Смекни!
smekni.com

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (стр. 1 из 5)

Міністерство аграрної політики України

Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Ремонт сільськогосподарської техніки"

Тема завдання:

«Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370»

м. Новий Буг

2009


Зміст

Вступ

1. Програма ремонту машин

2. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт

3. Річний план завантаження майстерні

4. Графік завантаження майстерні

5. Режими роботи майстерні і фонди часу

6. Основні параметри виробничого процесу

7. Розрахунок кількості виробничих робітників майстерні

8. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці

9. Розрахунок кількості робітників дільниці

10. Розрахунок та підбір устаткування для дільниці

11. Розрахунок площі дільниці

12. Розрахунок освітлення

13. Розрахунок вентиляції

14. Технологія відновлення деталі

15. Собівартість і економічна доцільність відновлення деталі

16. Техніка безпеки та протипожежні заходи

Список використаної літератури


Вступ

Високоефективне використання у сільському господарстві тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин і знарядь можливе лише при високій якості їх виготовлення та ремонту.

Уряд зобов'язав працівників автотракторного й сільськогосподарського машинобудування, а також ремонтних підприємств, які обслуговують сільськогосподарське виробництво, істотно поліпшити якість продукції, вказав на необхідність повного задоволення потреб сільського господарства в технічних засобах і запасних частинах до них. Також зобов'язав працівників сільського господарства правильно, на науковій основі організувати експлуатацію і зберігання техніки, систематично виконувати правила технічного обслуговування, здійснювати високоякісний і своєчасний її ремонт.

Систематичне та високоякісне проведення технічних доглядів за машинами, механізмами, знаряддям та обладнанням, своєчасний та високоякісний ремонт техніки забезпечують постійну готовність цієї техніки до роботи, високу економічну ефективність виконуваних операції.

Впровадження індустріальних методів виробництва, всебічна спеціалізація, механізація, електрифікація й автоматизація ремонтних виробничих і технологічних процесів забезпечують значне підвищення продуктивності праці і якості виконуваних робіт під час ремонту сільськогосподарської техніки.

В будь-якій сільськогосподарській машині з часом з'являються несправності, але нова техніка дуже дорого коштує. Тому в сільському господарстві широко використовується ремонтне виробництво. Його призначенням та головним завданням є визначення і відновлення пошкоджених деталей та ремонт машин. Але в даний момент вона знаходиться на низькому рівні, тому в подальшому розвиток ремонтного виробництва має наступні перспективи:

• налагодження централізованої ремонтної мережі;

• використання сучасного ремонтного обладнання та інструментів;

• самовдосконалення ремонтного виробництва.

Вдосконалення та чіткий ремонт техніки мають важливе значення, оскільки зменшують собівартість відновлюваної деталі, підвищують термін подальшої експлуатації та ефективність використання машин.

В даному курсовому проекті буде розглянуто проект електромонтажна дільниця з технологією відновлення ротора генератора Г-370, з метою навчитися проектувати ремонтне відділення та розраховувати навантаження відділення і майстерні в цілому.


1. Програма ремонту машин

Таблиця 1. Програма ремонту машин

№ п/п Марка ремонтного об’єкта Кількість і вид ремонту
КР ПР ТО
1. Трактор К-701 25 32 9
2. Трактор МТЗ-82 43 29 7
3. Трактор ДТ-75 30 38 10

2. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт

Трудомісткість – час втрачений робітником (

) для виконання конкретної роботи по ремонту деталі, вузла або машини в цілому.

Трудомісткість не являється постійною величиною і вона залежить від:

- технічного стану ремонтних машин;

- строку експлуатації машини після випуску заводом виробником;

- умов технічного обслуговування;

- зберігання та експлуатації машин, а також специфічних особливостей кожного ремонтного підприємства, його технічної оснастки, кваліфікації кадрів та організації праці на ремонтні машини.

Для визначення річного об’єму робіт по ремонту потрібно користуватися даними таблиці 1.

Сумарна трудомісткість (

) ремонтних робіт розраховується за формулою (Л.2 стор.289).

,

де, - сумарна трудомісткість ремонтних робіт виконаних у майстерні;

- трудомісткість КР трактора К-701, приймаємо
;

- трудомісткість ПР трактора К-701, приймаємо
;

- трудомісткість ТО-3 трактора К-701, приймаємо
;

- трудомісткість КР трактора МТЗ-82, приймаємо
;

- трудомісткість ПР трактора МТЗ-82, приймаємо
;

- трудомісткість ТО-3 трактора МТЗ-82, приймаємо
;

- трудомісткість КР трактора ДТ-75, приймаємо
;

- трудомісткість ПР трактора ДТ-75, приймаємо
;

- трудомісткість ТО-3 трактора ДТ-75, приймаємо
;

- кількість ремонтних об’єктів;

Крім основних ремонтних робіт майстерня виконує додаткові ремонтні роботи. Знаючи

можна визначити
.

Трудомісткість додаткових ремонтних робіт визначаємо за формулою, (Л.2 стор.163).

,
;

де,

- трудомісткість додаткових ремонтних робіт, (
)(дод.5);

- трудомісткість на виготовлення і відновлення спрацьованих деталей у фонд запасних частин,

від

- трудомісткість на виготовлення і ремонт пристосувань та інструментів,

від

- трудомісткість на ремонт обладнання своєї майстерні,