Смекни!
smekni.com

Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин (стр. 4 из 8)

ТО-2. Виконують ТО-1 і додатково перевіряють герметичність балонів грудкоподрібнювача та зазор між ними, регулюють натяг ланцюгів та полотен конвейєрів, підтягують всі різьбові з'єднання. Особливу увагу звертають на кріплення корпусів сильно навантажених опорних підшипників та швидкохідних валів. Регулюють амплітуду коливання струшувачів основних сепаруючих елеваторів та нахил пальчастих гірок. Змащують згідно з таблицею та картою мащення

Технічне обслуговування кукурудзозбирального комбайна "Херсонец -7".Під час підготовки до обкаткикомбайн очищають від пилу, бруду і консерваційного мастила. Переконуються у справності його вузлів. Перевіряють зазори між сегментами і протирізальними пластинами, між затискачами і спинкою ножа, натяг приводних ланцюгів і пасів, подавальних і підйомних ланцюгів і ланцюгів конвейєра. Змащують всі точки мащення і перевіряють наявність масла в корпусах передач. Впевнюються у відсутності сторонніх предметів у вальцях, різальному і подрібнювальному апаратах. Прокручують (вручну) вал головної конічної передачі і перевіряють роботу механізмів комбайна.

Через кожні 15...20 хв обкатки на холостому ходу зупиняють комбайн і перевіряють нагрівання підшипників, підтягують ослаблені паси та ланцюги. При обкатці під навантажуванням комбайн зупиняють через 30 хв і перевіряють нагрівання підшипників, натяг приводних ланцюгів і ланцюгів конвейєра, затягування основних кріплень елементів привода різального апарата і русла.

Після закінчення обкатки замінюють масло в корпусах передач. Перевіряють правильність агрегатування комбайна з трактором і сигналізацією.

ЩТО.Видаляють у протекторі покришок сторонні предмети. Оглядають і перевіряють надійність кріплення конічних передач, ножів подрібнювального апарата, диски коліс, розпірних труб подрібнювача, сегментів різального апарата та інших деталей, закріплених до спинки ножа. Заклепки, які розхиталися, підклепують, а дефектні сегменти замінюють. Перевіряють натяг підйомних і приводних ланцюгів, конвейєрів і пасових передач. Переконуються у відсутності підтікання масла з редукторів та гідросистеми. Перевіряють на холостому ходу роботу механізмів комбайна. Ліквідують виявлені несправності.

ТО-1. Виконують ЩТО і додатково перевіряють стан троса лебідки механізму зчеплення і надійність кріплення троса до барабана, стан приводних роликових ланцюгів і змащують їх, тиск повітря в шинах, рівень масла в корпусах конічних передач, блоків вальців і приводів подавальних ланцюгів. Змащують затискачі спинки ножа, шарнірні з'єднання коромисла з ножем і шатуном різального апарата, циліндричні та конічні зубчасті колеса очисного апарата, шарикопідшипники захисних кожухів карданної передачі, шарнір сниці.

ТО-2. Виконують ТО-1 і перевіряють кріплення основних - робочих органів комбайна і елементів різального апарата. Змащують підшипники коромисла, вала привода різального апарата, різального апарата і кривошипної головки шатуна, вала привода подавальних ланцюгів, веденого вала конічної передачі гвинтового конвейєра качанів, вентилятора, привода очисного апарата, проміжного вала, конічних коліс, головної конічної передачі, вала карданної передачі, ротора подрібнювача і шарнірів карданної передачі, поверхню вала лебідки, вісь підвісок затискних планок, шестерні конічної та головної передач, циліндричних передач привода подавальних ланцюгів і відривних вальців.

Технічне обслуговування кукурудзозбирального самохідного комбайна КСКУ-6 "Херсонец-200".Розконсервовують двигун згідно з інструкцією по експлуатації і заливають у радіатор воду, а в баки — паливо. Перевіряють і в разі необхідності доливають масло у бак гідросистеми керування, наявність мастила у складових частинах ходової частини, комплектність і надійність зовнішніх кріплень дисків ведучих і ведених коліс, регулюють тиск повітря в шинах. Встановлюють важіль діапазонів швидкостей і педалі керування гідроприводом моста ведучих коліс у нейтральне положення, а важіль зчеплення двигуна в положення "Виключено". Пускають двигун і нагрівають його спочатку при малій, а потім середній і повній частоті обертання. Перевіряють роботу приладів електрообладнання, гідропривода моста ходових коліс на всіх діапазонах, роботу гальм комбайна при їзді на рівній дорозі.

Начіплюють жатку на шасі комбайна. Для цього встановлюють її на рівному майданчику і переводять опорні стояки в робоче положення. Похилу камеру комбайна спускають у нижнє положення за допомогою ручки піднімання і опускання жатки. Підводять комбайн до жатки так, щоб похила камера знаходилась між гаками жатки, а кінці вала похилої камери, що виступають, одночасно впирались у них. Піднімають похилу камеру ручкою, поки кінці її вала увійдуть у зачеплення з гаками, потім жатку піднімають на 30...50 мм. Впевнюються у тому, що обидва гаки повністю увійшли у зачеплення і фіксують гайками на тягах гаку нижніх зачепів похилої камери. Після цього встановлюють приводні ланцюги, регулюють їх натяг і з'єднують тросом механізму керування упорами. Жатку фіксують у транспортному положенні упорами, якими керують рукояткою, розміщеною з лівого боку жатки на кожусі гвинтового конвейєра качанів. Під час транспортування через перешкоди і похили переїжджають тільки на першому діапазоні швидкостей і при малій частоті обертання вала двигуна. На крутому спуску гальмують комбайн двигуном і за допомогою гідропривода моста ведучих коліс. Під час зупинки на спуску гальмують комбайн стоянковим гальмом. Швидкість комбайна не більша 10 км/год, а на поворотах та спусках—3... 4 км/год. При їзді на дорогах загального користування включають габаритні ліхтарі.

При підготовці комбайна до обкаткиперевіряють кріплення корпусів підшипників і деталей на валах з великою частотою обертання (подрібнювач, ротор різального апарата, вентилятори, роздавальний і проміжний вали, натяг приводних пасів і ланцюгів робочих органів, з'єднання рукавів, трубок гідравлічної системи, перевіряють, чи не зачіпає ніж подрібнювача за стінки кожуха або протирізальної пластини, а також роботу муфти вільного ходу, встановлення захисної огорожі. В разі необхідності заправляють комбайн паливом і мастилами відповідно до таблиці і .карти мащення.

Обкатка комбайна на. холостому ходу.Виключають зчеплення двигуна. Перевіряють знаходження важеля переключення діапазонів швидкостей і педалі керування гідроприводом моста ведучих коліс у нейтральному положенні. Пускають двигун. На мінімальній частоті обертання включають зчеплення двигуна і на слух переконуються у справній роботі механізмів комбайна. Поступово збільшують частоту обертання, доводячи її до нормальної.

Перевіряють роботу гідросистеми, почергово включаючи гідроциліндри та гідромотори, електрообладнання і сигналізацію, герметичність маслопроводів та гідрообладнання, гальма. Через кожні 20 хв роботи виключають зчеплення двигуна і перевіряють нагрівання підшипників, оглядають ланцюгові та пасові передачі. Включають гідропривод моста ведучих коліс і обкатують комбайн на всіх діапазонах швидкостей з включеними робочими органами, періодично перевіряючи роботу гідросистеми, електрообладнання, сигналізацію та автомати водіння (при їзді).

Для перевірки автомата водіння прив'язують до копірів шнури і, знаходячись з боку від комбайна, повертають за шнури копіри. Тривалість обкатки без навантаження на місці — 3 год, а під час їзди — Г год.

Обкатка комбайна під навантаженням.На початку експлуатації комбайн обкатують протягом 30 год на швидкостях, що на 20...25 % нижчі, наведених у таблиці 2. При цьому двигун навантажують не більше як на 75 % номінальної потужності.

Після обкатки комбайна перевіряють зовнішнє кріплення складових частин і деталей, правильність регулювання агрегатів і роботу електрообладнання. Заміняють масло у всіх редукторах і закритих зубчастих передачах.

Таблиця 2.Рекомендовані робочі швидкості комбайна при відповідній урожайності

Урожайність качанів, ц/га 30 50 75 100 125 150 200
Швидкість комбайна, км/год 9 6,5 5,5 4,4 4 3,5 3

ЩТО.Перевіряють зовнішнім оглядом технічний стан комбайна. Очищають робочі органи від бруду і рослинності. Усувають підтікання масла, палива, охолодної рідини. Перевіряють рівень масла у картерах і масляних баках гідросистеми, охолодної рідини в радіаторі і в разі необхідності доливають. Пускають двигун і перевіряють роботу механізмів на холостому ходу.

ТО-1.Виконують ІЦТО і додатково перевіряють зовнішнім оглядом стан і надійність різьбових кріплень на всіх складових частинах комбайна, звернувши особливу увагу на кріплення ножів подрібнювача і різального апарата, скребків і планок конвейєрів, в разі необхідності підтягують їх. Регулюють натяг приводних ланцюгів і пасів, ланцюгів-русел і ланцюгів із скребками та планками конвейєрів. Перевіряють тиск повітря у шинах і доводять до норми. Доливають масло в корпуси редукторів і закриті зубчасті передачі та масляні баки. Перевіряють зазори між датчиками УСАК-1381 і шунтами, що контролюють робочі органи комбайна. Загострюють ножі різального апарата і подрібнювача. Перевіряють щільність прилягання вальців і качаноочисника. Якщо зазори збільшені, замінюють гумові втулки. Перевіряють зазори між торцем верхнього вушка поворотного кулака і торцем отвору у кронштейні балки ведених коліс, в разі необхідності регулюють його. Перевіряють рівень електроліту в акумуляторній батареї і доводять його до норми, доливаючи дистильовану воду. Очищають окислені клеми і наконечники проводів, змащують неконтактні частини мастилом, прочищають вентиляційні отвори в пробках батареї. Виконують ТО-1 двигуна згідно з інструкцією по технічному обслуговуванню двигуна. Змащують комбайн, керуючись таблицею і картою мащення. Пускають двигун і перевіряють роботу механізмів комбайна на холостому ходу.