Смекни!
smekni.com

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (стр. 9 из 13)

2.2 Рейтингування комерційних банків України

Відповідно до рішення Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 21 грудня 2007 року на 2008 рік було встановлено граничні межі розміру регулятивного капіталу та активів для окремих груп банків: група І (регулятивний капітал більше 1000 млн. грн., активи більше 10000 млн. грн.), група ІІ (регулятивний капітал більше 300 млн. грн., активи більше 3000 млн. грн.), група ІІІ (регулятивний капітал більше 100 млн. грн., активи більше 1000 млн. грн.), група ІV (регулятивний капітал менше 100 млн. грн., активи менше 1000 млн. грн.).

Відповідно до цього у 2006 році діяло 12 банків, що відносились до І групи, 15 банків ІІ групи, 28 банківських установ ІІІ групи та 108 банків, які відносились до ІV групи (див. табл. 2.6)

Таблиця 2.6. Кількість банківських установ за групами

Група банків Кількість у 2006 році Кількість у 2007 році Кількість у 2008 році
І 12 15 17
ІІ 15 19 17
ІІІ 28 25 34
ІV 108 110 105

Як бачимо, протягом трьох років простежувалася тенденція до зростання кількості банків І групи з 12 у 2006 році до 17 у 2008 році.

За 2007 рік питома вага І групи банків зросла на 2,6% (з 62,2% у 2006 році до 64,8% у 2007), а вага ІІ групи банків скоротилась на 1,9% (з 19,1% до 17,2%), тому можна зробити висновок про зростаючу роль банків І групи у рейтингу НБУ.

Протягом 2008 року спостерігалась така сама тенденція. Питома вага І групи банків зросла на 3,2% (з 64,8% у 2007 році до 68% у 2008році), а вага ІІ групи банків скоротилась на 0,6% (з 17,2% до 16,6%).

Протягом 2006–2008 років склад активів комерційних банків за групами мав такий вигляд (табл. 2.7)

Таблиця 2.7. Концентрація активів за групами банків

Група 2006 2007 2008
відс. млрд. грн. відс. млрд. грн. відс. млрд. грн.
Група І 62,2 219,63 64,8 401,11 68,0 661,84
Група ІІ 19,1 67,44 17,2 106,47 16,6 161,57
Група ІІІ 8,6 30,37 10,2 63,14 7,3 71,05
Група ІV 10,1 35,66 7,8 48,28 8,1 78,84

Як бачимо з таблиці, у 2006 році банкам І групи належало 62,2% активів банківської системи, тобто 219,63 млрд. грн. Банкам ІІ групи – 19,1% або 67,44 млрд. грн. Банкам ІІІ групи – 8,6% або 30,37 млрд. грн. ІV групи – 10,1%, що становило 35,66 млрд. грн. Більш детально структура активів за групами банків у 2006 році надана у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2006 року

Група Кошти в НБУ та готівкові кошти банку Цінні папери, що рефінан-суються НБУ Кошти в інших банках Резерви під заборго-ваність інших банків Резерви у відсотках до активу Цінні папери у торговому портфелі банку Кредити, що надані Усього активів
Група І(12 банків) 15 411 855 5 588 020 10 953 756 104 307 0.95 219 640 84 686 862 123 501 883
Група ІІ(15 банків) 4 394 692 406 718 6 864 097 41 675 0.61 262 870 23 031 444 37 600 802
Група ІІІ(28 банків) 2 672 738 415 284 4 043 075 76 570 1.89 0 18 552 322 27 811 046
Група ІV(108 банків) 2 439 651 77 181 3 730 363 61 925 1.66 146 978 16 006 130 24 964 250
Усього 24 918 937 6 487 203 25 591 291 284 477 1.11 629 488 142 276 756 213 877 982

Таблиця 2.9 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2007 року

Група Кошти в НБУ та готівкові кошти банку Цінні папери, що рефінан-суються НБУ Кошти в інших банках Резерви під заборго-ваність інших банків Резерви у відсотках до активу Цінні папери у торговому портфелі банку Кредити, що надані Усього активів
Група І(15 банків) 16 572 377 3 350 035 20 223 500 179 830 0,89 2 216 184 160 924 568 211 760 824
Група ІІ(19 банків) 4 445 398 948 424 11 790 459 66 972 0,57 591 613 42 048 423 64 808 091
Група ІІІ(25 банків) 2 445 892 153 644 4 432 337 74 163 1,67 160 365 20 543 876 29 278 079
Група ІV(110 банків) 3 029 778 115 604 5 863 300 73 440 1,25 478 781 22 005 659 34 332 295
Усього 26 493 445 4 567 706 42 309 595 394 411 0,93 3 446 944 245 522 529 340 179 288

У 2007 році банкам І групи належало 64,8% активів банківської системи, тобто 401,11 млрд. грн. Банкам ІІ групи – 17,2% або 106,47 млрд. грн. Банкам ІІІ групи – 10,2% або 63,14 млрд. грн. ІV групи – 7,8%, що становило 48,28 млрд. грн. Структура активів за групами надана у таблиці 2.9.

У 2008 році банкам І групи належало 68% активів банківської системи, тобто 661,84 млрд. грн. Банкам ІІ групи – 16,6% або 161,57 млрд. грн. Банкам ІІІ групи – 7,3% або 71,05 млрд. грн. ІV групи – 8,1%, що становило 78,84 млрд. грн. Структура активів за групами наведена у таблиці 2.10.

Як бачимо протягом трьох років спостерігалася тенденція до концентрації банківських активів у банках І групи. Ці банки відігравали ключову роль у банківській системі і соціально-економічному розвитку України. За три роки активи банків І групи збільшились на 5,8%.

Таблиця 2.10 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2008 року

Група Кошти в НБУ та готівкові кошти банку Цінні папери, що рефінан-суються НБУ Кошти в інших банках Резерви під заборго-ваність інших банків Резерви у відсотках до активу Цінні папери у торговому портфелі банку Кредити, що надані Усього активів
Група І(17 банків) 23 579 885 6 289 174 42 946 862 383 389 0.89 4 561 492 291 769 384 388 271 099
Група ІІ(17 банків) 6 155 152 2 281 588 20 499 991 97 199 0.47 1 502 745 65 958 569 102 956 220
Група ІІІ(34 банків) 3 688 734 762 512 9 676 054 86 971 0.90 313 542 41 866 448 61 170 048
Група ІV(105 банків) 3 678 225 387 271 8 488 919 68 146 0.80 650 976 30 457 636 46 998 735
Усього 37 101 997 9 720 545 81 611 826 635 705 0.78 7 028 755 430 052 037 599 396 103

У 2006 році тривав процес концентрації зобов’язань у банках І групи, які відіграють ключову роль у банківській системі. У банках І групи (12 банків) було сконцентровано близько 59% від загального обсягу зобов’язань банківського сектору. Банкам ІІ групи (15 банків) належало 17,9% загальних зобов’язань банків, банкам ІІІ групи (28 банків) – 12,9%, банкам ІV групи (108 банків) – 10,2% зобов’язань (табл. 2.11).

Таблиця 2.11. Структура зобов’язань комерційних банків України за станом на 01.01.2006 (тис. грн.)

Група Коштибанків Коштиюридичнихосіб Коштифізичнихосіб Нарахованівитрати, щомають бутисплачені Відстроченіподатковізобов'я-зання Усьогозобов`язань
І% 17 206 15153,77 40 923 16555,67 48 103 05165,37 1 131 39360,91 421 82263,53 111 392 98159,11
ІІ% 6 515 60320,36 14 770 69720,09 10 699 98914,54 340 69118,34 107 06516,13 33 656 58117,86
ІІІ% 5 258 62916,43 10 135 79013,79 7 653 69110,4 206 83211,13 70 86910,67 24 302 76512,9
ІV% 3 018 2829,44 7 681 14810,45 7 126 5199,69 178 6259,62 64 2119,67 19 074 80110,13
Разом% 31 998 665100 73 510 800100 73 583 250100 1 857 541100 663 967100 188 427 129100

Найбільша питома вага серед зобов’язань банків у 2006 році належала коштам фізичних та юридичних осіб (48,1 млн. грн. та 40,9 млн. грн. відповідно).

Банкам І групи належало 53,77% коштів банківської системи; банкам ІІ групи – 20,36%; ІІІ групи – 16,43%; ІV – 9,44%.

Кошти юридичних осіб були зосереджені у банках І групи на 55,67%, фізичних осіб – 65,37%.

У 2007 році зобов'язання банків мали наступний вигляд (табл. 2.12).

Таблиця 2.12. Структура зобов’язань комерційних банків України за станом на 01.01.2006 (тис. грн.)

Група Коштибанків Коштиюридичнихосіб Коштифізичнихосіб Нарахованівитрати, щомають бутисплачені Відстроченіподатковізобов'я-зання Усьогозобов`язань
І% 51 692 68467,44 53 908 64156,28 72 354 29867,54 1 992 38465,18 1 209 82071,94 188 795 62463,44
ІІ% 15 533 81120,27 22 806 93223,81 16 076 43415 530 20217,35 179 27710,66 57 715 43019,39
ІІІ% 4 890 1336,38 8 897 9359,29 8 551 8357,98 295 7029,67 142 5658,48 24 711 4638,3
ІV% 4 528 0455,91 10 180 18510,62 10 152 7259,48 238 3867,8 150 1588,92 26 390 6598,87
Разом% 76 644 665100 95 793 690100 107 135 297100 3 056 675100 1 681 820100 297 613 179100

Банкам І групи (15 банків) належало 63,4% загальних зобов’язань, ІІ групи (19 банків) – 19,4%, ІІІ групи (25 банків) – 8,3%, ІV групи (110 банків) – 8,9% зобов’язань. Найбільша питома вага, як і попереднього року, належала коштам фізичних (107,1 млн. грн) та юридичних осіб (95,8 млн. грн.)