Смекни!
smekni.com

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк") (стр. 27 из 29)

Таблица А.2. Активи и зобов”язання перших 30 банківських установу країни станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.3. Кредитно-інвестиційний портфель перших 30 банківських установ України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.4. Власний капітал перших 30 банківських установ України

станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.5. Депозити фізичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.6. Депозити юридичних осіб в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року [37]


Таблиця А.7. Фінансовий результат в перших 30 комерційних банках України станом на 01.01.2006 року (за 2005 рік) [37]

Додаток Г

Таблиця Г.1

Баланс АКБ „Приватбанк" за 2000 — 2004 роки (щорічний розріз)


Продовження табл. Г.1


Таблиця Г.2

Баланс АКБ „Приватбанк" за 2003 — 2005 року (поквартальний розріз)