництва (інструментальник, машиніст компресора) - до 5 % від кількості виробничих працівників;

- інженерно-технічні робітники - весь керівний склад майстерні (завідувач майстерні, інженер-контролер, майстер-технолог) – до 10% від загальної кількості робітників (виробничих і допоміжних);

- службовці - рахунково-конторський персонал (бухгалтер, диспетчер, обліковець) - до 4% від загальної кількості робітників;

- молодший обслуговуючий персонал - (охоронець, прибиральник) – до 4% від загальної кількості робітників.

Виходячи з цих норм кількість інших категорій робітників визначається за формулами:

;

, приймаємо 3

;

, приймаємо 4

;

, приймаємо 2

;

, приймаємо 2

де,

- кількість робітників;

- кількість допоміжних робітників;

- кількість інженерно-технічних робітників;

- кількість службовців;

- кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Кількість усіх категорій працівників (

,
,
,
) беремо за потребою, але не більше одержаної в наведених розрахунках.

Загальна кількість всього персоналу майстерні (

) становитиме:

8. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці

Для дільниці по ремонту електрообладнання, трудомісткість ремонтних робіт дільниці визначається у відсотковому відношенні від сумарної трудомісткості ремонту машин, маючих електрообладнання, користуючись таблицями відсоткового розподілу трудомісткості за видами робіт (дод.15,16).

Визначається трудомісткість дільниці від капітального ремонту трактора К-701

Визначається трудомісткість дільниці від поточного ремонту трактора МТЗ-82


Визначається трудомісткість дільниці від капітального ремонту трактора ДТ-75

Сумарна трудомісткість дільниці буде становити:

Всі розрахунки зводимо до таблиці 4.

Таблиця 3. Трудомісткість ремонтних робіт дільниці

№ п/п Найменування і марка ремонтного об’єкту Вид ремонту Сумарна трудомісткість (
)
Трудомісткість дільниці
%
1. Трактор К-701 КР 29732 2,8 833
2. Трактор МТЗ-82 ПР 16894 2,9 490
3. Трактор ДТ-75 КР 22847 2,5 572
Всього: 1895

9. Розрахунок кількості робітників дільниці

Кількість виробничих робітників дільниці по ремонту електрообладнання визначається за трудомісткістю ремонтних робіт, виконуємих на дільниці, за формулою (Л.2 стор.129)

,

де,

- кількість виробничих робітників;

- трудомісткість ремонтних робіт дільниці,
;

- фонд часу робітника, год;

- коефіцієнт, враховуючий перевиконання норм наробітку (
)

,

Приймаємо 1 робітника.

10. Розрахунок та підбір устаткування для дільниці

Спочатку треба виконати розподіл трудомісткості за видами ремонтних робіт.

Трудомісткість конкретного виду робіт визначається за формулою, (Л.2 стор. 128).

де,

- трудомісткість даного виду робіт,
;

- річна трудомісткість ремонтних робіт у майстерні,
;

- відсоток даного виду робіт від річної трудомісткості робіт у майстерні.

Трудомісткість електроремонтних робіт буде становити


Необхідну кількість стендів для дільниці по ремонту електрообладнання, в якій основним контрольно-випробувальним стендом являється КИ-968М. Визначається за формулою: