Смекни!
smekni.com

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності (стр. 9 из 11)

- представлення інтересів організації-партнера в міжнародних платіжних системах;

- технологічне обслуговування платіжних карток;

- надання постійної консультаційної підтримки працівникам організації-партнера;

- моніторинг транзакцій 24 години на добу і 7 днів на тиждень.

Обслуговування карткових програм Affiliate/Associate/Access Deposit member і розрахунки з платіжними системами проводяться Процесинговим центром Банку. Взаємодія організації-партнера як учасника МПС передбачає розміщення в Банку-спонсорі гарантійних фондів для покриття ризиків за операціями з платіжними картками. Обсяг гарантійних фондів встановлюється на кожний календарний місяць і розраховується від обігу за транзакціями Affilia-te/Associate/Access Deposit member за попередній місяць.

Процесинговий центр побудований на базі технічного забезпечення компанії TSYS Card Tech (Великобританія). Це програмне забезпечення включає повний спектр передових технологій карткової індустрії - емісію платіжних карт, торгівельний еквайринг, авторизацію і електронний обмін файлами, моніторинг ризиків, претензійну роботу, Інтернет-комерцію і дозволяє обслуговувати картки як з магнітною смугою так і чіп-картки. Забезпечує:

- технологічну підтримку;

- обробку транзакцій і забезпечення розрахунків;

- технічні послуги;

- технічне обслуговування термінальної техніки;

- цілодобову клієнтську підтримку;

- SMS і Інтернет банкінг;

- ліцензування і сертифікація;

- ведення претензійної роботи;

- консультаційні послуги;

- інтернет-комерція

Банк «Фінанси та Кредит» пропонує послуги з установки, підключення і процесингового обслуговування банкоматів Diebold, Opteva.

До Процесингового Центру Банку можуть бути підключені банкомати марок, що підтримують протокол Diebold 912, або що мають емуляції вказаного протоколу, по засобах протоколу IP. Як провайдери зв'язку можуть виступати Датаком, Інфоком, Голден Телеком.

Моніторинг і контроль в режимі on-line за банкоматами може здійснюватися службою моніторингу Банку або шляхом передачі частини функцій моніторингу банкоматів Банку-партнерові.

Банк забезпечує:

- Реєстрацію і тестування банкоматів в системі авторизації і у контролері банкоматів Процесингового центру;

- Інсталяцію, налагодження і супровід програмного забезпечення;

- Моніторинг і контроль в режимі on-line усіх банкоматів;

- Технологічну підтримку банкоматів;

- Телекомунікаційні послуги при підключенні термінального обладнання Банку-партнера до Процесингового центру і забезпечення підтримки комунікаційних модулів.

Крім того, Банк готовий сприяти у придбанні банкоматів, а також надати консультаційні послуги, пов'язані з їх встановленням і подальшою експлуатацією.

Співпраця з Банком «Фінанси та Кредит» у видачі готівки за міжнародними платіжними картками VISA, MasterCard в пунктах видачі готівки Банку - партнера передбачає укладення Договору про видачу готівки за міжнародними платіжними картками, а також встановлення прямих кореспондентських відносин між банками. Банк проводить підключення до свого Процесингового центру терміналів Банку-партнера, здійснює обробку авторизаційних запитів. Відшкодування грошових коштів за здійсненими операціями відбувається наступного банківського дня на кореспондентський рахунок Банку-партнера.

При цьому Банк-партнер самостійно встановлює тарифи на видачу готівки за картками, випущеними іншими банками і отримує дохід у вигляді комісій від сум виданої готівки.

Процесинговий центр Банку забезпечує:

- цілодобову авторизацію операцій;

- обладнання пунктів видачі готівки Банку-партнера POS-терміналами, що підтримують технологію VSDC (Visa Smart Debit/Credit);

- надання кваліфікованої допомоги у виборі, встановленнi, підключенні і обслуговуванні банкоматів і POS-терміналів на базі процесингового центру Банку;

- навчання персоналу Банку-партнера правилам обслуговування утримувачів карт і оформлення операцій з їх використанням;

- безкоштовне надання необхідних витратних матеріалів;

- оперативні консультації у разі виникнення ускладнень при оформленні операцій за картками;

- вирішення спірних ситуацій, що виникають при обслуговуванні утримувачів платіжних карток.

Проект «електронні гроші»

Наступним етапом розвитку платіжних карток є впровадження в діяльність Банк «Фінанси та кредит» введеного Національним банком України з 01.01.2009 року «Положення про електронні гроші в Україні» [9].

«Електронні гроші» - це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента. В якості електронного пристрію – застосовується чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера тощо, які використовуються для зберігання держателями електронних грошей.

«Електронні гроші» є розвитком чипових безконтактних платіжних депозитних смарт-карт або «електронних гаманців», в яких банк – емітент поповнює суму коштів на смарт-карті клієнта банка, списуючи їх з його поточного рахунку на депонент, а клієнт може отримати кошти готівкою в банкоматі, або розплатитися в магазині безготівковими коштами за товари, списуючи за допомогою автоматичних пристроїв відповідну суму з «електронного гаманця».

Метою Положення [9] є регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю:

1. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб'єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей, а також до систем електронних грошей в Україні.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

- випуск електронних грошей - послуга з надання фізичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов'язана із зобов'язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу;

- держатель - фізична або юридична особа, яка має право здійснювати операції з електронними грошима відповідно до договору, укладеного з емітентом або з уповноваженою ним особою;

- емітент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей;

- користувач - фізична особа, яка має право використовувати електронні гроші для придбання товарів або послуг, а також для переказів іншим фізичним особам;

- обмінні операції з електронними грошима- послуги з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом на електронні гроші іншого емітента;

- погашення електронних грошей - послуга з вилучення електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред'явнику готівкових або безготівкових коштів;

- розповсюдження електронних грошей - послуга з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення;

- система електронних грошей - сукупність відносин, які виникають між емітентом і держателями, у тому числі торговцями та користувачами, щодо здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей;

- торговець- суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, що на підставі договору, укладеного з емітентом або уповноваженою ним особою, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.

3. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки (далі - банки-емітенти).

4. Банк-емітент веде окремий облік коштів, які надходять від держателів, загальною сумою на рахунку банку-емітента та окремо за кожним видом електронного пристрою.

5. Операції з електронними грошима здійснюються банками-емітентами та держателями відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, правил, установлених банками-емітента-ми та платіжними організаціями внутрішньодержавних або міжнародних платіжних систем, а також умов укладених договорів.

Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей:

1. Банки мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях, за винятком випуску наперед оплачених платіжних карток.

2. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суму готівкових або безготівкових коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб під час здійснення випуску електронних грошей.

3. Електронні гроші є випущеними з моменту їх завантаження банком-емітентом або уповноваженою ним особою на електронний пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача.

4. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, не перевищувала суму, еквівалентну 5000 гривень.

5. Банк-емітент зобов'язаний надавати держателям інформацію щодо тарифів і правил здійснення держателями операцій з випущеними ним електронними грошима.

6. Банк-емітент зобов'язаний до початку здійснення випуску електронних грошей та в порядку, установленому цим Положенням, узгодити з Національним банком правила системи електронних грошей, за винятком:

- правил Національної системи масових електронних платежів;

- випуску банком наперед оплачених платіжних карток за договором, укладеним з платіжною організацією міжнародної платіжної системи, зареєстрованим Національним банком у встановленому законодавством України порядку.

7. Банк-емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

8. Банк-емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом,надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та обігом електронних грошей, за формою згідно цього Положення.

Вимоги щодо розповсюдження, використання, приймання та обмінних операцій з електронними грошима:

1. Банк-емітент має право укладати договори з іншими юридичними особами про розповсюдження ними електронних грошей, за винятком розповсюдження наперед оплачених платіжних карток.