Смекни!
smekni.com

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності (стр. 10 из 11)

2. Банк-емітент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з іншими суб'єктами господарювання про надання користувачам таких засобів.

3. Користувачі мають право використовувати електронні гроші банків-емітентів для оплати товарів і послуг торговців, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам.

4. Торговець на підставі договору, укладеного з банком-емітентом або уповноваженою ним особою, має право приймати від користувачів електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.

5. Банк-емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими банками-емітентами, а також укладати договори з іншими суб'єктами господарювання про здійснення ними такої діяльності.

Вимоги щодо погашення електронних грошей:

1. Банк-емітент зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.

2. Фізичні та юридичні особи, які не є банками, не мають права приймати електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти, за винятком укладення юридичними особами договору з банком-емітентом про розповсюдження електронних грошей.

3. Банк-емітент може здійснювати погашення електронних грошей у готівкових коштах або шляхом переказу на поточний рахунок пред'явника.

Електронні гроші є погашеними банком-емітентом з моменту зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачі йому готівкових коштів.

Вимоги до систем електронних грошей:

1. Банк-емітент має право самостійно забезпечувати функціонування системи електронних грошей, а також укладати договори з юридичними особами про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.

2. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити проведення користувачем кожної окремої трансакції в межах суми, передбаченої пунктом цього Положення.

3. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між держателями електронних грошей за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п'яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.

4. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити запровадження в системі електронних грошей:

- організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання тапротидіїшахрайству;

- системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, обігу та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання.

5. Банк-емітент зобов'язаний визначати вимоги у договорах, укладених з юридичними особами, про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.

6. Банк-емітент зобов'язаний постійно проводити моніторинг системи електронних грошей за параметрами, установленими правилами системи електронних грошей.

Порядок узгодження правил системи електронних грошей

1. Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, для узгодження правил системи електронних грошей подає до Національного банку такі складені державною мовою документи:

а) клопотання про узгодження правил системи електронних грошей за формою згідно з додатком до цього Положення;

б) підписані керівником правила системи електронних грошей, які мають містити положення про:

- порядок здійснення операцій між банком-емітентом та держателями, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

- управління фінансовими і технічними ризиками в системі електронних грошей;

в) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків з використанням електронних грошей, підписану керівником;

г) зразки договорів, які укладатимуться з держателями.

2. Строк розгляду Національним банком документів, поданих банком для узгодження правил системи електронних грошей, не може перевищувати одного місяця з дати надходження до Національного банку документів, які відповідають вимогам цього Положення.

3. Національний банк письмово повідомляє банк про узгодження правил системи електронних грошей і розміщує інформацію про це на сторінці Національного банку в мережі Інтернет.

4. Після розміщення Національним банком інформації про узгодження правил системи електронних грошей на сторінці Національного банку в мережі Інтернет іншібанки-емітенти цієї системи мають право не узгоджувати відповідні правила.

Висновки

Проведені в курсовій роботі дослідження ринку карткових банківських послуг в Україні показали, що за останні 5 років:

1. Обсяги ринку банківських карткових послуг зросли більш ніж в 10 разів (з 3,2 млн. держателів платіжних карток у 2002 році до 37,2 млн. держателів платіжних карток у 2009 році)

2. Обсяги банківських операцій з використанням платіжних карток зросли більш ніж в 15 разів (з 20 млрд. грн. у 2002 році до 372 млрд. грн. у 2008 році)

Як показує аналіз функціональної структури емітованих комерційними банками платіжних карток, основними картками в Україні є:

а) картки з магнітною смугою (93,6%);

б) картки, які працюють по дебетовій схемі (76,6%);

в) 98,7% приватні картки призначені для проведення платежів в точках еквайрінгу та отримання готівки в банкоматах чи відділеннях банків.

Ринок на 70% монополізований 5-ю комерційними банками України:

а) ЗАТ КБ «Приватбанк»:

- 47,8% частка по кількості емітованих карток;

- 34,7% частка по кількості банкоматів;

- 46,3% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

б) АКБ «Райффайзен банк Аваль»:

- 10,4% частка по кількості емітованих карток;

- 11,43% частка по кількості банкоматів;

- 8,4% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

в) АКБ «Промінвестбанк»:

- 6,94% частка по кількості емітованих карток;

- 8,3% частка по кількості банкоматів;

- 4,1% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

г) АКБ «Ощадбанк»:

- 4,0% частка по кількості емітованих карток;

- 3,75% частка по кількості банкоматів;

- 2,46% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

д) АКБ «Укрсоцбанк»:

- 2,75% частка по кількості емітованих карток;

- 4,9% частка по кількості банкоматів;

- 3,13% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Досліджуємий на ринку карткових банківських послуг Банк "Фінанси та Кредит" зареєстровано 30 жовтня 1991 року як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як Комерційний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни: Банк зареєстровано як Банк "Фінанси та Кредит", ТОВ. У 2007 році Банк «Фінанси та Кредит» було реорганізовано з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ).

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ВАТ Банк «Фінанси та кредит» займає наступні рейтингові місця за обсягами характерних агрегатів балансу та ефективності їх використання в банківській системі України та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу – 18 439 млн. грн.(13 місце – 2,07%);

- Обсяг власного капіталу – 2 617 млн. грн.(12 місце – 2,11%);

- Обсяг статутного капіталу – 184,2 млн. євро (12 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 16 460 млн. грн.(13 місце – 2,17%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 6 599 млн. грн.(9 місце – 3,255%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 3 725 млн. грн.(14 місце – 1,672%);

- Обсяг балансового прибутку – 142,6 млн. грн. (15 місце – 1,913%);

- Прибутковість статутного капіталу – 7,13% (56 місце);

- Прибутковість активів балансу – 0,773% (66 місце);

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International і пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг, передбачений міжнародними стандартами. Банк проводить емісію карток Europay та Visa, обслуговує приватні особи, корпоративні картрахунки підприємств, зарплатні проекти. Відкрито карткових рахунків MasterCard -8 509 шт. та Visa - 630 730 шт.

Завдяки власному процесінговому центру, Банк проводить розрахунки платіжними картами як власних клієнтів, так і опрацьовує транзакції клієнтів банків – афеліатів.

Активна присутність Банку на ринку карткових продуктів відчувається також завдяки обслуговуванню великої кількості еквайрінгових точок. Станом на 1 січня 2009 року Банк співпрацював з 480 торговими точками. Так, оборот по еквайрінгу за 2008 рік склав 45,5 млн. дол. США, 2,8млн. евро, 2 259,9млн. грн. Привабливістю для клієнтів в співпраці з банком є розвинута мережа банківських відділень, значна кількість банкоматів, можливість стати держателем мультивалютних карток, у тому числі у євро. Карткові технології надають можливість відкривати мультивалютні кредитні лінії, отримувати готівку, здійснювати солідні покупки за безготівкові кошти, що робить їх значно безпечнішими та зручнішими, а також подорожувати по всьому світу без жодних обмежень. Оборот по емітованим Банком платіжним картам за поточний рік склав 134, 2 млн. дол. США, 15,6млн. евро, 4 118,7млн. грн. У звітному році Банком була створена об’єднана мережа банкоматів з Укрсоцбанком, Укрсиббанком та Правекс Банком, яка нараховує 2 810 банкоматів.

Частка ринку банківських карткових послуг в Україні, яку займає досліджує мий в курсовому проекті банк ВАТ «Фінанси та кредит» є досить невеликою:

- 0,84% частка по кількості емітованих карток (18 місце);

- 1,98% частка по кількості банкоматів (12 місце);

- 2,94% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток(7 місце).