Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 8 из 15)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.

1. ОПИС ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ.

1.1. Характеристика задачі.

1.1.1. Призначення задачі.

Назва задачі " 06лік фінансових вкладень", код задачі 6041

Задача 6041 використовується на АРМБ з фінансово розрахункових операцій. Задача призначена для обліку операцій з цінними паперами. Розглядатиметься облік акцій, облігацій, казначейських зобов"язаь, ощадних сертифікатів, векселів тощо.

1.1.2. Перелік об’єктів, для яких розв’язується задача.

06"єктом, для якого розв’язують задачу 6041 є керівництво підприємства, кредитори (інвестори), інші об’єкти. Всі вони є користувачами вихідної інформації, призначенням якої є надання інформації про фінансовий стан фірми, інформації для керівництва, куди більш доцільно і ефективно зробити ще інвестування коштів, а також стан вкладень на певну дату.

1.1.3. Періодичність та тривалість розв’язання задачі.

Задача 6041 розв’язується по запиту бухгалтера або керівництва ( є можливість щоденного її використання ).

1.1.4. Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматичним способом.

Якщо:

° відсутня необхідна для розв’язання інформація;

° є дані, що інформація недостовірна;

° вийшло з ладу енергопостачання ПК;

° вийшло з ладу обладнення, де зберігались необхідні дані;

° інші.

1.1.5. Зв’язок даної задачі з іншими задачами цього АРМу чи іншими АРМами.

Задача 6041 інформаційно взаємопов’язана з задачами по розрахунку податків, розрахунку прибутку, формуванню документації з комплексу АРМБ з облікової звітності.

1.1.6. Посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови та часові характеристики розв’язання задачі. Умови та часові характеристики розв’язання задачі 6041 визначає головний бухгалтер підприємства.

1.1.7. Розподіл дій між персоналом та технічними засобами.

Задача 6041 розв’язується в режимі діалогу ("ПК-бухгалтер"), дії бухгалтера визначені інструкцією, а також "меню", порція якого висвітлюється на екрані дисплея і показує, що потрібно зробити для виконання операцій.

2. ОПИС АЛГОРИТМУ ЗАДАЧІ.

2.1 . Призначення та характеристика.

Алгоритм призначено для автоматизованого розв’язання задачі щодо фінансових вкладень, характеристику задачі та основні вимоги до алгоритму приведено в розділі 1.1.

2.2. Використана інформація.

Перелік масивів інформації, що використовується при реалізації даного алгоритму, приведено в таблиці 1.

Перелік масивів, що використовуються для реалізації алгоритму задачі 6041.

Таблиця 5.

Назва масиву

Позначення масиву

Максимальна кількість записів

1. Довідник заг. складу фінансових вкладень

М001

700

2. Довідник по видах фінан- сових вкладень

М 002

300

3. Довідник строків погашення

М 003

500

4. Довідник дивідендів та процентів

М 004

700

2 3. Результати розв’язування задачі.

Під час розв’язування задачі формується масив обліку фінансових вкладень за поточний місяць. Його опис представлено в таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік масиві інформації, що використовуються під час роботи алгоритму задачі 6041.

Назва масиву

Позначення масиву

Максимальна кількість записів

1. Масив обліку фінансових вкладень

М005

700

2.4. Математичне описання.

2.5. Алгоритм розв’язання задачі.

Структурно-логічна схема алгоритму розв"язання задачі щодо фінансових вкладень за поточний місяць.

Схема 1.


Початок

Вибір режиму

так

ні

так

ні

так

ні

В даній роботі було розглянуто теоретичні аспекти стосовно автоматизованої системи обліку фінансових вкладень. На сьогодні у вітчизняніії системі автоматизованого обліку не існує АРМ з обліку фінансових вкладень, тому бухгалтери на підприємствах вимушені створювати документацію для застосування на АРМ самостійно.

2.7. 0БЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ПРИКЛАДІ

АТ "САНТЕХНІКА".

ОБЛІК АКЦІЙ ВЛАСНОІ ЕМІСІЇ.

Розглянемо ведення операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ "Сантехніка". Цю компанію було створено у 1995 році з зареєстрованим статуним фондом в 681,2 млн. крб. На цю суму було випущено 612 акцій з номінальною вартістю 100 000 крб. Акції було розподілено серед 18 членів трудового колективу ЗАТ "Сантехніка", згідно до внесених сум передплати на акції.

Бухгалтерський облік бланків цих акцій ведеться на забалансовому рахунк 004 "Бланки суворої звітності" за номінальною вартістю. Списання цих бланків провадилось одночасово з записом по реалізації цінних паперів членам трудового колективу.

Витрати, пов'язані з випуском акцій обліковувались за дебетом рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" і складали 12 000 000 крб., а потім були списані на фінансовий результат, тобто в дебет рахунку80 "Прибутки та збитки" .

Продаж акцій цього товариства членам трудового колективу здійснювалась лише за грошові кошти. Бухгалтерський облік одержаних від емісії акцій коштів вівся на рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", в розрізі внесків кожного акціонера і по закінченні строку передплати на загальну суму зареєстрованого статутного фонду було зроблено запис дебет 75 - кредит 85 "Статутний фонд".

3 початку 1995 року відкрита продаж акцій закінчилася.

Всі кошти, як були внесені в оплату акцій буливідображенні:

за дебетом рахунку 50 "Каса".

Вся сума зареєстрованого статутного фонду була внесена учасниками вчасно і в повній мірі .Крім того, оскільки акції продавались за номінальною вартістю, то небуло ні емісійного доходу, ні емісіїїного збитку при їх реалізації членам трудового колективу.

Дивіденди ЗАТ "Сантехніка", згідно до установчих дєiкументів, виплачуються раз на рік, в залежності від отриманого прибутку.

За підсумками роботи у 1996 році дивіденди на кожну просту акцію складали 0,96 гривень. В бухгалтерії нарахування цих дивідендів відображалося на рахунку 81 "Використання прибутку" в кореспонденції з рахунком 75. А фактична сплата була проведена з каси, і відображена за кредитом рахунку 50 "Каса". Загальна сума дивідендів сплачених за 1996 рік склала 6600 гривень.

В загальному вигляді, в системі рахунків наведені операції мали слідуюче відображення:

1. Нараховані кошти за виготовлення бланків акцій.

2. а-Перераховані кошти фірмі за виготовлення бланків акцій;

б-Взято на облік бланки акцій за номінальною вартістю.

3. Списано витрати пов" язані з виготовленням бланків ціннихпаперів.

4. а-Внесено засновниками грошових коштів в касу, як внески в статутний фонд

б-Списано вартість сплачених і виданих акцій

5. Вдображено суму заявленого статутного фонду після реєстрації ЗАТ.

Схема 2.

85 75 50 004

5 4а

681200 681200 681200 681200 681200 681200

2а 4а

51 76 31 80

2а 1 3

12000 12000 12000 12000 12000 12000