Смекни!
smekni.com

Захист прав і свобод людини та карний процес (стр. 17 из 25)

Обшук, окрім випадків, що не терплять зволікання, проводиться в денний час.

У необхідних випадках обшук проводиться за участю спеціаліста і перекладача.

До початку провадження обшуку, виїмки слідчий зобов'язаний пред'явити постанову про їх провадження.

Приступаючи до обшуку, слідчий пропонує видати добровільно предмети і документи, що підлягають вилученню.

При провадженні обшуку можуть розкриватися замкнуті приміщення і сховища, які власник відмовляється відкрити добровільно. При цьому не повинні допускатися пошкодження замків дверей і інших предметів, що не викликаються необхідністю.

При провадженні виїмки слідчий пропонує видати предмети і документи, що підлягають вилученню, а у разі відмови він проводить виїмку примусово.

Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Киргизія встановлено окремий порядок обшуку і виїмки в житловому приміщенні проти волі осіб, що проживають в ньому, а також в приміщеннях, займаних дипломатичними представництвами та в приміщеннях, в яких проживають члени дипломатичних представництв і їх сім'ї.

Слідчий зобов'язаний приймати заходи до того, щоб не були розголошені виявлені при обшуку і виїмці обставини приватного життя особи, що займає відповідне приміщення, або інших осіб.

Слідчий має право заборонити особам, що знаходяться в приміщенні або місці, де провадяться обшук і виїмка, і особам, що приходять в це приміщення або місце, покидати його, а також спілкуватися один з одним або іншими особами до закінчення обшуку і виїмки.

При провадженні обшуку і виїмки слідчий повинен суворо обмежуватися вилученням предметів і документів, які можуть мати відношення до справи. Предмети і документи, заборонені до обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до справи.

Всі предмети і документи, що вилучаються, пред'являються присутнім особам і при необхідності упаковуються і опечатуються на місці обшуку і виїмки, і затверджуються підписами присутніх при цьому осіб.

В Республіці Молдова зазначені процесуальні дії регулюються ст. ст.133 – 136 Кримінально-процесуального кодексу.

За наявності достатніх підстав вважати, що поштова кореспонденція, отримана або відправлена підозрюваним або обвинуваченим, може містити інформацію, що має доказове значення для кримінальної справи по одному або декільком особливо небезпечним або надзвичайно небезпечним злочинам, і за умови, що докази не можуть бути одержані іншими способами доведення, орган кримінального переслідування має право накласти арешт на поштову кореспонденцію вказаних осіб.

До поштової кореспонденції, на яку може бути накладений арешт, відносяться всі види листів, телеграми, радіограми, бандеролі, поштові посилки, поштові контейнери, грошові перекази, повідомлення факсом і по електронній пошті.

Про накладення арешту на поштову кореспонденцію прокурор, що керує кримінальним переслідуванням або що здійснює його, виносить постанову, яка подається для отримання санкції на арешт судді по кримінальному переслідуванню або, залежно від обставин, судової інстанції. В постанові повинні бути, зокрема, вказані мотиви накладення арешту на кореспонденцію, назва установи зв'язку, на яку покладається обов'язок по її затриманню, прізвище і ім'я особи або осіб, кореспонденція яких повинна бути затримана, точна адреса цих осіб, вид поштової кореспонденції, на яку накладається арешт, і тривалість арешту. Продовження терміну арешту кореспонденції здійснюється відповідно до вимог цієї статті.

Постанова про накладення арешту на поштову кореспонденцію з відповідною санкцією передається начальникові відповідної установи зв'язку, для якої виконання цієї постанови є обов'язковим.

Начальник установи зв'язку негайно повідомляє орган, що виніс постанову, про затримання кореспонденції, зазначеної в постанові.

Накладення арешту на поштову кореспонденцію скасовується органом кримінального переслідування, що виніс відповідну постанову, вищестоящим прокурором, суддею по кримінальному переслідуванню після закінчення встановленого терміну арешту, але у будь-якому випадку не пізніше закінчення кримінального переслідування.

З'явившись до установи зв'язку, представник органу кримінального переслідування ознайомлює начальника цієї установи під розписку з постановою про огляд і виїмку кореспонденції, потім розкриває і оглядає її.

При виявленні документів і предметів, що мають доказове значення у кримінальній справі, представник органу кримінального переслідування вилучає їх або знімає з них копії. У разі відсутності таких документів або предметів він дає вказівку вручити оглянуту кореспонденцію адресатові.

Про кожен огляд і виїмку арештованої кореспонденції складається протокол, в якому, зокрема, вказується, ким, де, коли були проведені огляд, вилучення арештованої кореспонденції або було дано розпорядження про її вручення адресатові, її вигляд, а також з якої кореспонденції були зняті копії, які технічні засоби були використані і що було виявлене. Всі особи, що беруть участь в цій процесуальній дії, і всі присутні при її здійсненні попереджаються про обов'язок зберігати таємницю листування, не розголошувати інформацію про кримінальне переслідування, а також про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 178 і 315 Кримінального кодексу. Про це робиться відмітка в протоколі.

Прослуховування переговорів (телефонних, здійснюваних по радіо або з використанням інших технічних засобів) проводиться органом кримінального переслідування з санкції судді по кримінальному переслідуванню на підставі мотивованої постанови прокурора у справах про особливо тяжкі або виключно тяжкі злочини.

У випадках, що не терплять зволікання, якщо невчасне отримання санкції викличе спричинення значної шкоди діяльності по збиранню доказів, прокурор може винести мотивовану постанову про прослуховування і звукозапис переговорів з інформуванням про це негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин судді по кримінальному переслідуванню, який не пізніше ніж протягом 24 годин повинен висловити свою думку щодо постанови прокурора і у разі затвердження її вирішити при необхідності подальше прослуховування, а у разі незатвердження розпорядитися про негайне припинення прослуховування і знищення проведених записів.

Прослуховування переговорів відповідно до вимог цієї статті може проводитися за наявності загрози застосування насильства, вимагання або інших протиправних дій відносно потерпілого, свідка або членів їх сімей, за заявою цих осіб, на підставі мотивованої постанови прокурора.

Прослуховування переговорів в процесі кримінального переслідування дозволяється на строк до 30 діб. Термін прослуховування може бути продовжено на тих же умовах, за наявності обґрунтованих причин, кожного разу не більше ніж на 30 діб. Термін прослуховування в цілому не може перевищувати 6 місяців. У будь-якому випадку прослуховування не може продовжуватися після закінчення кримінального переслідування.

Прослуховування переговорів повинне бути припинено до закінчення терміну, на який воно було дозволене, відразу ж як відпали підстави для його провадження.

Після закінчення санкціонованого прослуховування в ході кримінального переслідування суддя по кримінальному переслідуванню, з’ясувавши думку прокурора, що керує кримінальним переслідуванням або що здійснює його, в розумні терміни, але не пізніше за закінчення кримінального переслідування повідомляє у письмовій формі осіб, переговори яких прослуховувалися і записувалися.

Прослуховування і звукозапис переговорів проводяться органом кримінального переслідування. Особи, залучені для технічного забезпечення прослуховування і звукозапису переговорів, зобов'язані зберігати таємницю процесуальної дії, таємницю листування і несуть відповідальність за порушення цих обов'язків відповідно до статей 178 і 315 Кримінального кодексу. Про роз'яснення цих обов'язків робиться відмітка в протоколі прослуховування.

Про провадження прослуховування і звукозапису переговорів орган кримінального переслідування складає протокол з дотриманням вимог статей 260 і 261, в якому додатково вказуються наявність санкції, виданої суддею по кримінальному переслідуванню, номер або номери телефонів, адреси телефонних станцій, радіостанцій або інших технічних засобів, через які проводилися переговори, імена осіб, які проводили їх, якщо вони відомі, дата і час кожної окремої розмови і порядковий номер касети, на яку здійснено звукозапис.

Переговори, записані на аудіокасету, повністю відтворюються у письмовій формі, затверджуються органом кримінального переслідування, перевіряються і підписуються другим підписом прокурором, що проводить кримінальне переслідування або керує їм, і додаються до протоколу. Переговори, що здійснювалися іншою, ніж та, якою ведеться кримінальне переслідування, мовою переводяться перекладачем. До протоколу додається також касета з оригіналом звукозапису переговорів, опечатана печаткою органу кримінального переслідування.

Касета із звукозаписами переговорів, відтворений у письмовій формі варіант і протокол прослуховування і звукозапису переговорів направляються протягом 24 годин прокуророві, який визначає, які із зібраних відомостей мають значення для даної справи, і складає про це протокол.

Касети з оригіналом звукозапису переговорів разом з їх повністю відтвореним у письмовій формі варіантом і копіями протоколів передаються судді по кримінальному переслідуванню, що видав санкцію на прослуховування, для зберігання в спеціальному місці в опечатаному конверті.

Звукозаписи, що не мають значення для справи, знищуються на підставі постанови або вироку судової інстанції. Решта звукозаписів зберігається до передачі справи в архів.