Смекни!
smekni.com

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності (стр. 5 из 11)

3.3. У разі здійснення розрахунку з використанням платіжної картки у валюті, яка відрізняється від валюти картрахунку, уповноважений банк здійснює перерахунок суми за операцією у валюту картрахунку за курсом, порядок установлення якого визначений у договорі між клієнтом та уповноваженим банком-емітентом.

3.4. Міжбанківські розрахунки між членами платіжної системи за операції, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться розрахунковим банком - резидентом. Функції розрахункового банку платіжної системи може виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи банк або Національний банк.

3.5. У разі виконання банком функцій розрахункового банку перерахування коштів еквайрам здійснюється з кореспондентських рахунків (на кореспондентські рахунки) банків - членів платіжної системи, відкритих у цьому банку.

У разі виконання функцій розрахункового банку Національним банком використовуються кореспондентські рахунки банків, відкриті в територіальних управліннях Національного банку.

3.6. Міжбанківські розрахунки між членами міжнародних платіжних систем за операції, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та за операції, які здійснені за межами України із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку-кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи, у валюті, визначеній у договорі між емітентом (еквайром) і платіжною організацією міжнародної платіжної системи.

1.3 Етапи становлення та сучасний стан ринку платіжних карток в Україні

Із середини XX століття починають з'являтися автоматизовані системи розрахунків за допомогою спеціальних банківських карток. Піонером цього починання можна вважати платіжну систему “Дайнерс клаб” (Diners Club). Потім у міру розвитку й інтернаціоналізації з'явилися, такі нині відомі системи, як American Express, VISA, Master Card. Споконвічно в закордонній класифікації універсальні картки розділялися на картки для “подорожей і розваг” (Travel and Entertainment — T&E) і чисто банківські [33]. Перші випускалися компаніями Дайнерс клаб, Америкэн Експрес, Карт Бланш і призначалися головним чином для оплати готелів, ресторанів, тобто переважно для подорожуючих бізнесменів. Картки ж, що випускаються банками, мали більш “споживчий” характер і призначалися для “звичайних клієнтів”.

“Америкен Експрес” — картка створена на снові міжнародної мережі обслуговування дорожніх чеків “Америкэн Експрес” і Юниверсал Трэвел Кард — картки асоціації американських готелів

“Віза” (VISA) - перейменована картка “БэнкАмерикард”, що випускалася «Нэшнл БэнкАмерикард Инкорпорейтед». Утворилася після виведення карткової програми з під контролю “Бэнк оф Америка”. Ініціатором карткової програми був “Чейз Манхэттен Бэнк”, але внаслідок збитковості була продана їм асоціації «Нэшнл Бэнкамерикард».

“МастерКард” (Master Card) - перейменована картка Міжбанківської карткової асоціації - МКА (Interbank Card Association), що випускала картку “Майстер Чадж” (Master Charge).

“Европей Інтернешнл” (Europay International) утворилася після злиття Еврокард Інтернешнл (Eurocard International) із платіжною системою Єврочек (Eurochek). У свою чергу Еврокард Інтернешнл була утворена шляхом об'єднання універсальної картки Британської асоціації готелів і ресторанів BHR зі шведською карткою Rikskort. Також Еврокард мала угоду з компаніями «Циррус» і «Маэстро» (Cirrus/Maestro), що випускали картки для одержання готівки у банкоматах.

“Джей-Си-Би” (JCB) - японська банківська картка.

В даний час безготівкові розрахунки за допомогою банківських карток одержали таке широке поширення, що важко собі представити сферу обслуговування в який би вони не використовувалися. Магазини, квиткові каси, готелі усіх країн світу готові обслужити Вас, прийнявши вашу пластикову картку, як засіб оплати.

Найбільші міжнародні фінансові асоціації, такі, як VISA, American Express, Master Card, Europay, Diners Club і JCB, представляють за кордоном своїм клієнтам практично будь-яку послугу в будь-якій сфері обслуговування. Функціонування таких фінансових асоціацій спирається на могутню інфраструктуру, за користування якої виплачуються комісійні [33].

У 1992 році операції з кредитними картками проводили більш 10 000 американських банків. У програмах VISA і Маstеr Card беруть участь тисячі закордонних банків більш ніж у 100 країнах світу. Число власників кредитних карток у 1992 році перевищило 100 000 000 чоловік. Картки системи VISA і Амеrісаn Ехрrеss приймають біля півтора мільйонів торгових підприємств і 3,5 млн. їхніх філій.

В даний час більшість фінансових компаній використовують у якості ідентифікаційного чи розрахункового засобу картку з магнітною смугою. Однак, розуміючи переваги і нові можливості, що несуть смарт-карти (карти – мікрокомп'ютери з перезаписуваною пам'яттю), компанії VISA і Еurорау, починаючи з 1994 року об'єднали свої зусилля і приступили до спільних робіт по заміні технологій магнітних карт на технологію, засновану на смарт-картках.

Ведучі фінансові асоціації активно прориваються і на ринок, що формується в нашій країні, покупки товарів і послуг по пластикових картках.

Картки систем VISA і Маster Card є класичними кредитними картами. За допомогою цих карток можна оплатити покупку, не маючи ні готівки, ні грошей на банківському рахунку. Власник картки зобов'язаний щомісяця погашати не менше 5% суми оплачених по картці рахунків. Частина рахунків, що залишилася неоплаченої, є кредитом емітента власнику картки. Цей кредит надається під 15—20% річних [33].

Сьогодні в Україні вже мається досвід емітування як закордонних карток по ліцензії найбільших фінансових асоціацій (VISA International, Master-Card, Cirrus/Maestro, EuroPay, Union Card), так і власних гривневих дебетних карт – пілотний проект системи масових безготівкових споживчих платежів Національного банку України (НСМЕП). Національний банк впровадив також всеукраїнську систему ТОПАЗ – авторизаційно-транзакційний телекомунікаційний центр для ліцензійних карток VISA International, Master-Card, Cirrus/Maestro, які емітуються масово комерційними банками “Приватбанк” (м.Дніпропетровськ) та “Райфффайзен банк Аваль”(м.Київ) в комерційних та “зарплатно-пенсійних” проектах.

Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.1, за останні 5 років в Україні обсяги ринку банківських картових послуг зросли більш ніж в 10 разів (з 3.2 млн. держателів платіжних карток у 2002 році до 37,2 млн.держателів платіжних карток у 2009 році)


Таблиця 1.1. Основні показники ринку платіжних карток в Україні за даними НБУ

Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.2, за останні 5 років в Україні обсяги банківських операцій з використанням платіжних карток зросли більш ніж в 15 разів (з 20 млрд. грн. у 2002 році до 372 млрд. грн. у 2008 році)

Таблиця 1.2. Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток [44]

Як показує аналіз функціональної структури емітованих комерційними банками платіжних карток, наведений в табл. 1.3, основними картками в Україні є:

а) картки з магнітною смугою (93,6%);

б) картки, які працюють по дебетовій схемі (76,6%);

в) 98,7% приватні картки призначені для проведення платежів в точках еквайрінгу та отримання готівки в банкоматах чи відділеннях банків.

Як показує аналіз розподілу ринку банківських платіжних карток:

1) Ринок практично монополізований 5-ю комерційними банками України:

а) ЗАТ КБ «Приватбанк»:

- 47,8% частка по кількості емітованих карток;

- 34,7% частка по кількості банкоматів;

- 46,3% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

б) АКБ «Райффайзен банк Аваль»:

- 10,4% частка по кількості емітованих карток;

- 11,43% частка по кількості банкоматів;

- 8,4% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Таблиця 1.3. Види платіжних карток, які емітовані українськими банками [44]


в) АКБ «Промінвестбанк»:

- 6,94% частка по кількості емітованих карток;

- 8,3% частка по кількості банкоматів;

- 4,1% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

г) АКБ «Ощадбанк»:

- 4,0% частка по кількості емітованих карток;

- 3,75% частка по кількості банкоматів;

- 2,46% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

д) АКБ «Укрсоцбанк»:

- 2,75% частка по кількості емітованих карток;

- 4,9% частка по кількості банкоматів;

- 3,13% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Частка ринку банківських карткових послуг в Україні, яку займає досліджує мий в курсовому проекті банк ВАТ «Фінанси та кредит» є досить невеликою:

- 0,84% частка по кількості емітованих карток (18 місце);

- 1,98% частка по кількості банкоматів (12 місце);

- 2,94% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток(7 місце).

2. Методика аналізу операцій комерційних банків з платіжними картками на прикладі ВАТ "Фінанси та кредит"

2.1 Інформаційна база для проведення аналізу операцій з платіжнимикартками

Аналіз операцій з банківськими платіжними картками складається з [43]:

- Аналізу емісії банком платіжних карток;

- Аналізу конкурентного становища банку на ринку платіжних карток;

- Аналізу оснащеності банками обладнанням для обслуговування платіжних карток;

- Аналізу залучення коштів банку у розрізі рахунків;

- Аналіз кількості карткових рахунків та обсягів коштів, залучених на карткові рахунки;

- Структурний аналіз операцій з платіжними картками за видами платіжних систем, за видами платіжних карток, за категорією клієнтів;

- Аналіз активності та використання платіжних карток клієнтами;

- Аналіз ризиків та ефективності операцій банку з платіжними картками.