Смекни!
smekni.com

Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ (стр. 3 из 8)

Короткострокові споживчі кредити надаються громадянам на потреби поточного характеру (придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів) та на нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1-го року, а для кредитування покупки автомобілів – до 3–7 років [78, c. 58].

В портфелі банківських послуг споживчого кредитування на поточні потреби фізичних осіб АКБ «Приватбанк» пропонує наступний комплекс банківських продуктів [108]:

– автомобіль в кредит;

– авторозстрочка;

– товари в розстрочку;

– подійове кредитування;

– кредити на навчання;

– кредитні ліміти на пластикові кредитні картки;

– кредитна картка «Товари в розстрочку»;

– кредитна картка «Універсальна»

Придбати автомобіль в кредит в АКБ «Приватбанк» можливо лише за 30 хвилин. Забезпеченням по кредиту виступає автомобіль, що купується та знаходиться у користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту. Первинний внесок позичальника становить від 10% до 20% в залежності від віку та марки автомобіля.

Кредити для придбання особистого автотранспорту надавались приватним громадянам України на наступних умовах (табл. 2.3). У 2009 році, в умовах різкого зниження попиту на автомобільному ринку, кредитування здійснюється тільки при покупці автомобілів, які знаходяться в заставі банку за неповернуті кредити автомобільними ділерами [108].

Таблиця 2.3. Умови кредитування придбання автомобілів в АКБ «Приватбанк» у 2007 році [108]

Відсоткова ставка по кредиту (% річних):
Вaлюта (USD/EUR) **) *)
до 5 років до 11,52% до 11,52%
Від 5 до 7років ***) до 11,52%
Національна валюта (гривня)
до 5 років до 15,84% до 15,84%
від 5 до 7 років ***) до 15,84%

Погашення покупцем заборгованості за кредитом здійснюється наступним чином: – відсотки за користування кредитом – щомісяця (відсотки нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом); – сума кредиту – щомісяця відповідно до графіка.

При первинному зверненні за кредитом до ПриватБанку приватні клієнти надають паспорт; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; довідку про отримані доходи за останні 6 місяців і договір купівлі-продажу автомобіля. При наявності позитивної кредитної історії в ПриватБанку, або наявності зарплатної картки ПриватБанку, процедура придбання автомобіля в кредит значно спрощується й здешевлюється.

Новий кредитний продукт «Авторозстрочка» дозволяє значно скоротити час і зусилля клієнта при придбанні автомобіля в кредит за рахунок відсутності попередніх погоджень та сплати авансу, а також без додаткових витрат, передбачені стандартними схемами Автокредитування (оплата первинного внеску й комісії за оформлення кредиту).

Умови кредитування у 2007 році:

– Процентні ставки по кредиту – 1,59% на місяць в UAH й 1,25% на місяць в USD\EUR.

Рис. 2.2. Конкурентні пропозиції про придбанню автомобілей вітчизняної та іноземної зборки зі строком кредитування 5 років


Рис. 2.3. Конкурентні пропозиції про придбанню автомобілів вітчизняної та іноземної зборки зі строком кредитування 5 років, валюта кредитів – долар США


Звертає на себе увагу запропонований механізм оцінювання привабливості кредиту за еквівалентною річною процентною ставкою, яка розраховується як загальна сплачена сума споживачем (проценти, комісії, страховка) за період кредитування, віднесена до початкової суми кредиту [110].

При такому розрахунку, у 2006 році процентна ставка гривневих кредитів АКБ «Приватбанк» – 15,84% на залишкову суму кредиту (без додаткових комісій) перетворюється у еквіваленту річну ставку за період кредитування – 8,5% від початкової суми кредиту, а таким чином виявляється, що вартість автокредитів в АКБ «Приватбанк» знаходиться близькою до нижнього діапазону витрат споживача і брати автокредит в АКБ «Приватбанк» було вигідно.

У 2007 році конкурентна позиція АКБ «Приватбанк» суттєво змінилася, враховуючи обмеженість ресурсного ринку для надання споживчих кредитів. Так, згідно графікам рис. 2.2, 2.3, при перерахунку номінальної відсоткової ставки в 15,0% на залишок поточної суми заборгованості з врахуванням введенної щомісячної комісії від початкової суми кредиту та одноразового початкового внеску в% від суми кредиту, еквівалентна процентна ставка зростає до 19,6%. Графіки рис. 2.2, 2.3 показують, що кредитування придбання автомобілей в АКБ «Приватбанк» у 2007 році – найдорожче, при цьому розрив ефективних ставок гривневих та доларових кредитів досягає 3%.

Програма «Товари в розстрочку» – це можливість одержати товар вже сьогодні, оформивши кредит прямо в магазині – аванс складає 0% [108].

Забезпеченням по кредиту виступає товар, який купується та знаходиться в користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту.

Кредит надається на наступних умовах [108]:

– Максимальний термін надання кредиту – 24 місяці;

– Кредити видаються у національній валюті;

– Розмір кредиту дорівнює вартості товару, який купується;

– Відсотки за користування кредитом нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом;

– Погашення заборгованості за кредитом здійснюється щомісяця рівними платежами.

Для отримання кредиту необхідні наступні документи: паспорт; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про отримані доходи за останні 3 місяці.

Кредитна картка «Подійове кредитування» призначена для фінансування різних подій житті позичальника (весілля, народження дитини, ремонт, проведення комунікацій, будівництво надвірних будівель, придбання тварин тощо) [108].

Кредити надаються фізичним особам – громадянам України терміном до 36 місяців.

Забезпеченням по кредиту може виступати застава особистого майна, застава великої рогатої худоби, живності, птахів, застава майнових прав на депозитний вклад, застава рухомого майна; застава нерухомого майна, застава майна третіх осіб, фінансова запорука підприємства клієнта Банку, фінансова запорука двох фізичних осіб та більше.

Кредити до 3 000 грн. включно видаються без забезпечення на термін до 12-ти місяців. Погашення позичальником заборгованості за кредитом здійснюється щомісяця рівними платежами.

Таблиця 2.4. – Процентна ставка за кредитом «Подійове кредитування» в АКБ «Приватбанк» у 2007 році [108]

Сума кредиту Відсоткова ставка
До 3 000,00 грн. 2,5% на місяць
Від 3 001,00 грн. до 15 000,00 грн. 2,00% на місяць

Сума кредиту – до 15 000,00 грн.

При кредитуванні на навчання Банк дає кошти на одержання освіти, а кредит надалі оплачується клієнтом чи його батьками протягом тривалого терміну – 15 років. Причому в період навчання (до 5 років) оплачуються тільки відсотки за кредитом. Оскільки кредит видається на тривалий термін, щомісячні витрати з оплати кредиту будуть незначними і доступними для найбільш скромного бюджету.

Таблиця 2.5. – Умови обслуговування кредитної картки «На навчання» в АКБ «Приватбанк» у 2007 році [108]

Розмір кредиту · Первісний розмір кредиту: · Для очного денного навчання – кредит умовно поділяється на 2 частини – для оплати навчання (до 100% від обумовленої вартості навчання) і кредит тому, хто навчається, призначений для поліпшення соціальних умов студента, тобто гроші на особисте користування (до 30% на утримання позичальника – сума встановлюється за узгодженням з батьками). · Для вечірнього або заочного навчання – до 70% від обумовленої вартості навчання на оплату її частини. · Після закінчення навчання – розмір кредитної лінії може бути збільшений · Максимальна сума (без дод. забезпечення) – 50 000 грн.
Термін Кредитування 15 років (180 місяців)
Платність · Ставка UAH – 1,67% на місяць · За прострочення – подвійна ставка
Тарифи за пластиковою карткою · Оформлення картки – 100 грн. · Зняття готівки та поповнення – стандартні для картки VISA Classic

Кредитна картка «Кредитний ліміт» – сума, в межах якої банк зобов‘язується проводити операції з картковим рахунком клієнта у випадку відсутності коштів на ньому.