Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 21 из 21)


Таблиця Е.3

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) - підваріант а) без поточної сплати дивідендів - змінна ставка дисконтування WACC = 28 - 32%


Таблиця Е.4

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) - підваріант а) без поточної сплати дивідендів - пошук ефективної внутрішньої ставка доходності проекту IRR_еф


Таблиця Е.5

Аналіз чутливості показників дисконтованої ефективності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) - підваріант а) без поточної сплати дивідендів - від рівня ефективної змінної бар’єрної ставки дисконтування Rбар_еф


Таблиця Е.6

Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) (підваріант б) - з поточною сплатою дивідендів 32% рчних за кумулятивні акції)


Таблиця Е.7

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) - підваріант б) з поточною сплати дивідендів (32%) - постійна ставка дисконтування WACC = 32%

Додаток Ж

Розрахунки показників ефективності 5-ти річного етапа експлуатації (життєвого циклу) варіанта №3 інвестиційного проекта - фінансування за рахунок частково акціонерного власного капіталу та частково лізингу обладнання клубу.

Таблиця Ж.1

Показники динаміки операційної діяльності в варіанті №3 інвестиційного проекту (акціонерний капітал + лізинг обладнання)


Таблиця Ж.2

Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №3 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+лізинг обладнання)


Таблиця Ж.3

Показники дисконтованої ефективності в варіанті №3 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+лізинг обладнання) - змінна ставка дисконтування WACC = 32-36%


Таблиця Ж.4.

Аналіз чутливості показників дисконтованої ефективності в варіанті №3 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+лізинг) - від рівня ефективної змінної бар’єрної ставки дисконтування Rбар_еф

Додаток К

Класифікація проектних ризиків