Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку фінансових результатів (стр. 3 из 7)

Аналіз виявив недостатню ліквідність балансів підприємства за три роки. У 2005 воно було не в змозі розрахуватися з негайними боргами. Найбільш ліквідні активи то зростали, то знижувались у період з 2005 по 2007 роки. Ці скачки можна пояснити нестабільністю у державі, інфляційними процесами, зростанням цін.

Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності (табл. 2.7, 2.8, 2.9), дозволяють оцінити ефективність використання активів.

Ліквідність означає здатність перетворити актив в гроші без втрат його ринкової вартості. Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності, дозволяють оцінити ефективність використання активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,25.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2004 рік становив – 0,16, за 2005 рік – 0,08 за 2006 р. – 2,75, за 2007 р. зменшився до 0,01, тобто тільки у 2006 рр. його значення було оптимальним.

Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень поточний активів підприємства доводиться на одну гривню поточних зобов’язань. Коефіцієнт поточної ліквідності, рівний 1 і більше, свідчить про сприятливий стан активів підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився з 6,34 за 2006 р. (2004 р. – 2,17, 2005 р. – 3,21) до 2,84 за 2007 р., але величина коефіцієнту свідчить про сприятливий стан активів підприємства. Негативним можна визначити різкі коливання значення коефіцієнту.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів, при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Орієнтовне нижнє значення дорівнює 0,6 – 0,8. Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2004 р. становив 0,6, 2005 р. – 0,95, тобто поліпшився та досягнув оптимального значення, за 2006 р. він поліпшився ще, до 3,11, а у 2007 р. погіршився до 0,28, тобто впав нижче оптимального значення.

Таблиця 2.7. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2007 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
6,34 2,84 -3,49
Коефіцієнт швидкої ліквідності
3,11 0,28 -2,83
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
2,75 0,01 -2,74

Таблиця 2.8. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2006 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
3,21 6,34 3,13
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,95 3,11 2,16
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,08 2,75 2,67

Таблиця 2.9. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2005 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
2,17 3,21 1,04
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,60 0,95 0,35
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,16 0,08 -0,08

Більш наочно загальне фінансове положення становище підприємства можна відобразити за допомогою розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості.

Таблиця 2.10. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2007 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт фінансової автономії
0,94 0,91 -0,03
Коефіцієнт фінансової залежності
1,07 1,10 0,03
Коефіцієнт фінансового ризику
0,07 0,10 0,03

Таблиця 2.11. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2006 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт фінансової автономії
0,91 0,94 0,02
Коефіцієнт фінансової залежності
1,10 1,07 -0,03
Коефіцієнт фінансового ризику
0,10 0,07 -0,03

Таблиця 2.12. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2005 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт фінансової автономії
0,88 0,91 0,03
Коефіцієнт фінансової залежності
1,14 1,10 -0,04
Коефіцієнт фінансового ризику
0,14 0,10 -0,04

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство (оптимальне значення 0,5 і більш).

На протязі 2004–2006 рр. значення коефіцієнта зросло до 0,94, за 2007 рік зменшилось до 0,91. Тобто у 2007 р. фінансова стійкість осталась в межах оптимального значення, але стала гірше.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом характеризує співвідношення власних і позикових коштів, та вказує залежність підприємства від залучених засобів (теоретичне значення менше 1). Чим вище цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення. За 2004–2006 рр. значення цього показника зменшилося до 1,07, за 2007 р. коефіцієнт збільшився до 1,1. Тобто фінансова незалежність підприємства погіршилась, рівень залежності від залучених засобів збільшився.

2.3 Аналіз ділової активності і рентабельності

Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється перш за все в швидкості обороту засобів. Прискорення оборотності оборотних коштів знижує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів. Швидкість обороту засобів – комплексний показник організаційно-технічного рівня підприємства.

Загальна оборотність всіх оборотних коштів складається з приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів. Швидкість обороту (як загальна так і приватна) характеризується наступними показниками (табл. 2.13–15).

Таблиця 2.13. Коефіцієнти ділової активності за 2007 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт оборотності активів
2,1 1,8 -0,3
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
281,0 236,8 -44,2
Тривалість обороту дебіторської заборгованості
1,3 1,5 0,2
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
0,0 0,2 0,2
Тривалість обороту кредиторської заборгованості
- 1805,8 -
Коефіцієнт оборотності запасів
7,2 7,6 0,4
Тривалість обороту запасів
50,7 48,0 -2,7
Тривалість операційного циклу То.ц. = То.з. + То.д.з. 52,0 49,5 -2,4
Тривалість оборотності оборотного капіталу То.о.к. = То.з. + То.д.з. – То.к.з. - 1756,3 -

Таблиця 2.14. Коефіцієнти ділової активності за 2006 рік