Мир Знаний

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 7 из 10)

Також Укрсоцбанк є лідером на ринку зарплатних проектів. Це підтверджує той факт, що вже понад 6,2 тис компаній довірили банку найвищу цінність їх співробітників – виплати заробітних плат на банківські платіжні картки. Нарішення клієнтів про вибір Укрсоцбанку вплинуло впровадження банком новітніх технологій обслуговування зарплатних проектів, серед яких:

- Інтернет-банкінг іSMS-банкінг, які дають змогу вбудь-який час доби йнезалежно від місця розташування контролювати витрати покартковому рахунку;

- цілодобові зали самообслуговування, вяких можна нетільки зняти, але й покласти готівкові кошти під 13% («Ощадний+») і20% («Капіталіст») річних;

- найбільша вУкраїні об’єднана мережа http://usb.com.ua/common/ru/about/info/atm_partners.xlsбанкоматів (партнерами Укрсоцбанку єПУМБ, АКІБ «УкрСиббанк», ВАТАБ «Укргазбанк», ВАТ «Державний Ощадний банк України», ВАТ Банк «Фінанси йКредит», АБ «Брокбізнесбанк» АКБ « Правекс-Банк», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», UniCredit Банк Україна таін.);

- цілодобова підтримка через Контакт-центр всіх клієнтів Укрсоцбанку.

Таблиця 3.1

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "Visa International" [45]

Таблиця 3.2

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "MasterCard International" [45]

Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні та рейтингова позиція АКБ «Укрсоцбанк» на ньому наведені в табл. 3.3 – 3.6:

- Таблиця 3.3. Основні показники ринку платіжних карток в Україні;

- Таблиця 3.4. Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток;

- Таблиця 3.5. Види платіжних карток, які емітовані українськими банками;

- Таблиця 3.6. Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування.

Таблиця 3.3

Основні показники ринку платіжних карток в Україні [44]

Таблиця 3.4

Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток [44]


Таблиця 3.5

Види платіжних карток, які емітовані українськими банками [44]


Таблиця 3.6

Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування за станом на 01.07.2009 [44]

Як показує рейтинговий аналіз ринкова частка АКБ «Укрсоцбанка» ста-новить (табл.3.6):

- За обсягами емітованих пластикових карток – 2,77%;

- За обсягами активних карток в обігу – 2,62%;

- За обсягами розгорнутих банкоматів – 3,83%;

- За обсягами розгорнутих платіжних терміналів – 3,15%,

що відповідає 5 рейтинговому місцю в БС України станом на 01.07.2009 року.

3.4 Види розрахунково - касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток

Розрахунково- касові операції АКБ «Укрсоцбанк» з пластиковими платіжними картками розподілені на наступні класи (тарифи) [45]:

1. Ощадний+

2. Депозитний

3. Пенсійний

4. Зарплатний-необмежений

5. VisaGift

6. VisaVirtual

7. Зарплатна

1. Ощадний+. Особливості рахунку «Ощадний+»

· до Вашого карткового рахунку вам відкривається поточний рахунок, на який Ви можете вільно та без обмежень переводити кошти зі своєї картки, використовуючи його як своєрідний гаманець;

· ви завжди можете легко зняти потрібну суму із раніше зроблених заощаджень без втрати відсотків;

· ви вільно розпоряджаєтеся поточним рахунком, на залишки за яким нараховуються підвищені відсотки в національній та іноземній валютах: від 14% до 15% річних у гривнях, 8% річних у доларах США, 5,5% – в євро*;

· ви маєте цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та послугам Інтернет-банкінг та SMS-банкінг;

· ви маєте змогу переказати кошти з рахунку «Ощадний+» на Ваш карт-ковий рахунок через Контакт-центр;

* Розмір процентної ставки у гривнях залежить від суми щоденного за-лишку на рахунку «Ощадний+».

Послуги Контакт-центру:

· перевипуск платіжної картки

· блокування та розблокування платіжної картки

· підключення до SMS-банкінгу

· активація рахунку «Ощадний+»

· продаж ваучерів операторів мобільного зв’язку

· переказ з рахунку «Ощадний+»

· інформація стосовно карткових рахунків

· консультація щодо послуг банку

· підтримка користувачів «Інтернет-Клієнт-Банк»

· банківська довідка

· реєстрація скарг та пропозицій

2. Депозитний. Особливості тарифного пакета «Депозитний»

· рахунок призначений для зарахування відсотків за вкладом у банку та суми вкладу після закінчення його терміну;

· при відкритті рахунку за бажанням клієнта можливе встановлення кредитної лінії в розмірі 90% від суми депозиту.

Переваги тарифного пакета «Депозитний»

· отримання додаткового прибутку завдяки встановленню підвищених відсотків на залишок коштів на рахунку при активації рахунку «Ощадний+» до картки;

· зручний спосіб отримання відсотків за депозитом;

· можливість безготівкового перерахування коштів на картковий раху-нок;

· безплатне зняття готівки в мережі банкоматів Укрсоцбанку та банків-партнерів;

· можливість купувати товари в магазинах та торговельних мережах за допомогою банківської платіжної картки;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу.

3. Пенсійний. Особливості тарифного пакета «Пенсійний»

· банк відкриває Вам окремий поточний рахунок, на який Вам будуть нараховувати пенсію та державні соціальні виплати;

· за цим рахунком Вам встановлюється кредитна лінія, за допомогою якої Ви зможете купувати товари та оплачувати послуги, коли Вам бракує власних коштів;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою – 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· максимальний розмір кредитної лінії становить 75 % від середньомі-сячної пенсії або до 75 % від мінімальної пенсії (без надання довідки про дохо-ди);

· обов’язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом – 100 % від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США.

· ви маєте цілодобовий доступ до карткового рахунку завдяки розгалу-женій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

4. Зарплатний-необмежений. Особливості тарифного пакета «Зарплатний-необмежений»

· за картковим рахунком «Зарплатний-необмежений» Вам встановлюється кредитна лінія в розмірі до 75% від середньомісячного доходу або до 75% від мінімальної заробітної плати (без надання довідки про доходи), за допомо-гою якої Ви зможете купувати товари в кредит;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою – 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· обов’язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом – 100% від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США;

· валюта кредиту: гривня, долар США, євро;

· якщо розмір кредитної лінії Вас не задовольняє, Ви можете відкрити картку «Кредитка», з лімітом від 300% до 400% від середньомісячної зарплати.

5. VisaGift . Особливості тарифного пакета VisaGift

· картка випускається неперсоніфікованою, завдяки чому вам не потрібні ні документи того, кому призначений подарунок, ні його підпис, ні тим більше присутність;

· зарахування коштів відбувається одноразово через POS-термінал або депозитний банкомат на суму, що не перевищує 1000 гривень або еквівалент в іноземній валюті.

Переваги тарифного пакета Visa Gift

· випуск картки протягом 10—15 хвилин;

· відсутність незнижувального залишку на картковому рахунку;

· можливість передачі у користування третім особам;

· можливість купувати товари та оплачувати послуги в торговельних мережах усього світу;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

Інтернет-банкінг – це сучасний вид банківського обслуговування, що надається держателям міжнародних платіжних карток АКБ «Укрсоцбанк» і дає їм змогу управляти своїми рахунками в режимі онлайн незалежно від країни перебування й часу доби.

Переваги роботи в системі інтернет-банкінгу:

· Ви маєте цілодобовий доступ до системи за допомогою мережі Інтернет у будь-якій країні світу;