Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 3 из 11)

Приділяючи значну увагу сегменту банківських металів Банк реалізував на ринку понад 1,6 тони банківського золота. Враховуючи значні досягнення Банку на ринку банківських металів, а також беручи до уваги загально національні економічні тенденції, Банк розробив та запропонував своїм клієнтам нову депозитну пропозицію «Золота гарантія», яка, практично одразу, була визнана експертами кращою на ринку.

На даний момент Банк, завдяки участі у Проекті Розвитку Експорту Світового Банку, розвиває кредитні продукти, пов'язані з фінансуванням експортної торгівлі. Цей проект державного Експортно-імпортний банку України дає змогу відкрити Укргазбанку кредитну лінію на 20 млн. дол. США для розвитку продуктів фінансування експортної торгівлі.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Укргазбанку є співпраця з представниками малого та середнього бізнесу. У цій галузі ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно реалізував проект «Кредитування малого бізнесу». Проект спрямований на впровадження технологій мікрокредитування та активізацію роботи з малим та середнім бізнесом. Саме тому було розпочато постійне функціонування підрозділів з обслуговування малого та середнього бізнесу в усій філіальній мережі. Нарощування операцій з кредитування малих та середніх суб’єктів господарювання сприяло підвищенню рівня диверсифікації кредитних вкладень, збільшенню клієнтської бази, впровадженню нових технологій продажів.

Програма кредитування малого підприємництва – розрахована на суб’єктів малого підприємництва (фізичні особи – підприємці, юридичні особи - СМП). Фізичні особи, що отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці або власники юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва), які мають діючий бізнес протягом не менш ніж трьох місяців для фізичних осіб-підприємців, та не менше ніж шість місяців – для юридичних осіб – СМП. Для зручнішого пристосування до потреб потенційних клієнтів ВАТ АБ «Укргазбанк» розробив та впровадив наступні програми для кредитування суб’єктів малого підприємництва:

· Кредит для розвитку бізнесу під заставу рухомого майна;

· Кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого майна;

· Обладнання для малого бізнесу;

· Новий автомобіль на бізнес;

· Комерційна нерухомість;

· Експрес-кредитування.

Термін розгляду та затвердження кредиту з моменту отримання повного пакету документів не перевищує 5-ти днів.

Розглянемо детальніше програми, які пропонує ВАТ АБ "Укргазбанк" для суб’єктів малого бізнесу.

Розвиток бізнесу під заставу рухомого майна. Термін кредитування цієї програми надається на терміни від:

· 12 місяців – на поповнення обігових коштів;

· 18 місяців – на придбання основних засобів та поповнення обігових коштів або на споживчі потреби; Такий вид кредиту може надавитися під заставу товарів в обороті.

· 24 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби; Цей вид кредиту надається під заставу обладнання.

· 36 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби На такий строк кредит надається під заставу автотранспорту.

Що стосується обмежень сум кредиту, то тут є свої особливості. Кредит на суму від 2 000,00 до 20 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступають виключно товари в обороті, або легковий пасажирський автотранспорт вітчизняних (ЗАЗ) та китайських марок. Якщо сума від 2 000,00 до 50 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступає обладнання. Кредити від 2 000,00 до 100 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступає автотранспорт іноземних марок (в т.ч. Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia) та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ). Частка легкового пасажирського автотранспорту вітчизняних (ЗАЗ) та китайських марок в структурі забезпечення в будь-якому випадку не може перевищувати еквівалент 20 000 доларів США.

Мінімальні процентні ставки на рік від:

· Від 14% в USD;

· Від 13% в EUR;

· Від 19% в UAH.

Треба зауважити, що в цілому це середній процентний показник по українських банкам. Відсоткова ставка встановлюється залежно від рейтингу позичальника, визначеного згідно єдиної системи оцінки кредитного ризику корпоративного клієнта відповідно до методики, що використовується всіма банками, які входять до групи. Чим кращий рейтинг позичальника (визначається на підставі даних річної фінансової звітності в динаміці) — тим меншу відсоткову ставку може запропонувати банк. Звичайно що відсоткова ставка також залежить від кредитного ризику, наданого забезпечення, строку користування кредитом, попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів тощо.

Для надання такого кредиту використовується такий вид кредитної операції – кредит у разовому порядку, не відновлювальна кредитна лінія. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту – відсутня. Штрафні санкції у цьому випадку не застосовуються [Додаток 5, 7].

Наступна програма, з тих, що пропоную банк для суб’єктів малого бізнесу це – кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого майна.Термін кредитування в такій програмі:

· До 12 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека нерухомості житлового призначення;

· До 8 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека нерухомості нежитлового призначення – офісних та торгівельних приміщень тощо;

· До 5 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека землі та складських приміщень, виробничих приміщень, майнових комплексів іншої нерухомості (теплиці, гаражі, дачні будинки) [Додаток 3, 4].

Для цього типу кредитування встановлено таке обмеження суми – від 2 000 USD до 200 000 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки від 10,5% в USD, від 9,9% в EUR, від 14,9% в UAH.

Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту. Комісія від за обслуговування кредиту – відсутня. Обмеження суми кредиту визначається відсотком від залишкової вартості майна. Відсоток залежить від типу нерухомості. Вартість нерухомого майна визначає оцінник з банку. Штрафні санкції в цій програмі не застосовуються.

Обладнання для малого бізнесу. Термін кредитування до 36 місяців, але не більше строку гарантійного обслуговування обладнання, що придбавається. Обмеження суми кредиту становить від 1 000 до 50 000 USD або еквівалент в іншій валюті. Мінімальні процентні річні ставки – від 12,2% в USD, від 11,6% в EUR, від 16,6% в UAH. Вид кредитної операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту, мінімальна комісія за обслуговування кредиту відсутня.

Нове авто для бізнесу. Термін кредитування для легкових автомобілів (в тому ж числі таксі та мікроавтобуси) становить: для вітчизняних та китайських марок – до 36 місяців, іноземних марок (в т.ч. Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia) та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ) – до 60 місяців. Що стосується автобусів і вантажівок, сільськогосподарської та будівельної техніки, то у цьому разу термін кредитування становить до 60 місяців, якщо це вітчизняні марки, країн СНД та Китаю, і до 84 місяців для іноземних марок. Вид операції – кредит. Комісія становить 1% від суми кредиту. Комісія за обслуговування кредиту відсутня. Мінімальний внесок для легкових автомобілів становить – 20% для вітчизняних марок (ЗАЗ), китайських марок та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), та 15% для іноземних марок (в тому числі Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia). Автобуси, вантажівки, сільгосптехніка, спецтехніка – 20% для вітчизняних марок, марок країн СНД та Китаю, та 15% для іноземних марок. Для будівельної техніки мінімальний внесок становить – 15% для вітчизняних марок, марок країн СНД та Китаю, та 15% для іноземних марок.

Комерційна нерухомість. Термін кредитування – 5 або 10 років. П’ять років – на придбання складських, виробничих приміщень, майнових комплексів, та інше (теплиці, гаражі, дачні будинки). Десять років – нерухомість нежитлового призначення – офісні та торгівельні приміщення. Обмеження суми кредиту – до 200 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки – від 10,9% в USD, від 10,5% в EUR, від 15,5% в UAH. Вид кредитної операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми позики. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту відсутня. Максимальний розмір кредиту (відносно ринкової вартості застави) – до 60 місяців. Банк надає кредит на суму, що не може перевищувати 100% від ліквідаційної вартості нерухомості. Або від 61 до 120 місяців. Банк надає кредит на суму, що не може перевищувати 90% від ліквідаційної вартості нерухомості.

Експрес-кредит. Термін такого кредиту до 12 місяців. Обмеження суми кредиту: від 200 до 5 000 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки: 22% в USD, 20% в EUR, 28% в UAH. Вид операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку відсутня. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту – 2% від суми кредиту.

Для того, щоб отримати один з вище розглянутих кредитів перш за все необхідно подати заявку на отримання кредиту та підготувати ряд документів. Для фізичних осіб підприємців «Анкета та Заявка про надання кредиту». Для юридичних осіб «Анкета та Заявка про надання кредиту», а також надати необхідні документи згідно з переліком документів необхідних для розгляду кредиту, а також обґрунтування кредиту. Перелік документів завжди можна уточнити у будь-якому відділенні банку [Додаток 6, 8].

На даний час ситуація по мікрокредитуванню в ВАТ АБ «Укргазбанк» дещо змінилася. Останнім часом на ринку мікрокредитів спостерігається незначне зниження процентних ставок по позиках у євро. Що не може не відобразитися на політиці банка, але на думку директора департаменту банкінгу малого і середнього бізнесу це тимчасове явище. За статистичними даними на сьогоднішній день основними гравцями ринку мікрокредитів є: "Укргазбанк", в числі не менш провідних банків таких як "Морський транспортний банк", "Прокредит Банк", "Укрсоцбанк", "Форум", "Кредитпромбанк", "Надра", "Фінанси і Кредит", "Родовід Банк", "Мегабанк".