Смекни!
smekni.com

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк" (стр. 6 из 10)

• долар США – 563,38 млн.;

• євро – 214,33 млн.

Окрім торгівлі доларом США та євро, Банк виконував операції купівлі-продажу для клієнтів таких валют, як польський злотий, російський рубль, англійський фунт, швейцарський франк, датська крона, казахський тенге, шведська крона, білоруський рубль, канадський долар, японська єна, словацька крона, угорський форинт та австралійський долар. Зокрема, слід зазначити, що Банк є одним із найбільших торговців польським злотим на українському ринку. Обсяги торгівлі польським злотим на міжбанківському ринку становили 65,84 млн.

Важливим напрямом роботи Банку, який було активізовано 2007 року, стала торгівля готівковими ресурсами на міжнародному ринку. Таким чином Банк отримав можливість вчасно та сповна забезпечувати своїх клієнтів якісною іноземною готівковою валютою. Загальний обсяг операцій із торгівлі готівковими ресурсами на міжнародному ринку торік становив у еквіваленті доларів США 58,03 млн (рис. 4.1):


Рис. 4.1. Обсяги торгівлі ВАТ"Кредобанк" на міжнароному ринку станом на 01.01.2007 року.

Зростання питомої частки клієнтів, які проводять зовнішньоекономічні розрахунки в євро, у загальній клієнтській базі відобразилося збільшенням питомої ваги розрахунків у загальному кошику проведених Банком торговельних операцій на міжбанківському ринку.

2006 року тривала тенденція зростання обсягів міжнародних розрахунків клієнтів через ВАТ "КРЕДОБАНК", у результаті чого загальний обсяг їх експортно-імпортних операцій зріс, порівняно з 2005-м, на більш як 16,5%. Таку позитивну динаміку зростання вдалося зберегти завдяки активному просуванню Банком на фінансовий ринок України нових конкурентних продуктів у галузі кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств та поліпшенню якості послуг, пов’язаних зі здійсненням розрахунків у іноземній валюті. Слід зазначити, що саме завдяки підтримці і сприянню з боку стратегічних інвесторів РКО BankPolskiSA (Польща) і Європейського банку реконструкції та розвитку (Великобританія) у Банку відбулося значне якісне й кількісне зростання пропозиції банківських продуктів для корпоративних, а також роздрібних клієнтів.

Окремої уваги заслуговує активне використання ВАТ "КРЕДОБАНК" документарних акредитивів та гарантій для фінансування торгових контрактів клієнтів і реалізації їх інвестиційних проектів. Протягом минулого року загальна кількість таких операцій стрімко зростала і досягла на кінець 2007 року найбільшої за увесь час існування Банку величини. Беззаперечними перевагами цих схем фінансування, порівняно зі звичайним кредитуванням, є мінімізація ризиків зовнішньоекономічної операції клієнта та зменшення загальних витрат на її проведення, бо основними джерелами кредитних коштів виступають досить дешеві ресурси іноземних банків-кореспондентів. Саме 2007 року, у результаті взаємовигідного співробітництва з провідними банками і фінансовими небанківськими установами Європи та США, передусім стратегічними інвесторами РКО Bank Polski SA (Польща) і ЄБРР (Великобританія), Банк отримав найбільші у своїй історії кредитні лінії та ліміти, загальна сума яких зростала і перевищила 154 мільйони доларів США (рис.4.2):

Рис. 4.2. Кредитні лінії та ліміти іноземних банків у ВАТ"Кредобанк" станом на 01.01.2007 року

На сьогодні ВАТ "КРЕДОБАНК" для проведення платежів активно використовує понад сто кореспондентських рахунків у різних валютах (48 рахунків типу NOSTRO та 69 – LORO), які відкрито в провідних банках Європи й Америки та які уможливлюють безперешкодне виконання розрахунків клієнтів практично з будь-якою країною світу (додатки СТ,УФ). Завдяки цим лімітам Банк продовжував активно й успішно фінансувати торговельні контракти своїх клієнтів, а також залучав із-за кордону необхідні кошти для реалізації довготермінових інвестпроектів, у тому числі за тісної співпраці з іноземними страховими експортними агенціями. Слід зазначити, що завдяки висококваліфікованому персоналу Банк почав ширше надавати своїм клієнтам послуги зі структурування їх торгових операцій, оцінки й аналізу експортних та імпортних контрактів, що дозволило поліпшити загальний рівень і якість кредитного обслуговування.

2007 року також відбулись певні зміни кореспондентської мережі Банку, основна мета яких оптимізувати схеми проведення платежів клієнтів в євро таким чином, щоб пришвидшити й зменшити вартість останніх. У результаті цього було відкрито нові кореспондентські рахунки у першокласних європейських банках, зокрема в Dresdner Bank AG (Німеччина), з яким укладено додатковий договір про співпрацю, що має значно покращити рівень взаємної співпраці у проведенні розрахунків, а також і документарних операцій.

Також невід’ємним поняттям при міжнародних розрахунках є валютний ризик- можливість грошових втрат в результаті коливань валютних курсів. Розрізняють "конверсійний" (готівковий) ризик валютних збитків по конкретним операціям в іноземній валюті і "трансляційний" (бухгалтерський) ризик збитків при переоцінці активів і пасивів, прибутку закордонних філій в національну валюту. В широкому плані валютний ризик складається в незбалансованості активів і пасивів в кожній валюті по термінам і сумам. Необхідно також враховувати, що зміна курсових співвідношень може призвести до довгострокових негативних наслідків через падіння конкурентоспроможності.Управління валютним ризиком передбачає визначення його степені, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування. Першочерговий етап у визначенні степені валютного ризику заключається в його ретельному аналізі і оцінці можливих збитків та інших наслідків, так як від цього залежить вибір конкретного методу захисту. Значна кількість ТНК і ТНБ сьогодні мають свої системи оцінки валютних ризиків і вибору методів захисту, які залежать від характеру діяльності і економічної стратегії, організаційної структури, складу активів і пасивів інституту. Для ТНК оцінка ризиків необхідна при включенні результатів діяльності закордонних компаній в баланс всієї групи.Взаємний залік ризиків по пасиву і активу - "метчінг" - один з самих ефективних методів обліку і оцінки валютного ризику (шляхом вирахування, наприклад, надходжень валюти з суми її відтоку можна виявити реальний розмір ризику). Більшість корпорацій і банків віддають перевагу проведенню селективного управління валютним ризиком, тобто страхувати тільки "неприйнятний" ризик (ризик, вірогідність якого досить велика). Частина валютного ризику може бути прийнята корпорацією в сподіванні на благополучний розвиток конюнктури - питання полягає лише в визначенні його рівня і оцінці вартості страхування. Якщо є реальна можливість отримати прибуток від зміни валютних курсів, то банк або корпорація від цього, як правило, не відказуються. При здійсненні валютних операцій важлива роль відводиться валютним ризикам. Не варто недооцінювати вплив цього фактора. Неврахування валютних ризиків може звести нанівець всі сподівання очікуваного прибутку, або ж зовсім призвести до значних втрат і збитків. Але все ж можна запобігти втратам, або хоча б зменшити їх розмір. Уміле маніпулювання валютними ризиками значно знижує рівень ризикованості валютних операцій. Одного найбільш ефективного методу не існує, в різних випадках використовуються різні способи, а також використовують їх у сукупності. Страхування валютних ризиків повністю не усуває ризик, але значно зменшує його вплив і є ефективним способом захиститу від непередбачувальних та неконтрольованих ринкових змін.Отже, правильне управління, основане на достовірній інформації та ретельному аналізі, є частковою, а іноді й повною гарантією захисту від валютних ризиків збитку.


5. Маркетинг у банку

Відповідно до програми переддипломної практики здійснено проходження практики у відділі маркетингу ВАТ "Кредобанк". Завдання відділу маркетингу визначені у Положенні про організацію Головного Банку ВАТ "Кредобанк".

Департамент Маркетингу є структурним підрозділом Головного Банку ВАТ"Кредобанк".

Організаційне положення Департаменту визначає організаційну структуру Департаменту, завдання його внутрішніх структурних підрозділів, функціональні посадові обов'язки, організацію системи внутрішнього контролю, межі компетенції у прийнятті рішень, принципи підпису документів та обігу кореспонденції, компетенції в межах нагляду за внутрішніми структурними одиницями Департаменту.

Організаційна структура Департаменту має такий вигляд (рис. 5.1):

Рис.5.1. Схема організаційної структуриДепартаменту маркетингу


До завдань Департаменту маркетингу належать:

1. Координація і забезпечення розробки маркетингової політики Банку, яка включає клієнтську, продуктову та цінову політику, а також політику продажу банківських продуктів.

2. Створення та управління системою маркетингової інформації.

3. Розробка системних рішень в частині сегментації клієнтів роздрібного ринку та забезпечення їх впровадження і функціонування (спільно з Департаментом корпоративного бізнесу, Департаментом роздрібного бізнесу та Департаментом карткового бізнесу).