Смекни!
smekni.com

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк") (стр. 14 из 23)

а) Отримання коштів, що надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі готівкою;

б) Здійснення переказів грошових коштів у безготівковій формі за надані послуги (в т. ч. комунальні), за придбання у торговельних підприємств товарів або просто родичу на його поточний рахунок.

в) Отримання переказів з-за кордону, а також здійснення переказів родичам, які тимчасово виїхали за межі України на навчання або у приватних справах або постійно проживають за кордоном. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі платіжних документів у готівковій або безготівковій формах згідно «Переліку коштів, що зараховуються або перераховуються», що затверджений Національним банком України.

Таблиця 2.3. Тарифи за відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті в АКБ «Приватбанк» (стан на 08.08.2007) [69]

Послуга Тариф, грн Термін оплати Порядок оплати
1. Відкриття поточного рахунку
незнижуваний залишокВідкриття поточного рахунку за допомогою програмно-апаратних засобів (банкомат)
10 грн
0 10 грн.
при відкритті рахунку
у момент здійснення операції
готівкою списання з картки (еквівал. 10 грн.)
2. Переказ коштів до іншого банку 1% від суми min екв. 5 грн
+12 $ (swift)
у момент здійснення операції готівкою або мем. ордером з рахунку клієнта
3. Переказ коштів у системі ПриватБанку 1% від суми
min 5 грн.
max 500 грн.
у момент здійснення операції готівкою
4. Внутрішній банківський переказ між «власними» рахунками клієнта
на поточний рахунок,

на депозитный рахунок (в т.ч. відкриття рахунку),
на позичковий рахунок,
на власну, кредитну картку
0,5%

1% от суммы перевода
min 5 грн.
max 500 грн.
2 грн.
0,5%
у момент здійснення операції готівкою або мем. ордером за заявою клієнта з його рахунку
5. Оформлення довідки на вивіз іноземної валюти
(регульований тариф застосовується в залежності від
кон'юнктури ринку регіону)
до 2000 $ 20 грн
2001–3000 $ – 30 грн
3001–4000 $ – 40 грн
4001–10000 $ – 50 грн
у момент здійснення операції готівкою
6. Виплата готівкових коштів 1% від суми min екв. 1 $ у грн. за курсом НБУ у момент здійснення операції готівкою
7. Виплата готівкових коштів з поточного рахунку в рублях Росії 1% від суми у момент здійснення операції готівкою
8. Зарахування коштів, які надійшли на рахунок у рамках програми
«Крюінг України» (комісія за виплату готівкових коштів
не стягується)
1% від суми у момент зарахування засобів б/г
9. Гарантія переказу одержувачеві повної суми міжнародного
SWIFT платежу у валюті USD (опція FUL)
26.5 $ без ПДВ у момент
здійснення операції
готівкою
10. Обслуговування неактивного поточного рахунку* єкв 5 грн. щомісячно мем. ордером з рахунку клієнта
11. Переказ коштів в Москомприватбанк, банк Паритате 3 $ за курсом НБУ у момент зарахування коштів готівкою
12. Поповнення поточного рахунку, відкритого в іншому регіоні 0,5% від суми
min 5 грн.
max 500 грн.
у момент
здійснення операції
готівкою

– послуги переказів готівкової валюти

Таблиця 2.4. Для переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб – резидентів встановлені наступні правила і тарифи

N Назва виду переказу Сума
переказу
Умови переказу Необхідні документи
1. Переказ на користь фізичних осіб, постійно чи тимчасово проживаючих за кордоном до 600 $ на місяць Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка Без підтверджуючих документів.
2. Допомога родичам (чоловіку, дружині, батькам дітям, рідним сестрам, братам, онукам, дідусю, бабусі), постійно чи тимчасово проживаючим за кордоном понад 600 $ до 1000 $ на місяць Тільки з поточного рахунка. Документи, що підтверджують родинні відносини (паспорт, свідоцтво про народження, посвідчення про шлюб; перекази братам, сестрам онукам, дідусю, бабусі можуть здійснюватися на підставі копій цих документів, завірені у встановленому порядку).
3. Оплата витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на похорон) На рахунки юридичних осіб-нерезидентів Сума, зазначена в рахунку-фактурі Тільки з поточного рахунка Інвойс (рахунок-фактура) фірми – нерезидента
4. Відшкодування витрат: судовим органам (у т.ч. сплата податків, зборів, держмита й ін. обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій). На рахунки юридичних осіб-нерезидентів до 600 $вище 600 $ до суми, зазначеної в листі Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка. Тільки з поточного рахунка При наявності підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів (лист відповідного уповноваженого органа іноземної держави, у якому зазначена сума до оплати, нормативний акт, на підставі якого вона визначається).
5. Переказ коштів за оплату нотаріальним та іншим вповноваженим органам (у т.ч. оплата зборів, держмита й інших обов'язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у випадку порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа-резидент України до 600 $
вище 600 $
до 5000 $
Можливий переказ
без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка.
Тільки з поточного рахунка
Підтверджуючі документи, у яких вказується сума до оплати (лист-рахунок відповідного органа, чи адвоката нотаріуса іноземної держави, у якому повинна вказуватися сума до оплати, позовна заява).
6. Оплата витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за кордоном на рахунки цих закладів
Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.
до 20 000 $ Тільки з поточного рахунка При наявності підтверджуючих документів цих закладів (виклик чи запрошення на лікування, рахунок-фактура) і копії наказу Міністерства охорони здоров'я України про направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 №991 чи копії протоколу засідання комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення громадян України на лікування за кордон чи виписки з цього протоколу)
7. Оплата витрат за проведення тестів, іспитів і на інші платежі, що пов'язані з зарахуванням фіз. особи на навчання до навчальних закладів, які знаходяться за кордоном – на рахунки цих закладів.
Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.
до 600 $
вище 600 $
до 500 $
Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка
Тільки з поточного рахунка
При наявності підтверджуючих документів цих закладів (чи виклик запрошення, у якому повинна вказуватися сума до оплати)
8. Оплата витрат за навчання в навчальних установах, розташованих за кордоном, – на рахунки цих установ при наявності індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення переказу іноземної валюти за межі України (при переказі безпосередньо через Укрексімбанк ліцензії не потрібно). Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України. до 30000 $ за навчальний рік Тільки з поточного рахунка фіз. особи через коррахунок ПриватБанку, відкритий в Укрексімбанку Наявність підтверджуючих документів цих установ (виклик чи запрошення, у якому повинна бути зазначена сума до оплати, рахунок-фактура)
9. Оплата вступних членських внесків у міжнародні організації – на рахунки цих організацій до 500 $ Тільки з поточного рахунка Наявність підтверджуючих документів (документа чи листа про фактичний вступ резидента в міжнародну організацію чи про умови вступу до неї; чи фактура лист-повідомлення, у якому повинні вказуватися відповідні банківські реквізити іноземного банку для оплати внеску і сума внеску)
10. Переказ за участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах, що відбуваються на території іноземних держав – на рахунки юридичних осіб-нерезидентів до 600 $
від 600 $
до 2000 $
Можливий переклад без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка.
Тільки з поточного рахунка
Наявність запрошення юридичної фірми-нерезидента, у якому повинно вказуватися сума до сплати, рахунок-фактура
11. Оплата витрат за придбання літератури і передплатних видань, що видаються за кордоном – на рахунки юридичних осіб-нерезидентів до 600 $ в місяць Можливий переклад без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка Наявність підтверджуючих документів цих юридичних осіб – нерезидентів (рахунок-фактура)
12. Оплата інших послуг, за договорами, укладеними з нерезидентами про надання послуг – на рахунки юридичних осіб-нерезидентів. Оплата за договорами страхування життя (страховим полісам, посвідченням, сертифікатам) здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ до 500$ на місяць Тільки з поточного рахунка Наявність підтверджуючих документів цих юридичних осіб – нерезидентів (договір, рахунок-фактура)
13. Перекази коштів при виїзді за кордон на постійне місце проживанняПереказ може здійснюватися як на рахунок будьякої фізичної особи, так і до запитання. у межах
залишку на рахунку
Тільки з поточного рахунка
Банк здійснює перерахування коштів протягом 60 днів із дня видачі довідки про сплату податків, при цьому, на оригіналі довідки робиться оцінка про перерахування коштів
Наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства – документ, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання з вказівкою країни виїзду і довідки органа податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків.
14. Оплата зборів (митних зборів) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг патентних повірників закордоном – на рахунки фіз. осіб – нерезидентів – патентних повірників і відповідних органів іноземних держав до 5000 $ Тільки з поточного рахунка При наявності листа – рахунка відповідного уповноваженого органа іноземної держави чи патентного повірника-нерезидента, у якому вказується сума до оплати.
15. Переказ на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших кредитних установах, філіях Українських банків за межами України, що використовуються відповідно до чинного законодавства України до 9000 $
на місяць
Тільки з поточного рахунка При наявності індивідуальної ліцензії НБУ на відкриття рахунків за межами України і розміщення на них валютних цінностей

У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує дані норми, але не більше 25 000 доларів США, переказ здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ, що видає територіальне управління Національного банку, у сумі, що перевищує 25 000 доларів США, а також на цілі, що не передбачені Правилами – на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, що видає Департамент валютного контролю і ліцензування НБУ.