Смекни!
smekni.com

Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ (стр. 4 из 8)

Кредитний ліміт надається у валюті картки. ПриватБанк надає такі типи кредитних лімітів:

Торговий кредитний ліміт – кредитний ліміт тільки для здійснення купівель й сплати послуг у торговельно-сервісній мережі пластиковою карткою. Отримати готівку по цій картці неможливо.

Фінансовий кредитний ліміт – кредитний ліміт тільки для здійснення купівель й сплати послуг у торговельно-сервісній мережі пластиковою карткою і отримання готівки.

В якості забезпечення по кредитному ліміту банк приймає:

– Кошти на депозитному вкладу у ПриватБанку

– Кошти у ПриватБанку на депозитному рахунку особи, що виступає поручителем

– Гарантії й поруки платоспроможних підприємств

– Заставу нерухомості, транспортних засобів

Є можливість встановлення кредитного ліміту без забезпечення (наприклад, на зарплатні і пенсійні картки, або на особисті картки з урахуванням позитивної кредитної історії клієнта).

При первинному звертанні за кредитним лімітом у ПриватБанк: клієнт має надати паспорт і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Перевагами технології кредитна картка «Товари в розстрочку» є відсутність обмежень по цільовому використанню кредиту і часу здійснення покупки, простота одержання кредиту – кредитна картка може бути оформлена усім власникам зарплатних карток ПриватБанку – без застави, авансу, збору повного пакету документів, зручність користування – за допомогою кредитної картки можна відразу оплатити покупку, а потім поступово повертати борг і оплачувати відсотки тільки за фактично використані кредитні кошти. Погашення заборгованості може здійснюватися шляхом автоматичного списання з зарплатної карти. Крім того, карткою можна користуватися багаторазово – погашена частина кредиту знову стає доступною для витрачання.


Таблиця 2.6. Умови обслуговування кредитної картки «Товари в розстрочку» в АКБ «Приватбанк» у 2007 році

Сума кредиту Встановлюються Банком виходячи з рівня надходжень на Вашу зарплатну карту. · мінімальна сума кредиту – 500 грн., · максимальна – 5000 грн.
Термін дії Картка випускається на термін 3 роки, по закінченню дії пере випускається
Погашення заборгованості Погашення заборгованості здійснюється щомісячними платежами в розмірі 7% від загальної суми придбаних за допомогою картки покупок. Банк самостійно здійснює платежі з зарплатної картки. Також Ви можете проводити погашення самостійно шляхом готівкового (безготівкового) поповнення картки. Сума внесена понад обов'язковий платіж направляється на погашення основного боргу.
Платність Картка оформлюється безкоштовно. Відсотки за користування кредитом – 4% на місяць від залишку заборгованості.

Своїм постійним клієнтам ПриватБанк пропонує продукт міжнародного класу – кредитну картку «Універсальна», реалізовану на базі VІSA Classіc. Маючи у своєму розпорядженні кредитну картку, не потрібно турбуватись про те, де позичити гроші у випадку тимчасової відсутності власних – клієнт просто знімає готівку або оплачує товари і послуги в торгово-сервісній мережі в межах встановленого кредитного ліміту. Для погашення боргу досить щомісяця вносити на картковий рахунок суму в розмірі 7% від поточної заборгованості (відсотки включені в платіж). Оскільки картка працює в режимі «поновлюваної лінії», повернувши на карту частину коштів, можна скористатися ними знову. Банк також може самостійно робити платежі на погашення заборгованості, автоматично списуючи кошти з зарплатної картки клієнта.

Таблиця 2.7. Ефективні ставки споживчого кредитування на 27.09.2007

Житло в кредит, UAH Середні ефективні річні ставка кредиту (з урахуванням всіх комісій та разових зборів), %
Інвестиційне споживче кредитування (тільки банки з оформленням іпотечних кредитів з заставою)
Житло в кредит (10–25 років), UAH 17,20
Житло в кредит (10–25 років), USD 13,05
Автомобіль в кредит (3–7 років), UAH 16,94
Автомобіль в кредит (3–7 років), USD 13,09
Земельна ділянка в кредит (10–20 років), UAH 20,5
Земельна ділянка в кредит (10–20 років), USD 16,2
Побутове споживче кредитування (без оформлення застави, банки та фінансові компанії споживчого кредитування)
Розстрочка на побутову техніку (3–24 місяці), UAH 56,65
Нецільові готівкові кредити (1–12 місяців), UAH 57,99
Нецільове безготівкове кредитування (Кредитні карти з лімітом 1–12 місяців), UAH 36,05
Нецільове безготівкове кредитування (Кредитні карти з лімітом 1–12 місяців), USD 24,15

Таблиця 2.8. Ефективні ставки споживчого кредитування на 03.03.2009

Житло в кредит, UAH Середні ефективні річні ставка кредиту (з урахуванням всіх комісій та разових зборів), %
Інвестиційне споживче кредитування (тільки банки з оформленням іпотечних кредитів з заставою)
Житло в кредит (10–25 років), UAH 19,97
Житло в кредит (10–25 років), USD Не кредит.
Автомобіль в кредит (3–7 років), UAH 26,61
Автомобіль в кредит (3–7 років), USD 16,20
Земельна ділянка в кредит (10–20 років), UAH Не кредит.
Земельна ділянка в кредит (10–20 років), USD Не кредит.
Побутове споживче кредитування (без оформлення застави, банки та фінансові компанії споживчого кредитування)
Розстрочка на побутову техніку (3–24 місяці), UAH 68,84
Нецільові готівкові кредити (1–12 місяців), UAH 56,93
Нецільове безготівкове кредитування (Кредитні карти з лімітом 1–12 місяців), UAH 48,0
Нецільове безготівкове кредитування (Кредитні карти з лімітом 1–12 місяців), USD 36,0

2.3 Функції служби внутрішнього аудиту банку по контролю операцій кредитування фізичних осіб в ЗАТ КБ «Приватбанк»

Згідно «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» №435 [11], кредитні операції відображаються за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 №280 [16] залежно від категорії контрагентів, виду кредиту / вкладу (депозиту) та строків їх використання (Додаток А).

Внутрішній аудит банку – це незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту банку для перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначених обов'язків співробітниками банку [28].

Функції служби внутрішнього аудиту банку є частиною постійного моніторингу системи внутрішнього контролю і внутрішніх процедур оцінки капіталу банку, вони забезпечують незалежну оцінку адекватності запровадженої політики та методики діяльності банку, а також їх виконання.

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є [28]:

– зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів банку;

– надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі планування, на стадії розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;

– проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку з метою забезпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур банку, що стосуються адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів банку;

– перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку, нагляд за поточною діяльністю банку, дотриманням посадовими особами, працівниками банку, а також самим банком вимог чинного законодавства України та рішень органів управління банку;

– постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи аудиторські процедури) та методів їх обліку;

– перевірка систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних інформаційних систем та електронних банківських послуг;

– координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту банку з метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;

– складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки.

На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання [28]:

– сприяння адекватності системи внутрішнього контролю банку та операційних процедур;

– здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом банку Статуту, внутрішніх положень банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком України банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції;

– сприяння організації ведення бухгалтерського обліку;

– впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні банківських операцій;