Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стр. 19 из 19)

Показники наданих кредитів фізичним та юридичним особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 роки

Таблиця В.1 – Показники наданих кредитів фізичним особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 роки

№ п/п Дата 2007 рік, млн.грн. 2008 рік, млн. грн. 2009 рік, млн.грн.
1 січень 10543,33 17829,73 25197,32
2 лютий 10901,57 18031,69 24857,32
3 березень 11500,13 18252,11 24538,77
4 квітень 12140,92 18531,15 24249,77
5 травень 12765,59 18314,92 21064,70
6 червень 13529,59 18690,89 23547,25
7 липень 14195,70 18944,28 23401,50
8 серпень 14868,97 19013,00 23807,39
9 вересень 15601,82 19094,10 23550,42
10 жовтень 16395,78 21302,38 23218,92
11 листопад 17146,02 23480,37 22878,06
12 грудень 17727,79 25535,64 22539,94
Всього 167317,21 237020,26 282851,31

Таблиця В.2 – Показники наданих кредитів юридичним особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 роки

№ п/п Дата 2007 рік, млн.грн. 2008 рік, млн. грн. 2009 рік, млн.грн.
1 січень 10413,16 19066,84 24739,49
2 лютий 10769,96 18983,98 23998,79
3 березень 11923,12 19443,70 23292,69
4 квітень 12395,42 20210,20 22075,90
5 травень 13092,33 20512,64 349,11
6 червень 14565,80 21296,24 19952,21
7 липень 15116,02 21522,94 19010,01
8 серпень 15093,17 21216,17 18206,52
9 вересень 16094,46 21406,23 17575,44
10 жовтень 16308,33 23339,55 17177,50
11 листопад 17665,38 24995,88 16485,20
12 грудень 18325,16 25552,34 14823,12
Всього 171762,31 257546,71 217685,98

Додаток Г

Таблиця Г.1 – Кредитний портфель ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 рр.

Рядок Найменування статті 2007 рік, тис. грн. 2008 рік, тис. грн. 2009 рік, тис. грн.
1 2 3 4 5
1 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 0 0 0
2 Кредити юридичним особам 18421134 27591506 18803130
3 Кредити, що надані за операціями репо 6044 0 0
4 Кредити фізичним особам-підприємцям 1146239 1715051 8009345
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 3080408 10185234 4307908
6 Споживчі кредити фізичним особам 9726998 15454554 5020024
7 Інші кредити фізичним особам 5110024 396168 12583318
8 Резерв під знецінення кредитів 1270873 3926517 9597294
9 Усього кредитів за мінусом резервів 36219974 51415996 39127233

Додаток Д

Таблиця Д.1 – Кредитний портфель ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за видами економічної діяльності 2007-2009 рр.

Рядок Вид економічної діяльності 2007 рік, тис. грн. 2008 рік, тис. грн. 2009 рік, тис. грн.
1 2 3 4 5
1 Державне управління та діяльність громадських організацій 11763 25582 19490
2 Виробництво 4322674 5569124 5481509
3 Нерухомість 980864 1969695 1369159
4 Торгівля 6077437 11843442 9501283
5 Сільське господарство 2112000 3129871 2938089
6 Кредити, що надані фізичним особам 19066474 27529233 25385479
7 Інші 4831318 5142798 4029518
8 Всього: 37402530 55209745 48724527