Смекни!
smekni.com

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 6 из 9)

К о. з.

=
=0,343;

К о. з.

=
=0,170.

- Період одного обороту запасів

Т з.

=
=1091;

Т з.

=
=1895.

Період одного обороту збільшився, що свідчить що підприємство потребує додаткових запасів для підвищення ефективності.

Коефіцієнт оборотності дебіторської

К д. з.
=
=5,83;

К д. з.

=
=3,04.

Зменшення показника свідчить про зменшення заборгованості клієнтів перед підприємством за надані товари, роботи та послуги.

3 Показники рентабельності

- Рентабельність капіталу за чистим прибутком

R а.

=
=0,109;

R а.

=
=0,123.

Рентабельність підвищилася, що свідчить про ефективне використання інвестицій вкладених в активи.

- Рентабельність власного капіталу

R в. к=

=0,352;

R в. к

=
=0,3108.

Зменшення показника негативно впливає на діяльність підприємства в цілому, адже зменшення рентабельності власного капіталу знизить ціну на акції чи знизяться прибутки власників.

- Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

R

Q
=
=0,455;

R

Q
=
=0,554.

Рентабельність продукції підвищилася.

- Період окупності капіталу

Т к.

=
=9,158;

Т к.

=
=8,075.

Термін окупності зменшився, що є позитивним явищем.

4 Показники фінансової стійкості:

- Обсяг власних обігових коштів

Р к

=1403,99+362,32+1879,54-2348=1297,85;

Р к.

=2036,01+51,11+1854,72-2490=1451,84.

Збільшення показника свідчить про збільшення власних обігових коштів.

- Маневреність робочого капіталу

М р. к

=
=0,741

М р. к

=
=0,786.

Збільшення показника є негативним явищем і свідчить про збільшення частки запасів у власних обігових коштах.

- Коефіцієнт фінансової незалежності

К авт.

=
=0,39;

К авт

=
=0,40.

Фінансова незалежність збільшилася, проте все одно менше нормативного значення.

- Показник фінансового лі вереджу

Ф л.

=
=1,064

Ф л.

=
=0,88.

Показник зменшується проте значно перевищує норму, що є негативно.

- Коефіцієнт фінансової стійкості

К ф. с.
=
=0,80;

К ф. с.

=
=0,77.

Показник зменшився, але все одно менше норми, що свідчить про недостатню частку стабільних джерел фінансування в їх загальному обсязі.

5 Показники ліквідності

- Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

К л.п

=
=2,090;

К л.п

=
=2,238.

Як бачимо показник збільшився, що вказує на збільшення обсягу обігових коштів для погашення боргів протягом року.

- Коефіцієнт ліквідності швидкої

К л. ш

=
=0,99;

К л. ш

=
=0,903.

Зменшення показника є негативним і пов’язане із зменшенням ліквідних активів на одиницю термінових боргів.

- Коефіцієнт ліквідності абсолютної

К л. а.

=
=0,178

К л. а.

=
=0,167.

Даний показник характеризує кількість абсолютно ліквідних коштів, тобто готівки у загальній кількості пасивів. Зменшення показника знижує ліквідність підприємства, хоча показник не значно відклонився від норми.

Таким чином проаналізувавши 20 показників можна зробити висновок про рейтинг підприємства.

Таблиця – Рейтингова оцінка підприємства

Оцінка Рейтинг
90-100% Високий
80-90% Достатній
60-80% Задовільний
40-60% Недостатній
0-40% Поганий

Дотримання напрямку позитивних змін простежується у 7 показниках із 20.

Всього 20 показників – 100%

Тоді 7 показників – 35%.

Дана оцінка належить до поганого рівня рейтингу.

Отже, для підприємства характерний рейтинг 35%, що вказує на незадовільний фінансовий стан, що викликає підозру; характерний високий рівень ризику, що підтверджується показниками ліквідності та рентабельності. Дане підприємство не є інвестиційно-привабливим.

4.4 Визначення типу фінансової стійкості підприємства

1. Власні оборотні кошти

Квок = ІрП – ІрА = Ф1срт.380 – Ф1срт.080

Квок1 = 1403,99 -2348 = -944,01

Квок2 = 2036,01 – 2490 = -453,99

2. Сумарна величина джерел фінансування, які включають власні оборотні кошти і довгострокові залучені

Квок,д.зал = Квок + ІІІрП = (Ф1стр.380 – Ф1стр.080) + Ф1стр.480