Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 2 из 7)

В текстовому вікні"Время суток" - при ручному режимі введення, технік-метеоролог вибирає зі списка час доби (день, ніч).

Примітка: підказка про зміну часу доби в інформаційному рядку з'являється в будь-якому режимі установки часу доби (автоматичному або ручному).

Текстове вікно "Огни" призначене для введення вручну ступеню вогнів світлосигнальної системи. Технік-метеоролог вводить у відповідні вікна шляхом підбору ступінь ВМІ з курсом МК-81 при значеннях видимості в діапазоні 2-1км в програму КРАМС-4 вводиться сила світла вогнів 10% (від максимальної), при значеннях видимості менше 1000м – 30% (від максимальної):

Курс МК-81
Видимість
< 2-1км 10%
< 1км 30%

Якщо вогні не включені, розрахунок видимості на ЗПС не проводиться, технік-метеоролог вибирає зі списка (0).

В текстовому вікні "Давление (гПа)"технік-метеоролог вводить атмосферний тиск в гПа (десяті долі відокремлюються крапкою).

В текстовому вікні "Температура (град)"технік-метеоролог вводить температуру повітря в градусах Цельсия (десяті долі відокремлюються крапкою). Якщо температура нижче 0ºС, перед значенням температури технік-метеоролог вводить знак « − ».

Текстове вікно "Влажность (%)"призначене для введення вручну даних відносної вологості повітря у відсотках. Введені дані використовуються для обчислення температури точки роси, пружності водяної пари та автоматично включаються у зведення погоды та заносяться в АВ-6.

Панель "Облачность" призначена для введення інформації про хмарність по группах для подальшого кодування в зведеннях METREPORT/SPECIAL та на МД.

Технік-метеоролог вводить дані хмарності репрезентативні для зони заходження на посадку по групам, згідно прийнятим скороченням зазначеним в Міжнародних авіаційних метеорологічних кодах:

1-а група – кількість нижнього масиву хмар (вертикальна видимість), висота (при необхідності), форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

2-а група – кількість хмар другого масиву хмар, їх висота, форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

3-я група – кількість та висоту третього масиву хмар. Форма хмар не зазначається.

В текстовому вікні "Общее кол-во облаков (0-8)" технік-метеоролог вводить вручну загальну кількість та кількість хмарності нижнього шару, визначену візуально, шляхом підбору цифри октантів у відповідному вікні.

Форма хмар визначається візуально. Технік-метеоролог вибирає у вікнах зі списком відповідну форму хмарності - TCU, CB, Cu, St, Sc, Ns, Frnb, Stfr, Ac, Ci. На МД та в зведеннях METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL кодується тільки купчасто-дощова (CB) або потужно купчаста (TCU) хмарність, всі форми хмарності заносяться до журналу погоди АВ-6 автоматично.

Технік-метеоролог використовує дані вимірювача висоти хмар для введення вручну висоти в другій та третій групі. У випадках, коли другий та третій масив хмар - середнього або верхнього шару та не вимірюється приладом, технік-метеоролог вводить дані візуальних спостережень.

Примітка: при відсутності 2-го та 3-го масиву хмар нижнього шару, у 2-й та 3-й групі вводяться кількість та висота хмар середнього або верхнього шару (при наявності).

Панель Явления погоды призначена для введення явищ поточноїпогоди. В текстовому вікні Явлениятехнік-метеоролог вводить явища поточної погоди з клавіатури згідно таблиці 4768 Міжнародних метеорологічних авіаційних кодів або за допомогою кнопки

відкриває вікно для вибору необхідних кодових груп явищ погоди. Вибранігрупи явищ відображаються у вікні«Код Явлений погоды».

Для збереження даних та подальшого включення їх до зведень погоди технік-метеоролог натискає мишею на кнопку „Применить”.

При відсутності ручного введення у вікнах білого фона, відповідні параметри включаються в зведення по приладним вимірюванням автоматично.

В нижній частині головного вікна КРАМС-4 розташований рядок діагностики каналів з різнокольоровими квадратами з логотипом ИРАМ (в правому нижньому куті), які відображають роботу системи КРАМС-4.


3. Головне меню

Головне меню КРАМС-4 складається з п'яти розділів: ”Наблюдения”, ”Просмотр данных”, ”Настройка”, ”Техника” , ”Справка”, кожний з яких має меню зі списком файлів (вікон). Результатом виповнення команди є відкриття відповідного файлу (вікна).

Для активації будь-якого розділу головного меню КРАМС-4 та виведення на екран відповідного кожному розділу списку (меню) потрібно виконати наступні дії:

- підвести курсор мишки до найменування вибраного розділу (пункту меню);

- короткочасно один раз натиснути на ліву клавішу мишки;

- на екрані відкривається список (меню) функцій (команд).

Для відкриття будь-якого файлу (реалізації функції) із визначеного розділу потрібно:

- підвести курсор мишки до рядка з найменуванням вибраного файлу (функції);

- на екрані – вибрана функція (команда) меню виділяється світовим вікном;

- натиснути лівою клавішею мишки на світовому вікні;

- на екрані – результат реалізації вибраної функції (команди).

Швидкий виклик основних розділів головного меню здійснюється натиском лівої клавіші мишки на відповідну кнопку-піктограму.


4. Використання головного меню

4.1 Розділ „Наблюдения”

4.1.1 Команда „Данные наблюдений

Команда „Данные наблюдений”відкриває вікно „Ручной ввод данных”. Робоче вікно „Ручной ввод данных” складається з двох закладок.

- Закладка «Облачность»призначена для введення даних спостережень за хмарністю для кодування в телеграмах METAR/SPECI.

В полі «METAR» технік-метеоролог вводить дані хмарності репрезентативні для всієї зони аеродрому по групам, згідно прийнятим скороченням зазначеним в Міжнародних авіаційних метеорологічних кодах:

1-а група – кількість нижнього масиву хмар (вертикальна видимість), форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

2-а група – кількість хмар другого масиву хмар, їх висота, форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

3-я група – кількість та висоту третього масиву хмар. Форма хмар не зазначається.

Технік-метеоролог використовує дані вимірювача висоти хмар для введення вручну висоти в другій та третій групі. У випадках, коли другий та третій масив хмар - середнього або верхнього шару та не вимірюється приладом, технік-метеоролог вводить дані візуальних спостережень.

Примітка: при відсутності 2-го та 3-го масиву хмар нижнього шару, у 2-й та 3-й групі вводяться кількість та висота хмар середнього або верхнього шару (при наявності).

- Закладка «Бортовая» призначена для введення даних про обледеніння, турбулентність, зсув вітру (фактичний або очікуваний), інформації про грози штормового кільця, прізвища техніка-метеоролога, явищ нещодавньої погоди та вітру на висотах 100 і 500м.

Технік-метеоролог вводить інформацію про обледеніння та турбулентність по шарам, з зазначенням інтенсивності та зони розповсюдження (в хмарах, в хмарах та опадах, поза хмарами). Для введення інформації про обледеніння та турбулентність технік-метеоролог ставить „відмітку” біля відповідних вікон.

При отриманні інформації про зсув вітру визначеної інтенсивності технік-метеоролог натискає клавішу мишки у вікні зліва від напису «Зсув вітру» (у вікні з'явиться „відмітка”).

Текстове вікно «RMK» призначене для введення додаткової інформації.

В групу RMK автоматично включається інформація про зсув вітру відповідної інтенсивності на російській мові відкритим текстом (Наприклад: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:УМЕРЕННЫЙ СДВИГ ВЕТРА»), іншу додаткову інформацію про фактичний зсув вітру технік-метеоролог вводить вручну в групі RMK.

У текстовому вікні „RMK” технік-метеоролог вводить вручну інформацію про фактичний або очікуваний зсув вітру, інформацію про грози з метеостанцій штормового кільця в радіусі 10км.

При відмові датчиків видимості та переході на візуальні спостереження у текстовому вікні „RMK” технік-метеоролог вводить вручну „Видимость менее 550м” при видимості менше 550м в денний час та „Видимость менее 1700м” при видимості менше 1700м в нічний час.

Вітер на висотах - у вікні „Ветер на высоте 100”технік-метеоролог вводить напрямок та швидкість вітру на висоті 100м визначені за допомогою кулепілотних спостережень або даних радіозондування; у вікні „Ветер на 500” вводить напрямок та швидкість вітру на висоті 500м визначених за допомогою кулепілотних спостережень або даних радіозондування, при відсутності – вводить напрямок та швидкість прогностичного вітру, отриманого від синоптика.

У текстовому вікні «Прошедшая погода» – технік-метеоролог вводить позначення явищ погоди в кодовій формі METAR вручну, згідно вимогам Міжнародного метеорологічного авіаційного коду.

У текстовому вікні «Наблюдатель» - технік-метеоролог вводить прізвище.

Інформація про закриття штучних перешкод („ипз”, „м/з”) включається в зведення автоматично при наявності хмарності висотою нижче 385м (висота телевізійної вежі – 385м). При наявності хмар висотою до 150м зазначається – „ипз”, від 150 до 385м зазначається „м/з”.

Після введення всіх даних технік-метеоролог натискає мишею на кнопку „OK”.

Для виходу з вікна „Ручной ввод данных”технік-метеоролог натискає мишею на кнопку «Х» у правому верхньому куті вікна.

4.1.2Спостереження в строки 00 та 30 хвилин, „Запись срока”

Технік-метеоролог вводить необхідні дані в вікна ручного введення. Зведення METAR і METREPORT формуються по результатам ручного введення даних та показанням датчиків.

При роботі в автоматичному режимі передачі зведень METARі METREPORTв 00 та 30 хвилин кожної години (або кожні 60 хвилин) передача зведень здійснюється автоматично. При роботі в автоматичному режимі технік-метеоролог не викликає редактор телеграм „Запис строку”, цей редактор вийде автоматично на головному вікні КРАМС-4 та зведення METARвідправиться в лінію зв'язкуавтоматично. Якщо є необхідність корекції зведення, то технік-метеоролог закриває редактор телеграм „Запись срока” зі сформованим зведенням METAR (кнопкою «Х» в правому верхньому куті вікна), вносить зміни у вікна ручного введення даних, далі - відкриває піктограму „Передача данных” зі сформованим зведенням METAR, перевіряє та відправляє в лінію зв'язку (натискає на кнопку „Передача телеграммы в выбранный канал связи ” в лівому верхньому куті).