Смекни!
smekni.com

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк") (стр. 18 из 29)

Значення показників на t — кроку діяльності
п/п Показники, грн. 0 рік 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Т (лікв)
1 Земля 0 0 0 0 0 0 0
2 Будинки, споруди 0 0 0 0 0 0 0
3 Обладнання 7 500 000 0 0 0 0 0 517 500
4 Нематеріальні активи 0 0 0 0 0 0 0
5 Разом: вкладення в основний капітал 7 500 000 0 0 0 0 0 517 500
6 Приріст власного оборотного капіталу (), 500 000
7 Усього інвестицій 8 000 000 517 500

В таблиці 2.12 наведені результати розрахунку операційної діяльності підприємства на основі вхідних даних.

Таблиця 2.13. Результати операційної діяльності проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”

Значення показників на t — кроку діяльності
п/п Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Т (лікв)
Розрахунок валового доходу
1 Обсяг продажу, упаковки 720 000 820 800 950 250 1090 503 760 650 0
2 Розподіл продажу (експорт/ внутрішній),%/% 30/70 60/40 65/35 70/30 80/20
3 Ціна продажу грн. /упаковку (експорт/ внутрішня). 30/24 30/24 30/24 30/24 30/24 0
4 Виручка від продажу, тис. грн. (експортна/внутрішня) 6480/12096 14904/7948,8 18573,7/8001 22995,6/7884,2 18396/3679,2 750
5 Чиста виручка від продажу з компен сацією різниць експорт — ПДВ, тис. грн. 17856 24508,8 28955,9 34164,9 25141,2
6 Умовна чиста виручка при 100% реалізації на Україні, тис. грн 14400 16560 19050 21900,6 18396
Розрахунок валових витрат (для оподаткування)
7 Змінні витрати на оплату праці, тис. грн. (з нарахуванням 39% на ФЗП) 1926 2370 2915,7 3589,8 2685,7 0
8 Змінні витрати на оплату сировини та її обробку, тис. грн. 8474,4 9745,6 11210,9 12888,5 9021,7
9 Постійні витрати, тис. грн. 1444 1517 1593 1672 1756 60
10 Амортизація обладнання (фонд оплати повернення кредиту), тис. грн. 1500 1500 1500 1500 1500 0
11 Відсотки по кредитах, тис. грн. 1650 1320 990 660 330 0
Розрахунок балансового прибутку для оподаткування
12 Балансовий прибуток, тис. грн. 2861,6 8056,2 10746,3 13854,6 9847,8 690
13 Балансовий прибуток при реалізації без експорту, тис. грн. 594,4 107,4 840,4 1590,3 3102,6
11 Податки на прибуток, грн. 715,4 2014,0 2686,6 3463,6 2461,9 172,5
12 Проектований чистий прибуток (для начислення% долі дивідендів), тис. грн. 2146,2 6042,2 8059,7 10390,9 7385,8 517,5
Розрахунок чистого операційного доходу (+ фонд амортизації)
13 Чистий доход від операцій (чистий прибуток + амортизація), тис. грн. 3646,2 7542,2 9559,7 11890,9 8885,8 517,5

За результатами розрахунків інвестиційної та операційної діяльностей підприємства (див. табл.2.11, 2.12) розраховуємо результати фінансової діяльності підприємства та грошові потоки (таблиця 2.13).


Таблиця 2.13. Результати фінансової діяльності проекту „Пантолайф" (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма"

п/п Показники 0 рік 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Т (лікв)
Розрахунки динаміки капіталізованого власного капіталу
1 Інвестиції власного капіталу, тис. грн. 500 0 0 0 0 0 0
2 Чистий Прибуток до капіталізації, тис. грн. 0 2146,2 6042,2 8059,7 10390,9 7385,8 517,5
3 Виплата 25% дивідендів, тис. грн. 0 536,5 1510,5 2014,9 2597,7 1846,4
4 Власний накопичений капітал проекту з капіталізацією 75% прибутку, тис. грн. 500 2109,7 6641,4 12686,2 20479,4 26536,3(з врахуванням Тлів)
Розрахунки динаміки запозичення та амортизаційного повернення коштів
6 Довгострокові кредити, тис. грн. 7500 0 0 0 0 0 0
7 Амортизація обладнання (фонд оплати кредиту), тис. грн. 0 1500 1500 1500 1500 1500 0
8 Погашення заборгованості по кредитах, тис. грн. 0 1500 1500 1500 1500 1500 0
Результати фінансової діяльності
10 Потік реальних грошей, грн. 500 1609,7 4531,7 6044,8 7793,2 6056,9 (з врахуваннямТлікв)

В таблицях К.1 — К.3 Додатку К наведені розрахунки в “електронних таблицях” EXCEL2000 послідовними приближеннями значення ВНД — внутрішньої норми доходності, тобто такого значення % зміни вартості грошей у часі, яка дозволяє вирівняти дисконтовані інвестиції та чистий дисконтований доход підприємства, тобто ВНД — досягнута фактична рентабельність капіталу. За результатами наближень таблиць К.1, К.2 внутрішня норма дисконтування проекту розраховується як:


Таким чином, проведений аналіз ефективності довгострокового кредитування ТОВ „Юніфарма" при впровадженні інвестиційного проекту виробництва нового препарату „Пантолайф” на Тернопільській фармацевтичній фабриці показав, що при ретроспективному рівні прибутків за минулі періоди 630 720 тис. грн. на рік, прогнозні характеристики кредитуємого проекту за 5 років становлять:

дисконтований чистий прибуток (NPV) — 9,7 млн. грн.

строк дисконтованої окупності інвестицій — 2,25 роки (менше 5 років)

дисконтований індекс доходності 2,21 (вище 1,0)

На фоні сплати банкові 22% річних за користування кредитом та реалізації інвестиційно привабливої для учасників товариства щорічної виплати дивідендів 25% від чистого прибутку, прогнозні потоки доходів проекту дозволяють досягнути внутрішньої норми доходності 44%, що значно вище дисконту вартості капіталу 912%, тобто інвестиційний проект може бути прийнятий як кредитором-банком, так і учасниками товариства.

2.4 Ідентифікація основних проблем оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб

Зосередження в АКБ „Приватбанк" 13,2% кредитних активів банківської системи України потребує особливої уваги до управління ризиками кредитування та методології оцінки фінансового стану та платоспроможності позичальника, як процесу об’єктивного вирішення рівноваги прогнозної доходності кредиту та ймовірних ризиків збитків кредитування.

Проведений аналіз динаміка структури інвестиційно-кредитного портфелю АКБ “Приватбанк" у 2003 — 2006 роках показує, що зміни у структурі характеризуються суттєвим зменшенням вагової частки кредитів, наданим юридичним особам:

вагова частка кредитів, наданих юридичним особам, зменшилась з рівня 67,3% (4 квартал 2003 року) до 41,55% (1 квартал 2006 року);

вагова частка кредитів, наданих фізичним особам, підвищилась з рівня 28,18% (4 квартал 2003 року) до 39,48% (1 квартал 2006 року);

вагова частка наданих міжбанківських кредитів підвищилась з рівня 1,88% (4 квартал 2003 року) до 13,17% (1 квартал 2006 року);

вагова частка активів, вкладених в цінні папери, підвищилась з рівня 2,63% (4 квартал 2003 року) до 5,81% (1 квартал 2006 року);

В той же час, аналіз динаміки обсягів створених резервів під ризики кредитних операцій у 2001 — 2006 роках показує, що відносна процентна частка резервів до загальної суми кредитів зросла від рівня 10,18% у 2001 році до рівня 12,9% у 2004 році та зменшилась до рівня 10,31% у 2006 році, тобто незбалансований заставою кредитний ризик при диверсифікації кредитного портфелю АКБ “Приватбанк" з 2004 року в бік приоритетного надання кредитів фізичним особам зменшився на 2,5% (на 20% від величини резервів).

При цьому найбільш вразливішим місцем в кредитному менеджменті АКБ “Приватбанк" з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування наступних видів кредитів:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 42,39%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 23,25%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 33,12%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 18,16%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 10,09%;

в) Кредити, надані юрособам за врахованими векселями:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 8,57%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 20,51%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 26,95%;

г) Кредити, надані юрособам за внутрішніми торгівельними операціями:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 6,12%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 14,65%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 19,25%;

Хоча сумарна частка “безнадійних”+”сумнівних”+”субстандартних" кредитів в портфелі АКБ “Приватбанк “ станом на 31.12.2005 року становить всього 7,56%, а частка “безнадійні”+”сумнівні” кредити зменшилась за 2004 2005 рік з 2,8% до 2,15%, звертають на себе увагу недоліки кредитного менеджменту у формуванні застави під ці кредити, яка становить від 39,9% до 51,1% від сум відповідних кредитів. Тобто при формуванні кредитного договору невірно оцінений поточний фінансовий стан позичальника та його перспективна кредитоспроможність привели до заниження вимог по заставному забезпеченню виданих кредитів.