Смекни!
smekni.com

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк") (стр. 17 из 29)

Зараз у номенклатурі випускаємих ліків і фабрики постійно нараховується більше 60 лікарських препаратів (Додаток Л). ТОВ “Юніфарма" вдалося зберегти технологію виробництва складних, багатокомпонентних препаратів (наприклад, пасти Теймурова), виробництво яких не під силу іншим невеликим підприємствам.

В додатку Ж наведені баланси та звіти про фінансові результати діяльності ТОВ „Юніфарма" за 2003 — 2005 роки. На основі аналізу данних звітності підприємства оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз ТОВ “Юніфарма" проведено за допомогою матриці SWOTаналізу (таблиця 2.9).

SWOTаналіз ТОВ “Юніфарма" показав, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на фармацевтичному ринку, займає досить стабільне становище на ньому та має можливості для свого подальшого розвитку. В таблиці показані конкретні напрями з потенціювання сильних сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить підприємству конкурентні переваги.

Таблиця 2.10. Матриця SWOTаналізу ТОВ “Юніфарма”

Сильні сторони (S)1. Досвід роботи на ринку2. Висока швидкість доставки3. Широка дистриб’юторська мережа4. Наявність електронної пошти, зв’язок через Webвузли5. Наявність на фірмі власного програмного забезпечення (програма комплексного обліку усіх виробничих процесів) Слабкі сторони (W)1. Наявність зношених основних засобів на Тернопільській фабриці2. Відсутність спеціального маркетингового підрозділу3. Низька частка фармацевтів в структурі штату
Можливості (О)1. Зниження вартості медикаментів, що пропонуються2. Наявність необхідних фінансових ресурсів3. Наявність тісних контактів з постачальниками препаратів SOстратегія1. Розширення участі на ринку2. Привернення уваги можливих клієнтів3. Автоматизація системи збуту на основі встановлення модулів у постійних партнерів WOстратегія1. Створення маркетингової групи на підприємстві2. Завершення реконструкції основних виробничих цехів3. Навчання персоналу
Загрози (Т)1. Низька купівельна спроможність населення2. Нестача обігових коштів у основних груп клієнтівюридичних осіб STстратегія1. Формування асортиментної політики, тісно пов’язаної із диверсифікацією в напрямку розширення асортименту ліків2. Використання принципів цінової диск римінації клієнтів3. Перегляд системи надання товарних кредитів і політики встановлення відсотків за ними WTстратегія1. Надання відстрочок у платежах для надійних клієнтів2. Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування оптимального асортименту ліків, доступних за ціною для різних сегментів споживачів

Основна підприємницька ідея бізнес-плану проекту розгортання виробництва на Тернопільській фармацевтичній фабриці (додатково до виробництва „Пантокрину”) нового препарату „Пантолайф", виробництво якого розгорнуто в Росії, полягає в наступному:

1. ТОВ „Юніфарма" на Тернопільській фармацевтичній фабриці розгорнуло технологічний процес виробництва препарату „Пантокрин” та освоїло технологію роботи з вихідною сировиною — пантами оленів, які вирощуються не тільки в Сибіру в Росії, але і на дослідних фермах в Білорусії та Україні.

2. Розгортання випуску в Україні нового препарату „Пантолайф” дозволяє виконати основну стратегічну ціль ТОВ „Юніфарма" — „Ліки від українських виробників — це „Юніфарма" ”.

Позиціонування нового фармацевтичного препарату на ринку — це комплекс заходів "маркетингмікс", який включає етапи:

детального роз’яснення ефективності нового препарату для споживачів;

клінічний перелік хвороб, відносно яких діє новий препарат;

затвердження в Мінздраві переліку застережень до використування препарату;

розробку товарного знаку (рис.3.2) нового препарату;

широкомасштабна рекламна компанія по пропагуванню застосування нового препарату;

компанія цінових знижок на етапі завоювання сегменту споживачів на ринку;

Біологічно активна добавка до їжі ПАНТОЛАЙФ — це тонізуючий і адаптогенний комплекс, що є ефективним адаптогенним препаратом нового покоління. Одним з активних компонентів його є пантогематоген, що представляє собою субстанцію крові алтайського марала, узяту в період різання пантів і перероблену за запатентованою технологією низькотемпературного зневоднювання і стерилізації. Адаптогенний вплив пантогематогена ефективніше відомого пантокрину в 78 разів, тому що завдяки застосованій технології він містить у собі п'ять груп біологічно активних речовин: мінерали, ліпіди, пептиди, основи нуклеїнових кислот, амінокислоти. Отже, біологічно активна добавка ПАНТОЛАЙФ є тонізуючим, ноотропним і адаптогенним засобом, що робить загально-зміцнювальний вплив на організм і забезпечує корекцію дефіциту вітамінів.

Бізнес-план — це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності чи фірми для створення нових сфер бізнесу. Основними цілями бізнес-плану є:

визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства, зниження ризику підприємницької діяльності;

конкретизація перспектив бізнесу;

залучення уваги й інтересу потенційних інвесторів фірми, а також споживачів і постачальників;

придбання досвіду планування, показ підприємства в перспективі.

Бізнес-план необхідний, насамперед, для залучення уваги майбутніх інвесторів, як відправна точка при веденні переговорів з майбутніми партнерами.

Розрахунковий кошторис інвестицій та змінних і постійних витрат на реалізацію інвестиційного проекту в дипломному проекті прийнятий наступним.

Таблиці вхідних даних інвестиційного проекту

1. Додаткові інвестиції:

1.1 Придбане обладнання за рахунок кредиту на 5 років на суму 7 500 000 грн. (1,4 млн. доларів США);

1.2 Кредит взятий під 22% річних;

1.3 Ринкова вартість обладнання через 5 років складе 10% від первісної вартості;

1.4 Затрати на ліквідацію обладнання складуть 8% від ринкової вартості через 5 років;

1.5 Повернення основної суми кредиту проводиться рівними долями з 1 (першого) року по закінченню кожного з п'яти років;

1.6 Збільшення оборотного капіталу з власних коштів становить 500 000 грн. (додаткова емісія облігацій ТОВ);

1.7 Сплата процентів за користування кредитом — щорічна;

2. Випуск продукції:

2.1 Згідно з проектною продуктивністю імпортної лінії прогнозується обсяг випуску продукції на 1ий рік — 720 000 упаковок;

2.2 Обсяг продукції буде збільшуватися на 15% кожного року до 5го року;

2.3 На 5 рік обсяг продукції складе 70% від обсягу четвертого року;

2.4 Реалізація продукції на внутрішньому ринку та на зовнішньому ринку по рокам становитиме:

1 рік — 30% (експорт), 70% (внутрішня реалізація);

2 рік — 60% (експорт), 40% (внутрішня реалізація);

3 рік — 65% (експорт), 35% (внутрішня реалізація);

4 рік — 70% (експорт), 30% (внутрішня реалізація);

5 рік — 80% (експорт), 20% (внутрішня реалізація);

2.5 Ціна реалізації в розрахунку на упаковку 20 таблеток складе:

на внутрішньому ринку — 24 грн (з ПДВ);

експортна ціна в Європу — 30 грн (без ПДВ — “франкозавод”)

3. Витрати:

3.1 Видатки на оплату праці (з врахуванням нарахування на ФЗП — 39% в фонди пенсійного та соціального страхування) в перший рік становитимуть — 2,5 грн. з кожної упаковки та підвищуються на 7% у рік

3.2 Видатки на добуток вхідної сировини становитимуть — 6 грн з кожної упаковки;

3.4 Видатки на процес обробки вхідної сировини становитиме 5 грн з кожної упаковки;

3.5 Постійні витрати на перший рік становитимуть 1 444 000 грн. та підвищуються на 5% у рік;

4. Норма доходу на капітал становить 12% річних (ставка інфляції) при додатковому відрахуванні 25% чистого прибутку акціонерам.

5. Додаткові умови:

5.1 Тривалість життєвого циклу — 5 років, тобто за 5 років обладнання повністю амортизується (для податку на прибуток);

5.2 Амортизація обчислюється рівними частками протягом терміну служби (щорічними порціями);

5.3 Через 5 років обладнання демонтується та продається;

5.4 Виробнича площа під нове обладнання є, а для спрощення розрахунків амортизація будинку не враховується;

5.5 Всі інші затрати фірма сплачує з власних засобів;

5.6 Всі платежі припадають на кінець року;

5.7 Норма доходу на капітал прийнята традиційно;

5.8 Ставка податку на прибуток — 25%.

5.10 Фонд нарахованої амортизації обладнання, віднесений на валові витрати, витрачається на повернення суми основного кредиту.

Вимоги до проведення проектного аналізу та зміст розрахунків

Виходячи із заданих вхідних даних і умови реалізації проекту, потрібно

визначити показники ефективності проекту [59]:

ЧДД — чистий дохід, що дисконтувався;

ІД — індекс доходності та ІДД — дисконтований індекс доходності;

ВНД — внутрішня норма доходності;

СО — строк окупності та ДСО — дисконтований строк окупності;

КЕІ — коефіцієнт ефективності інвестицій та ДКЕІ — дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій

В таблицях 2.10, 2.11 наведений алгоритм та результати розрахунку ліквідної вартості обладнання, яке реалізується через 5 років (повного життєвого циклу).

Таблиця 2.11. Ліквідаційна вартість проекту проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”

№ п/п Показник Формула розрахунку Значення показника Одиниці
1. Ринкова вартість обладнання 7 500 000 грн.
2. Витрати на придбання обладнання (кредит) 7 500 000 грн.
3. Амортизація до ліквідації 100% від п.1 7 500 000 грн.
4. Ринкова вартість ліквідуємого обладнання 10% від п.1 750 000 грн.
5. Витрати на ліквідацію обладнання 8% від п.4 60 000 грн.
6. Операційний доход від ліквідації обладнання п.4 — п.5 690 000 грн.
7. Податок на доход 25% від п.6 172 500 грн.
8. Чиста ліквідаційна вартість обладнання п.6 — п.7 517 500 грн.

Таблиця 2.12. Результати інвестиційної діяльності проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”