Смекни!
smekni.com

Формування та управління кредитним портфелем на прикладі ПАТ Промінвестбанк (стр. 3 из 11)

Банк має акредитацію в державних агентствах Чехії (EGAP) та Італії (SACE) зі страхування експортних кредитів, що дає можливість пропонувати клієнтам фінансування імпорту з цих країн під страхове покриття зазначених агентств.

Завдяки досягнутій домовленості з чеським банком BAWAG Ваnk CZ a. s. щодо спільного фінансування модернізації виробництва українських підприємств, Промінвестбанк здійснює обслуговування українсько-чеських проектів клієнтів банку, зокрема ВАТ "Рокитнівський скляний завод" (м. Рокитне Рівненської обл) та ТОВ "Вільногірське скло" (м. Вільногірськ Дніпропетровської обл).

Упродовж 2006 року Промінвестбанком спільно з банком RABOBANK (Нідерланди) організоване фінансування експортних поставок в Україну обладнання для виробництва збірного залізобетону терміном до 4 років.

Клієнти Промінвестбанку постійно нарощують обсяги міжнародної торгівлі товарами і послугами. У 2005 році вони торгували з партнерами зі 167 країн світу. Надходження із-за кордону та платежі клієнтів за кордон у 2006 році перевищили аналогічні показники 2005 року на 18 відсотків, з них надходження за експортовані товари та послуги виросли на 21%, а платежі за імпортовані товари - на 24%.

Промінвестбанк є одним із найбільших торговців іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України. Обсяг операцій у 2005 році з купівлі-продажу безготівкової та готівкової іноземної валюти у порівнянні з минулим роком збільшився на 20%.

Загальний обсяг міжнародних переказів коштів фізичних осіб збільшився за рік на 7%. Міжнародною платіжною системою MoneyGram скористалось понад 60 тисяч клієнтів.

З метою розширення спектру послуг фізичним особам у 2005 році Промінвестбанк уклав з АКБ "Русславбанк" (ЗАТ), Росія договір щодо впровадження системи міжнародних грошових переказів "Contact", яка працює в 66 країнах світу, встановлені відносини з компанією "Travelex Money Transfer, Ltd", Англія для здійснення міжнародних грошових переказів у системі "Travelex", що дасть можливість здійснювати грошові перекази фізичних осіб в доларах США та євро у 90 країнах світу.

В 2006 році розширення роздрібного бізнесу було одним із пріоритетних напрямків діяльності банку. Це стосувалось як залучення вкладів, так і збільшення обсягів надання банківських послуг клієнтам-фізичним особам.

Основними задачами депозитної політики банку в сфері залучення коштів від населення були:

підтримання провідних позицій банку на депозитному ринку України;

забезпечення банку власною ресурсною базою;

проведення зваженої цінової політики щодо депозитів фізичних осіб;

подальший розвиток клієнтської бази банку, зокрема за рахунок залучення на обслуговування пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат;

оптимізація структури депозитного портфелю шляхом запровадження нових видів вкладів на різні терміни;

активізація залучення довгострокових депозитів;

вдосконалення якості обслуговування населення.

За підсумками 2006 року Промінвестбанк займає провідні позиції на ринку залучення та обслуговування коштів приватних осіб, посідаючи 4-е місце за обсягом залучених коштів та охоплюючи понад 7% депозитного портфелю фізичних осіб банківської системи України. Промінвестбанк є одним із найбільших роздрібних банків України і обслуговує понад 3,2 млн. вкладників-фізичних осіб. Загальна сума залучених коштів населення склала 5 329,3 млн. грн., що в 1,6 рази більше, порівняно з 01.01.2006 року.

Банк має прогресивну структуру вкладів населення за термінами. Строкові вклади складають 3 601,1 млн. грн., або 67,6% від загальної суми, кошти до запитання - 1 728,2 млн. грн., або 32,4%.

Вклади в національній валюті складають 69,3% від загального обсягу вкладів фізичних осіб.

З метою стимулювання вкладників та розширення спектру банківських послуг в 2006 році в установах банку запроваджені вклади: "Елітний плюс", "Ветеран плюс", "Особливий плюс", "Авансовий" в іноземній валюті терміном зберігання 13 місяців, "Партнерський", "Незалежність", "Престижний", "Осінній", "Новорічний", "Соціальний". З нагоди відзначення дня 13-ї річниці банку проведена рекламна акція "Святкова", в ході якої серед вкладників, які відкрили в період з 11.07.2006 року до 31.08.2006 року депозит терміном зберігання більше 3-х місяців, визначено 1000 переможців, які отримали додаткові проценти в розмірі 5% річних від суми первинного внеску на вклад, починаючи з дня наступного за днем внесення коштів на депозит до дати проведення визначення переможців.

Промінвестбанк є уповноваженим банком Пенсійного фонду України в усіх регіонах країни і за власною пенсійною програмою продовжує здійснювати виплати пенсій та грошової допомоги одержувачам та залучати кошти на строкові вклади на пільгових умовах. За 2006 рік кількість пенсійних рахунків для зарахування і виплати пенсії та грошової допомоги зросла в 1,3 рази і склала 455,3 тисяч. З метою активізації роботи по залученню пенсіонерів на обслуговування до Дня людей похилого віку банком проведено рекламну акцію, згідно з умовами якої серед пенсіонерів, що відкрили поточні рахунки в період з 1 вересня до 1 жовтня 2006 року визначено 2000 переможців, які отримали грошові призи.

Промінвестбанк визнаний уповноваженим банком, через який здійснюється виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної допомоги за їх письмовою згодою. На 01.01.2007 року в установах Промінвестбанку отримують заробітну плату та державну допомогу 377 тисяч працівників бюджетних установ.

Крім того, Промінвестбанк визначений уповноваженим банком по виплаті державно-соціальної допомоги із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Промінвестбанк взяв участь у тендері Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за результатами якого банк визначено платіжним агентом Фонду по здійсненню виплати гарантованих сум відшкодувань фізичним особам-вкладникам АКБ "Росток Банк", АКБ "ОЛБанк" та АТ "Наш банк". Упродовж 2006 року вкладникам АТ "Наш Банк", АКБ "ОЛБанк", АКБ "Росток Банк" виплачено 3,9 млн. гривень.

Як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Промінвестбанк сплатив регулярні збори за 2006 рік на суму 19,7 млн. грн., збільшивши загальну суму відрахувань до Фонду до 62,9 млн. гривень.

Банк як професійний учасник фондового ринку пропонує широкий спектр послуг з цінними паперами. Серед них:

брокерські послуги (купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів);

організація випуску цінних паперів емітентів. Промінвестбанк може виконувати одночасно функції генерального менеджера, андеррайтера, платіжного агента емісії, укладати угоди на майданчиках бірж та позабіржових торгівельних систем, підтримувати котирування випущених облігацій на вторинному ринку;

укладення угод за операціями з цінними паперами на організаційно-оформленому фондовому ринку;

надання консалтингових та інформаційних послуг.

Вже більше 8 років фізичні та юридичні особи вкладають кошти в ощадні (депозитні) сертифікати Промінвестбанку - надійний інструмент зберігання грошових коштів, що є альтернативою депозитним вкладам та одним із стабільних інструментів ринку цінних паперів.

Промінвестбанк надає повний спектр операцій з векселями, що передбачені Національним банком України, в тому числі:

кредитні операції з векселями (врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів);

гарантійні операції з векселями (авалювання векселів; надання гарантій щодо оплати векселів);

придбання векселів до торгового портфеля банку, портфеля на продаж та до погашення;

комісійні операції з векселями (доміциляція, інкасація, зберігання, виконання функцій розрахункової палати з пред'явлення векселів до платежу, купівля-продаж векселів за рахунок власних коштів, за дорученням та за рахунок клієнтів);

розрахункові операції з векселями;

консультаційні послуги клієнтам щодо особливостей вексельного законодавства.

У 2006 році серед клієнтів значно підвищився попит на авалювання векселів. Так, обсяги авальованих банком векселів порівняно з 2005 роком зросли в 5 разів та склали 1 941,7 млн. грн. При цьому відсутні випадки несплати вказаних векселів векселедавцями. Обсяги придбаних векселів до портфеля банку у 2006 році (за номінальною вартістю) склали 167,5 млн. грн., врахованих - 16,8 млн. грн.

Багаторічна діяльність Промінвестбанку свідчить про його надійність, стабільність, досвідченість, ефективність та прозорість, широка мережа філій створює найкращі умови для ефективного ведення бізнесу. Банк забезпечує індивідуальний підхід для задоволення потреб клієнтів у здійсненні операцій на ринку цінних паперів.

В 2006 році Промінвестбанк значно розширив обсяги емісії пластикових карток. На початок 2007 року загальна кількість платіжних карток Промінвестбанку перевищила 2,7 млн. одиниць. Упродовж року банк збільшив в 1,4 рази обсяги емісії міжнародних платіжних карток, довівши їх кількість до 1,5 млн. одиниць.

Як дійсний член міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard International Промінвестбанк пропонує фізичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності широкий спектр банківських "карткових" послуг:

випуск міжнародних платіжних карток з валютою рахунку гривня, долар США та євро;

випуск міжнародних платіжних карток для зарахування та виплати сум оплати праці ("зарплатні" картки), пенсії та іншої грошової допомоги ("пенсійні" картки), адресної грошової допомоги та соціально-орієнтованих виплат ("соціальні" картки), відсотків за коштами, залученими на депозити ("депозитні" картки), карток для проведення розрахунків в Інтернет (VISA Virtuon);

розрахункове обслуговування операцій з використанням міжнародних платіжних карток;

видача готівки по картках міжнародних платіжних систем за допомогою ручних (імпринтери) та електронних (термінали, банкомати) пристроїв;