Смекни!
smekni.com

Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту (стр. 8 из 8)

На підставі вищевикладеного, аудитори вважають за можливе підтвердити, що за винятком зазначених обмежень, фінансова звітність ,у всіх істотних аспектах, вірогідно і повно відбиває фінансову інформацію з ОАО «Эсти Колор Сервіс» за станом на 30.09.2002року відповідно до нормативних вимог про організацію бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на Україні.

10.12. 2008 р. В.І. Фотуйма


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України " Про аудиторську діяльність";

2.Національні нормативи аудиту;

3.Кодекс професійної етики аудиторів України.

4.Б.Ф.Усач, Я.В. Дячишин, Л.М. Шмикова " Аудит і судово-бухгалтерська експертиза";

5.А.Н. Кузьминський "Аудит" практичний посібник;

6.Г.М. Давидов " Аудит" навчальний посібник;

7.П.І. Камишанов "Знайомтесь: аудит";

8.Ю.А. Данилевський " Аудит: Питання та відповіді";

9.Е.А. Аренс, Дж.К. Лоббек "Аудит";

10.Конспект лекцій з курсу "Аудит", прочитаних доцентом кафедри С.В. Лінник студентам III курсу 2008 р.

11. Матеріали з інтернету. – 2007-2008 рр.

12. Матеріали аудиторських перевірок.