Смекни!
smekni.com

Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ (стр. 2 из 8)

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків (далі – резерв під кредитні ризики) є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності. Створення резерву під кредитні ризики – це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій.

Бухгалтерський облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 №435 [11]. Податковий облік регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [3].

До заборгованості за кредитними операціями з фізичними особами, що входять до кредитного портфелю банку, належать [20]:

– кредити на поточні потреби та в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам, і сумнівна заборгованість за ними (балансові рахунки 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216 КА, 2217, 2290, 2291);

– іпотечні кредити, що надані фізичним особам, і сумнівна заборгованість за ними (балансові рахунки 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2295);

– кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, і сумнівна заборгованість за ними (балансові рахунки 2220, 2226 КА, 2227, 2292);

– кредити овердрафт, що надані фізичним особам (балансові рахунки 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А, 2650 А, 2655 А);

– гарантії та авалі, що надані клієнтам (крім банків) (позабалансові рахунки 9020, 9023);

– сумнівні гарантії, що надані банкам і клієнтам (позабалансові рахунки 9090, 9091);

– сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам (балансовий рахунок 2299);

– зобов'язання з кредитування, що надані банкам і клієнтам (позабалансові рахунки 9100, 9122, 9129). До розрахунку резерву береться 50% від суми зобов'язань з кредитування, які обліковуються за позабалансовими рахунками 9100, 9129.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: «стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна» чи «безнадійна» [20].

На рис. В.1 – В.16 Додатку В наведені графічні результати аналізу ризикованості кредитного портфелю ЗАТ КБ «Приватбанк» та аналіз системи створення заставного забезпечення та фінансових резервів кредитних ризиків [107], [108].

2. Технологія операцій споживчого кредитування фізичних осіб в ЗАТ КБ «Приватбанк»

2.1 Основні види споживчого кредиту на капітальні потреби фізичних осіб

Довгострокові споживчі кредити громадянам на потреби капітального характеру надаються на такі цілі [85]:

– будівництво індивідуальних житлових будинків із надвірним будівлями;

– будівництво будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом, і будинків дачного типу, для благоустрою садових ділянок;

– будівництво надвірних будівель для утримання худоби та зберігання сільгосппродуктів, літньої кухні, теплиці, майстерні, навісу тощо;

– будівництво гаражів;

– купівля індивідуальних житлових будинків із надвірними будівлями;

– купівля квартир у житлових будинках;

– купівля будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;

– купівля гаражів;

– реконструкція та капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для інженерного благоустрою будинку;

– реконструкція та ремонт квартир;

– реконструкція та капітальний ремонт будинків дачного типу будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;

Термін користування інвестиційним довгостроковим кредитом встановлюється залежно від об'єкта кредитування, розміру кредиту та фінансового стану позичальника. При цьому строк користування кредитом, одержаним на будівництво та купівлю житла, не повинен перевищувати 10-ти років, а за іншими видами кредитів – 5-ти років.

Відсоткова ставка за кредит визначається на загальних підставах. Обов'язковою умовою надання довгострокового кредиту є страхування об'єктів кредитування на користь банку протягом усього періоду користування кредитом. У кредитному портфелі АКБ «Приватбанк» для фізичних осіб в сегменті довгострокового інвестиційного іпотечного кредитування пропонується «ключове рішення» квартирного питання [108].

Банківський продукт припускає [108]:

– мінімальну кількість часу на оформлення угоди;

– комплексне рішення свого «квартирного питання»;

– безпека і законність угоди по придбанню нерухомості;

– одержання комплексного обслуговування в Іпотечних центрах Приватбанку в будь-якому регіоні України;

– оформлення протягом 30 хвилин «Іпотечного сертифіката», що гарантує надання кредиту;

– ліквідацію необхідності збирати грошові кошти на первинний внесок.

Умови програми по банківському продукту у 2007 році – 1 половині 2008 року [108]:

– термін надання кредиту – до 20 років;

– сума кредиту – 100% від вартості квартири;

– первинний внесок 0%;

– забезпечення кредиту – застава нерухомості, що здобувається;

– мінімальний пакет документів для оформлення кредиту.Таблиця 2.1. Технологічні умови житлового кредитування в ЗАТ КБ «Приватбанк»

Ціль Надання кредитів Приватбанком (далі Банком) фізичним особам (Позичальникам / Покупцям) для покупки житлової нерухомості у фізичних і юридичних осіб (Продавців) під іпотеку придбаної нерухомості
Вимоги до Позичальників Позичальник повинен бути правоздатним і дієздатним відповідно до діючого законодавства України. Вік позичальника не може бути менш 18 років. Якщо вік Позичальника після закінчення строку іпотечного кредиту буде перевищувати встановлений чинним законодавством пенсійний вік, то видача іпотечного кредиту можлива тільки за умови укладання договору поручництва з особою, вік якого відповідає вищевказаним критеріям. Позичальник повинен мати стабільний рівень доходів і бути плато і кредитоспроможним.
Особливості кодування угод у ПК Sybridge Іпотечний кредит – GK Пільговий кредит співробітникові на покупку житла – GL Іпотечний кредит, виданий у рамках спільної програми з Фондом – GF Іпотечний кредит, виданий співробітникові через Фонд – GD
Сума кредиту Максимальна сума кредиту на одного позичальника для повноважень РП не може перевищувати встановленого по даній програмі ліміту, зазначеного на внутрішньому сайті банку Банківські продукти / Послуги фізичним особам / Кредитування / Ліміти повноважень РП. При перевищенні суми кредиту зазначеного на сайті ліміту провадиться обов'язкове узгодження з Індивідуальним бізнесом Головного банку.
Строк Строк іпотечного кредиту – до 15и років включно по кредитах у валюті USD, EUR Строк іпотечного кредиту – до 20и років у валюті Гривня в рамках акції «ключове рішення», затвердженої наказом №2996 від 30.12.2005 р.
Прибутковість Прибутковість за даною технологією (з урахуванням комісійного кредитування) визначається рівнем процентних ставок затверджених рішенням Кредитного комітету Головного банку, або регламентується окремими наказами по Банку.
Вид кредиту Непоновлювана кредитна лінія (у суму кредиту обов'язково включається сума страхових платежів за весь строк користування кредитом).
Аванс Частина вартості здобуваємої нерухомості, оплачувана за рахунок власних коштів Покупця.
Забезпечення Забезпеченням за даною технологією виступає договір іпотеки здобуваємої нерухомості. Для розрахунку вартості нерухомості в рамках цієї технології дисконти, установлені наказом по Банку №338 від 23.03.2001 р., не застосовуються. Предмет іпотеки повинен задовольняти обов'язковим вимогам, зазначеним у розділі VII.
Страхування Обов'язковою умовою надання кредиту є:
1. Страхування предмета іпотеки (здобувається недвижимости, що) по повному пакеті ризиків на дійсну вартість нерухомості на весь термін дії кредитного договору. Сума страхових платежів за договором страхування предмета іпотеки зменшується пропорційно зміні його дійсної вартості (згідно Механізму оплати страхових платежів за рахунок кредитної лінії Позичальника). 2. Особисте страхування позичальника на загальну суму виданого кредиту на весь строк користування кредитом. Сума страхових платежів за договором особистого страхування постійна й не залежить від поточні сальдо заборгованості за кредитом.
Зобов'язання Позичальника здійснити обоє зазначених виду страхування вказується в кредитному договорі, а зобов'язання по страхуванню майна також і в договорі іпотеки. Крім того, у кредитному договорі передбачається доручення Позичальника банку сплатити за рахунок кредитної лінії Позичальника суму страхових платежів по обох договорах страхування у випадку несвоєчасної його оплати самим Позичальником. При цьому для кожного виду страхування укладається один договір страхування на весь період дії кредитного договору із щорічною сплатою страхових платежів. Страхові компанії: СК «КРЕДО», СК «ИНГОСТРАХ»
Погашення Застосування двох схем погашення споживчих кредитів по програмі «Житло в кредит»: ануітет і рівні частини, при цьому схему погашення ануітет уважати пріоритетною.
Перелік використовуваних документів (див. класифікатор документів) Документи, надавані й оформлювані до видачі кредиту
– Документи, зазначені в розділі III;
– розрахунок фінансового стану позичальника;
– протокол кредитного комітету (аркуш узгодження);
договір купівліпродажу нерухомості між Продавцем і Покупцем;
доручення Позичальника на держреєстрацію права власності на нерухомість (у т.ч. земельна ділянка);
– кредитний договір;
– договір іпотеки (квартири або будинку);
– договір страхування предмета іпотеки;
– договір особистого страхування Позичальника;
Документи, оформлювані після видачі кредиту
– акт оплати вартості нерухомості Покупцем Продавцеві (якщо факт оплати підтверджується підписом Продавця на договорі купівліпродажу (засвідченої нотаріусом) або самим договором, то акт оплати не складається);
виписка «Про реєстрацію права власності на нерухоме майно» і техпаспорт (оформлений на Покупця);
Акт про право власності на землю (при покупці будинку);
– Виписка з Державного реєстру іпотек;
– акт перевірки предмета застави (у випадку прострочення виконання зобов'язань Позичальником або наявності негативної інформації)

2.2 Основні види споживчого кредиту на поточні потреби фізичних осіб