Смекни!
smekni.com

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності (стр. 6 из 11)

Аналіз діяльності банку з використанням міжнародних платіжних карток проводиться з метою з'ясування доцільності здійснення цих операцій як для самого банку, так і для його клієнтів, а також для доцільності його участі у міжнародних платіжних системах. Зважаючи на те, що оцінка результатів діяльності одного банку недостатня для певних висновків щодо розвитку неторговельних операцій банку, необхідно використати дані про операції з платіжними картками інших українських банків, які є членами міжнародних платіжних систем.

Згідно з « Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» [10] інформаційною базою для проведення аналізу є наступні форми статистичної звітності, які формуються комерційним банком на основі аналітичного обліку операцій на карткових рахунках окремих клієнтів банку та використовуються для проведення аналізу (Додаток Г):

1. Форма N 401 (квартальна)

Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку, за _____________ 200_ року

2. Форма N 402 (квартальна)

Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку, за ___________ 200_ року

3. Форма N 403 (квартальна)

Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням, за станом на ____________ 200_ року

4. Форма N 404 (річна)

Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками за 200__ р.

2.2 Аналіз операцій з платіжними картками на прикладі ВАТ Банк "Фінанси та кредит"

Банк "Фінанси та Кредит" зареєстровано 30 жовтня 1991 року як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як Комерційний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни: Банк зареєстровано як Банк "Фінанси та Кредит",ТОВ. У 2007 році Банк «Фінанси та Кредит» було реорганізовано з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) [45].

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ВАТ Банк «Фінанси та кредит» займає наступні рейтингові місця за обсягами характерних агрегатів балансу та ефективності їх використання в банківській системі України [46] та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу – 18 439 млн. грн.(13 місце – 2,07%);

- Обсяг власного капіталу – 2 617 млн. грн.(12 місце – 2,11%);

- Обсяг статутного капіталу – 184,2 млн. євро (12 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 16 460 млн. грн.(13 місце – 2,17%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 6 599 млн. грн.(9 місце – 3,255%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 3 725 млн. грн.(14 місце – 1,672%);

- Обсяг балансового прибутку – 142,6 млн. грн. (15 місце – 1,913%);

- Прибутковість статутного капіталу – 7,13% (56 місце);

- Прибутковість активів балансу – 0,773% (66 місце);

Станом на 1 січня 2008 р. статутний капітал Банку становив 1 276,5 млн. гривень. Статутній капітал Банку поділено на 2 553 000 125 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривні кожна. Привілейовані акції Банком не випускаються.

До мережі Банку станом на 01 січня 2008р. входить Головний банк, 16 філій та 364 відділення у найбільш економічно привабливих регіонах України. Протягом звітного періоду відкрито 94 відділення. Загальна облікова чисельність працюючих працівників Банку станом на 01.01.2008 р. склала 4 778 чоловік і у порівнянні з 01.01.2007р. збільшилась на 1 426 чоловік [45].

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International і пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг, передбачений міжнародними стандартами. Банк проводить емісію карток Europay та Visa, обслуговує приватні особи, корпоративні картрахунки підприємств, зарплатні проекти. Відкрито карткових рахунків MasterCard -8 509 шт. та Visa - 630 730 шт.

Завдяки власному процесінговому центру, Банк проводить розрахунки платіжними картами як власних клієнтів, так і опрацьовує транзакції клієнтів банків – афеліатів. Банк представляє інтереси двох банків – афеліатів у міжнародних платіжних системах. Активна присутність Банку на ринку карткових продуктів відчувається також завдяки обслуговуванню великої кількості еквайрінгових точок. Станом на 1 січня 2009 року Банк співпрацював з 480 торговими точками. Так, оборот по еквайрінгу за 2008рік склав 45,5млн.дол.США, 2,8млн.евро, 2 259,9млн.грн. Привабливістю для клієнтів в співпраці з банком є розвинута мережа банківських відділень, значна кількість банкоматів, можливість стати держателем мультивалютних карток, у тому числі у євро. Карткові технології надають можливість відкривати мультивалютні кредитні лінії, отримувати готівку, здійснювати солідні покупки за безготівкові кошти, що робить їх значно безпечнішими та зручнішими, а також подорожувати по всьому світу без жодних обмежень. Оборот по емітованим Банком платіжним картам за поточний рік склав 134, 2 млн. дол. США, 15,6млн.евро, 4 118,7млн.грн. У звітному році Банком була створена об’єднана мережа банкоматів з Укрсоцбанком, Укрсиббанком та Правекс Банком, яка нараховує 2 810 банкоматів.

Банк виконує функції прямого агента платіжної системи міжнародних переказів Western Union і є кліринговим центром, що розподіляє грошові потоки переказів між 38 українськими банками-членами цієї системи та здійснив переказів на суму понад 62 млн. доларів США. Банк також є членом таких міжнародних платіжних систем, як „Лідер”, „Анелик”, MoneyGram, Express money services, Інтерекспрес, Blizko по переказах фізичних осіб. Створена у 2006 р. власна платіжна система переказів фізичних осіб „АВЕРС”, значно зросла і зараз об’єднує 34 банки-агенти. Обсяг переказів, здійснених через „Аверс”, склав суму еквівалентну 94 млн. доларів США.

Банк «Фінанси та Кредит» активно працює на ринку послуг, що надаються по платіжних картах міжнародних платіжних систем.

За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» Банк «Фінанси та Кредит» займає наступні позиції в рейтингу [45]:

- емісія платіжних карток – 13 місце

- торговий еквайринг – 4 місце

- банкоматний парк – 11 місце.

Банк «Фінанси та Кредит» пропонує фізичним і юридичним особам оформлення і обслуговування платіжних карток:

- Visa Gold

- MasterCard Gold

- Visa Classic

- MasterCard Mass

- Visa Electron

- Visa Domestic

- Cirrus Maestro

- Visa Electron Instant Issue

- Visa Business Electron

Банк пропонує клієнтам відкриття мультивалютних карткових рахунків: у гривнях і доларах США, а також на вибір у гривнях, доларах США або євро.

У 2007 році Банк „Фінанси та Кредит” пройшов сертифікацію і приступив до емісії чіпових платіжних карток. Станом на 01.01.2008 роки частка чіпових карток в загальній емісії становить 1%.

Інфраструктура карткового бізнесу Банку «Фінанси та Кредит» включає:

- власний процесинговий центр

- 480 пунктів видачі готівки

- 2955 торгівельно-сервісних точок користуються послугами еквайрингу від Банку „Фінанси та Кредит”. Обіг у торговельній еквайринговій мережі Банку за 2008 рік склав близько 270 млн. гривень

- власний парк із понад 400 банкоматів (об'єднана мережа банкоматів спільно з Укрсоцбанком, Правексбанком і Укрсиббанком) складає понад 2,5 тисяч банкоматів.

Розширення мережі банкоматів - один з головних напрямів розвитку бізнесу платіжних карток Банку «Фінанси та Кредит». На початку грудня 2007 року Банк «Фінанси та Кредит» підписав договір з "Укрсиббанком" про об'єднання мереж банкоматів. Раніше подібні угоди було підписано з «Правэксбанком» і «Укрсоцбанком», тоді об'єднана мережа трьох банків склала понад 1500 банкоматів.

Новий партнер - «Укрсиббанк» - значно розширив можливості клієнтів банків-партнерів, додавши до об'єднаної мережі ще понад 1000 банкоматів. На цей момент загальна кількість банкоматів об'єднаної мережі перевищила 2, 5 тисячі. Перевага подібної системи в тому, що утримувачі зарплатних платіжних карток «VISA» і «MasterCard», емітованих будь-яким з банків-партнерів, зможуть знімати готівку в об'єднаній банкоматній мережі без сплати комісій.

Об'єднання мереж банкоматів дозволить значно підвищити якість обслуговування клієнтів, а також зробити багато банківських послуг більш доступними. Ефективність упровадженої системи підтвердилася різким зростанням емітованих пластикових карток Банку.

Кобрендові проекти

У 2007 році реалізовано перший кобрендовий проект Банку «Фінанси та Кредит» з мережею автозаправних станцій «Укр-петроль» У рамках проекту емітовано близько 7 тисяч карток, встановлено понад 50 торгових терміналів.

З 1 листопада 2007 по 31 травня 2008 року Банк «Фінанси та Кредит», міжнародна платіжна система Visa International і мережа автозаправних станцій «Укрпетроль» проводять спільну акцію - «Перетвори бензин на золото». За умовами акції автомобілісти - власники спільних платіжних карток Банку і мережі АЗС, Visa Road card (яка надає автовласникам знижку на паливо у розмірі 3%) - автоматично стають претендентами на призове бонусне паливо від компанії, а також зливок чистого золота від Банку.

У листопаді 2007 року клієнтом Банку стала компанія ТОВ “О`КЕЙ Україна» - мережа гіпермаркетів в мм. Київ, Запоріжжя і Кривий Ріг. Спільна програма передбачає, крім відкриття низки мультивалютних кредитних ліній, встановлення в мережі гіпермаркетів 172 POS- терміналів, 5 банкоматів, інкасацію готівки, реалізацію зарплатних проектів. Обіг по терміналах, встановлених у мережі гіпермаркетів тільки за листопад-грудень 2007 року перевищив 3,8 млн. грн.

Дисконтна програма Банку „Фінанси та Кредит”.

Програма лояльності передбачає систему знижок для утримувачів усіх платіжних карток Банку "Фінанси та Кредит" при обслуговуванні в престижних торгово-сервісних підприємствах. При обслуговуванні в мережі наших партнерів клієнти Банку - власники платіжних карток можуть отримувати знижки 30% при оплаті товарів або послуг як готівкою, так і платіжною карткою Банку. Станом на 01.01.2009 мережа партнерів за дисконтною програмою включає 560 організацій у всіх регіонах України.