Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку фінансових результатів (стр. 4 из 7)

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт оборотності активів
1,9 2,3 0,4
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
59,1 71,5 12,4
Тривалість обороту дебіторської заборгованості
6,2 5,1 -1,1
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
0,0 0,0 0,0
Тривалість обороту кредиторської заборгованості
- - -
Коефіцієнт оборотності запасів
7,7 8,5 0,7
Тривалість обороту запасів
47,1 43,2 -3,9
Тривалість операційного циклу То.ц. = То.з. + То.д.з. 53,3 48,3 -5,0
Тривалість оборотності оборотного капіталу То.о.к. = То.з. + То.д.з. – То.к.з. - - -

Таблиця 2.15. Коефіцієнти ділової активності за 2005 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
1 2 3 4 5
Коефіцієнт оборотності активів
1,6 2,3 0,8
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
25,0 37,4 12,4
Тривалість обороту дебіторської заборгованості
14,6 9,8 -4,9
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
0,0 0,0 0,0
Тривалість обороту кредиторської заборгованості
- - -
Коефіцієнт оборотності запасів
6,6 9,7 3,1
Тривалість обороту запасів
54,9 37,6 -17,3
Тривалість операційного циклу То.ц. = То.з. + То.д.з. 69,5 47,4 -22,1
Тривалість оборотності оборотного капіталу То.о.к. = То.з. + То.д.з. – То.к.з. - - -

У період з 2005 по 2007 р. відбуваються позитивні тенденції зниження тривалості оборотності та ріст коефіцієнтів ділової активності підприємства.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною), окупність витрат і так далі. Вони більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Таблиця 2.16. Коефіцієнти рентабельності за 2007 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду (%) На кінець періоду (%) Зміна (%)
1 2 3 4 5
Рентабельність сукупного капіталу
39,2 0,0 -39,2
Рентабельність власного капіталу
28,3 0,0 -28,3
Валова рентабельність продаж
26,5 8,0 -18,6
Операційна рентабельність продаж
19,4 0,0 -19,4
Чиста рентабельність продаж
13,2 0,0 -13,2

Таблиця 2.17. Коефіцієнти рентабельності за 2006 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду (%) На кінець періоду (%) Зміна (%)
1 2 3 4 5
Рентабельність сукупного капіталу
28,0 39,2 11,3
Рентабельність власного капіталу
12,0 28,3 16,3
Валова рентабельність продаж
20,1 26,5 6,4
Операційна рентабельність продаж
11,6 19,4 7,8
Чиста рентабельність продаж
4,9 13,2 8,4

Таблиця 2.18. Коефіцієнти рентабельності за 2005 рік

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду (%) На кінець періоду (%) Зміна (%)
1 2 3 4 5
Рентабельність сукупного капіталу
14,5 28,0 13,5
Рентабельність власного капіталу
2,6 12,0 9,4
Валова рентабельність продаж
16,2 20,1 3,9
Операційна рентабельність продаж
7,8 11,6 3,8
Чиста рентабельність продаж
1,4 4,9 3,5

Зниження показників рентабельності у період з 2006 р. по 2007 р. до -0 обумовлене підвищенням собівартості продукції, також тим, що підприємство не впоралось покриттям витрат. Витрати зростали, а політика підприємства не була досить ефективною, щоб покрити їх, тому на кінець періоду підприємство має замість прибутку чисті збитки.

Проаналізувавши показники фінансового стану Підприємства, можливо зробити висновок, що підприємство станом на 31.12.2007 р. має відносно ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості та платоспроможності, але є збитковим підприємством.

Усі коефіцієнти у звітному періоді погіршились, але деякі залишились в межах оптимального значення. Загалом підприємство сировиною і матеріалами забезпечене, зарплату виплачує своєчасно. Ознаки банкрутства відсутні.