Смекни!
smekni.com

Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ (стр. 1 из 8)

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

ЗВІТ

про переддипломну практику

в комерційному банку ЗАТ КБ «Приватбанк»

згідно дипломного проекту на тему:

«Облік та аудит кредитних операцій банку»

(на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ КБ «Приватбанк»)

Дніпропетровськ НМЕТАУ 2009


Вступ

Об’єкт переддипломного дослідження – діяльність управління кредитування фізичних осіб ЗАТ КБ «Приватбанк».

Згідно з завданнями на переддипломну практику:

1. Досліджені основні функції та взаємодія наступних підрозділів комерційного банку – бухгалтерія, планово-аналітичний відділ, відділ кредитних операцій з фізичними особами.

2. Зібрані матеріали – планові та нормативні показники діяльності банку, баланси та Звіти про фінансові результати діяльності за 2006–2008 роки, первинні документи та бухгалтерські регістри щодо обліку кредитних операцій з фізичними особами, інструкції по охороні праці в кредитному відділі банку.

Проведений аналіз показує достатність зібраного та проаналізованого матеріалу для проведення дипломного дослідження по наданню пропозицій покращання технології обліку та аудиту кредитних операцій ЗАТ КБ «Приватбанк» з фізичними особами.

1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ КБ «Приватбанк»

1.1 Ринкова позиція ЗАТ КБ «Приватбанк» в банківській системі України

Згідно з рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 30 грудня 2008 року №765 «Про розподіл банків на групи», для 1 групи рейтингу комерційних банків України, яку очолює ЗАТ КБ «Приватбанк», визначені такі граничні межі розміру регулятивного капіталу і активів 2009 рік:

- регулятивний капітал – більше 1,5 млрд. грн.;

- активи – більше 14,0 млрд. грн.

Таблиця 1.1. 1 група рейтингу комерційних банків України за станом на 01.01.2009 [109]


ПриватБанк заснований як товариство з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням зборів засновників від 07.02.1992 року і зареєстрований НБУ 19.03.1992 року, про що внесено запис у Книгу реєстрації комерційних банків України №92. У 2000 році банк реорганізований у Закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» і перереєстрований НБУ 4 вересня 2000 року, реєстраційний №92 [108].

Нова редакція Статуту зареєстрована Національним банком України 18 липня 2001 р., реєстраційний №92. Останні зміни та доповнення до Статуту зареєстровані Національним банком України 01 жовтня 2006 року за реєстраційним №92.

Форма власності – приватна (код 10). Юридична адреса і фактичне місце знаходження банку: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс: 778–54–74. Кореспондентський рахунок №32009100400 в ОУ НБУ м. Дніпропетровськ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ «Приватбанк» був лідером банківської системи України і займав наступні рейтингові місця [109]:

– Обсяг валюти активів балансу – 21 664,360 млн. грн. (1 місце);

– Обсяг власного капіталу – 2 307,466 млн. грн. (1 місце);

– Обсяг статутного капіталу – 189,228 млн. євро (2 місце);

– Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 16 763,230 млн. грн. (1 місце);

– Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 9 966,027 млн. грн. (1 місце);

– Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 4 016,333 млн. грн. (3 місце);

– Обсяг балансового прибутку – 472,042 млн. грн. (1 місце);

– Прибутковість статутного капіталу – 41,774% (11 місце);

– Прибутковість активів балансу – 2,179% (6 місце);

Станом на 01.01.2007 року (за результатами 2006 року) АКБ «Приватбанк» закріпив позиції лідера і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [109] та відносні частки фінансів банківської системи України:

– Обсяг валюти активів балансу – 32 680,0 млн. грн. (1 місце – 10,31%);

– Обсяг власного капіталу – 4 0290,442 млн. грн. (1 місце – 9,49%);

– Обсяг статутного капіталу – 312,971 млн. євро (2 місце);

– Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 27 532,83 млн. грн. (1 місце – 10,9%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 14 735,393 млн. грн. (1 місце – 15,1%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 8 240,128 млн. грн. (1 місце – 9,534%);

– Обсяг балансового прибутку – 471,775 млн. грн. (1 місце – 11,91%);

– Прибутковість статутного капіталу – 22,66% (24 місце);

– Прибутковість активів балансу – 1,444% (33 місце);

Станом на 01.01.2008 року (за 2007 рік) АКБ «Приватбанк» продовжив закріплення позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [109] та відносні частки фінансів банківської системи України:

– Обсяг валюти активів балансу – 56 211,4 млн. грн. (1 місце – 10,1%);

– Обсяг власного капіталу – 5 861,34 млн. грн. (1 місце – 8,28%);

– Обсяг статутного капіталу – 365,7 млн. євро (1 місце);

– Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 46016,7 млн. грн. (1 місце – 9,96%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 22 919,6 млн. грн. (1 місце – 15,127%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 15 216,4 млн. грн. (1 місце – 10,81%);

– Обсяг балансового прибутку – 1 534,16 млн. грн. (1 місце – 24,67%);

– Прибутковість статутного капіталу – 56,54% (2 місце);

– Прибутковість активів балансу – 2,729% (8 місце);

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) АКБ «Приватбанк» продовжив закріплення позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [109] та відносні частки фінансів банківської системи України:

– Обсяг валюти активів балансу – 80 165,5 млн. грн. (1 місце – 8,98%);

– Обсяг власного капіталу – 8 711,9 млн. грн. (2 місце – 7,05%);

– Обсяг статутного капіталу – 523,7 млн. євро (2 місце);

– Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 71 853,6 млн. грн. (1 місце – 9,43%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 32 750,1 млн. грн. (1 місце – 16,16%);

– Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 24 743,1 млн. грн. (2 місце – 11,17%);

– Обсяг балансового прибутку – 1 291,78 млн. грн. (1 місце – 17,33%);

– Прибутковість статутного капіталу – 22,723% (15 місце);

– Прибутковість активів балансу – 1,611% (19 місце);

1.2 Основні показники структури та сегментів банківських послуг кредитування фізичних осіб в ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2008 роках

В табл. 1.2-1.3 наведені основні результати аналітичного етапу дослідження кредитного портфелю ЗАТ КБ «Приватбанк» за 2007–2008 роки у сегментних розрізах:

а) структурний розріз питомої ваги кредитного портфелю фізичних осіб за напрямками питомої ваги (табл. 1.2):

- Подійове кредитування фізосіб;

- Кредити фізособам під придбання автомобілей;

- Кредити фізособам по програмі «Житло в кредит»;

- Кредити фізособам по програмі «Розстрочка»;

- Овердрафт по пластиковим карткам фізосіб;

- Кредит під платіжні карти фізосіб;

- Мікрокредитування фізосіб;

- Комісійне кредитування фізосіб;

- Кредити по зарпл. карткам (кред. ліміт);

- Інші кредити фізособам;

- Технічні кредити фізосіб;

- Кредитні карти;

- Кешкредит (готівка);

- Персональний кредит;

1.3 Динаміка росту обсягів активів та пасивів ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2004–2008 роках

Як показує аналіз графіків, наведених, валюта балансу та основних грошових агрегатів активі та пасивів в ЗАТ КБ «Приватбанк» має тенденцію постійного зростання, при цьому вплив світової фінансової кризи на діяльність банку є мінімальним:

- на протязі 3 кварталу 2008 року банк тимчасово припинив нарощування обсягів кредитування;

- у 4 кварталі банк провів диверсифікацію кредитної політики, зупинив пріоритетне нарощування кредитів фізособам з сумнівною заставною гарантією та різко наростив обсяги кредитів, виданих юридичним особам під ліквідну заставу (в основному товари імпорту продовольчої групи та енергоносії);

- у 3–4 кварталі 2008 року банк значно наростив рівень статутного капіталу, що підвищило рівень його фінансової стійкості на період значних коливань на фінансовому ринку України та світу;

- за рахунок різкого зростання відрахувань в резерви на зростання кредитних ризиків за результатами 2008 року рентабельність роботи банку зменшилась в 1,7 раза.

Рис. 1.1. – Динаміка росту абсолютних рівнів агрегатів активів балансу ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2003–2008 роках [107]

Рис. 1.2. – Динаміка росту абсолютних рівнів агрегатів пасивів балансу ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2003–2008 роках [107]


Рис. 1.3. – Динаміка росту абсолютних рівнів власного капіталу та зобов’язань в пасивах балансу ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2003–2008 роках

Рис. 1.4. – Динаміка рентабельності активів та власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування в ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2003–2008 роках [107]

1.4 Динаміка обсягів та структури кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк» юридичних та фізичних осіб у 2004–2008 роках

Отриманий обсяг даних дозволяє в дипломному проекті провести параметричний порівняльний аналіз та аналіз тенденцій змін у кредитному портфелі.

Резервування – один із напрямів мінімізації ризиків. Чим вищій ступінь ризику бере на себе банк, тим вищім повинен бути прибуток, на який він може розраховувати. Тому основна задача банківської організації заключається в досягненні оптимального поєднання ризиковості та прибутковості, виконуємих банком операцій [29].

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком України (далі – Національний банк) встановлено «Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» [20].