Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 4 из 7)

Зміст граф журналу АВ-6

- графа 1 – час спостережень – строки 00 та 30 хвилин кожної години, час складання спеціальних зведень та спостережень по запиту, при сигналі „Тривога”, зміні курсу та коефіцієнту зчеплення, прогнозу на посадку, додаткової інформації;

- графи 2,3 – вітер у землі, усереднені за 2 хв. значення напрямку та середньої швидкості вітру;

- графа 4 – максимальна швидкість вітру (за 10 хвилин);

- графи 5,6,7 та 8 - вітер на 100 м та 500 м (автоматично з вікна „Ручной ввод данных”), якщо дані вітру на 100 м відсутні автоматично в графу 5,6 заноситься скорочення «ПРОГН»;

- графа 9 – видимість (при ручному введені значень видимості, визначеної візуально, заноситься автоматично із нижньої частини фонового вікна; при інструментальному вимірювані видимості вказується осереднене за 1 хвилину мінімальне значення з трьох датчиків);

- графа 10 – ступінь ОМІ (заноситься автоматично з текстового вікна „Огни” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 11 – дальність видимості на ЗПС з робочим курсом (осереднене значення за 1 хвилину);

- графа 12 – явища поточної погоди, при наявності явищ вручну вказується час початку, та закінчення явищ (заноситься автоматично з текстового вікна „Явления погоды”з нижньої частини фонового вікна);

- графа 13 – загальна кількість хмар та кількість хмар нижнього ярусу в октантах (дані заносятья автоматично з нижньої частини фонового вікна);

- графа 14 – скорочені латинські назви всіх форм хмарності, також CB та TCU(заносяться з текстового вікна „Форма облаков” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 15 – висота хмар з робочим курсом з датчиків або визначена візуально;

- графа 16 – температура повітря з десятими долями;

- графа 17 – температура точки роси (°С) з десятими долями;

- графа 18 – відносна вологість повітря (%);

- графа 19 – абсолютна вологість;

- графа 20 –тиск QFE в мм.рт.ст. (з урахуванням поправки на висоту порогу ЗПС та температуру повітря (ззовні)з робочим курсом);

- графа 21 – барична тенденціяза останні 3 години;

- графа 22 – відомості про турбулентність,обледеніння (заносяться з вікна „Ручной ввод данных”), автоматично заносяться дані мінімальної (за 06.00) та максимальної температури повітря (за 18.00) з вікна «Расчёт температуры и осадков»;

- графа 23 – курс посадки (заноситься автоматично з текстового вікна „Курс” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 24– коефіцієнт зчеплення (заноситься автоматично з текстового вікна „Сцепление” з нижньої частини фонового вікна), зсув вітру, (дані заносяться із вікна „Ручной ввод данных”);

- графа 25 – прогноз на посадку (заноситься автоматично з текстового вікна „TREND”з нижньої частини фонового вікна).

- графа 26 – штучні перешкоди закриті, м/з –„мачта на севере закрыта”, ипз – „искусственные препятствия закрыты” (вказується автоматично із вікна „Ручной ввод данных”), другий рядок (знаменник) - дані висоти нижньої межі хмар неробочого курсу;

- графа 27 – тиск QFE в гПа (з урахуванням висоти порогу ЗПС та температури повітря (ззовні)); другий рядок (знаменник) –тиск cБАРу в гПа;

- графа 28 – тиск QNH в гПа; другий рядок (знаменник) – QFF в мм.рт.ст. – тиск, приведений до рівня моря по реальній атмосфері.

4.2.3 Команда „Работа с архивами

Команда „Работа с архивами” відкриває вікно „Просмотр архивов”. В верхній частині знаходяться кнопки: „Печать”, „Завершение работы”. Для перегляду архівів технік-метеоролог вибирає архів, встановлює почергово рік, місяць, число та час. У вікні ”Просмотр архивов” містяться такі архіви: FORM_TLG – архів сформованих повідомлень МД, зведень METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL (RMK); METEODISPLAY – архів МД; MTMT – архів „МЕТЕОТЕЛЕКСА”; PROG – архів роботи системи КРАМС-4; PROT - архів роботи програми КРАМС-4 та повідомлень інформаційного рядка; SENS – архів даних датчиків (пишеться по мірі надходження даних с датчику): HHH017 – дані висоти нижньої межі хмар з курсом 261 (дані 1-го, 2-го, 3-го шару та максимально виміряного сигналу), HHH019 – дані висоти нижньої межі хмар з курсом 81 (дані 1-го, 2-го, 3-го шару та максимально виміряного сигналу), MOR001- дані видимості з курсом 261, MOR003 - дані видимості, які виміряні у середини ЗПС, MOR007- дані видимості з курсом 81, дані видимості виміряні у середини ЗПС, PPP – дані атмосферного тиску, RRR – дані відносної вологості повітря, TTT – дані температури повітря, WIND029 – дані напрямку, середньої та максимальної швидкості вітру з курсом 261, WIND031 – дані напрямку, середньої та максимальної швидкості вітру з курсом 81; SHAP – архів кулепілотних спостережень; RUWW – архів ручного вводу даних (RUWW.DAT – архів ручного вводу даних, RUWW_SENS.DAT – архів ручного вводу приборних даних); TELG – відправлені повідомлення МД, зведення METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL, WAREP.

Розділ „Техника”

В розділі „Техника” техніком-метеорологом використовується вікно „Данные всех датчиков”, де у віконці „01” відображаються миттєві дані видимості с МК-261, „03” - дані видимості, виміряні у середини ЗПС, у віконці „07” - миттєві дані видимості з МК-81, у віконці „17” – миттєві дані висоти нижньої межі хмар з МК-261, у віконці „19” – миттєві дані висоти нижньої межі хмар з МК-81, у віконці „29” – миттєві дані параметрів вітру з МК-261, у віконці „31” – миттєві дані параметрів вітру з МК-81, у віконці „42” – миттєві дані атмосферного тиску, у віконці „45” – миттєві дані температури повітря, у віконці „49” - миттєві дані відносної вологості повітря. Якщо підвести курсор до віконця з миттєвими даними видимості „01”, „03” або „07” в нижній частині вікна „Данные всех датчиков” будуть відображатися миттєві мінімальні і максимальні значення видимості та значення осереднені за 1 та за 10 хвилин. Значення видимості осереднені за 10 хвилин відображаються у четвертому вікні. Якщо встановити курсор на інші віконця (зазначені вище), то в нижній частині вікна „Данные всех датчиков” будуть відображатися миттєві мінімальні і максимальні дані висоти нижньої межі хмар, параметрів вітру, температури повітря та вологості повітря.


5. Правила спостереження за метеоелементамита включення їх в зведення погоди

5.1 Спостереження за параметрами вітру – по датчикам вітру WIND, встановленими з двома курсами ЗПС. В зведення METREPORT/SPECIAL включаються параметри магнітного вітру усереднені за 2 хвилини для двох курсів ЗПС (для початку та кінця ЗПС). Відхилення від середньої швидкості вітру (пориви) зазначаються як максимальні та мінімальні значення швидкості. В метеозведення METARвключаються параметри дійсного вітру усереднені за 10 хвилин.

На МД та в АВ-6 відображається середня швидкість та напрямок з урахуванням магнітного схилення усереднені за 2 хвилини, максимальна швидкість вітру - за останні 10 хвилин.

В зведеннях MET REPORT/SPECIAL:

Зміна напрямку кодується в наступних випадках:

а) повний діапазон змін напрямку за останні 10 хвилин перед строком спостережень від 60º до 180º , при середній швидкості вітру більше 2 м/с, такі зміни виражаються у вигляді двох екстремальних величин напрямку, в межах яких спостерігалась зміна напрямку вітру.

Наприклад:WIND TDZ 070/4MPS VRB BTN 030/ AND100;

б) повний діапазон змін напрямку за останні 10 хвилин перед строком спостережень складає від 60° до 180°, а середня швидкість вітру менше 2 м/с, напрямок вітру повідомляється як перемінне (VRB) та вказується дві екстремальні величини, в межах яких спостерігалась зміна напрямку вітру.

Наприклад:WIND VRB BTN 070/AND 150/1MPS;

в) повний діапазон змін напрямку вітру за останні 10 хвилин перед строком спостережень складає 180º і більше, напрямок вітру повідомляється як перемінне без вказівки середнього напрямку.

Наприклад:WINDVRB10MPS

г) якщо швидкість вітру менше 1 м/с, вітер вказується як „CALM” – тихо.

Наприклад:WINDCALM;

д) якщо швидкість вітру складає 50 м/с чи більше, вона відмічається як більше 49 м/с.

Наприклад:270/ABV49MPS;

е) при зміні швидкості (поривів), коли відхилення від середнього значення швидкості вітру складає 5 м/с і більше, кодується з зазначенням досягнених екстремальних значень.

Наприклад:WIND 120/5MPS MAX10 MNM2.

В зведеннях METAR/SPECI:

а) відхилення від середнього напрямку вітру відмічається двома екстремальними величинами у випадку, якщо сумарне відхилення складає 60º і більше, але менше 180º при середній швидкості вітру 2 м/с та більше;

Наприклад:20002MPS 160V230;

б) якщо повний діапазон відхилення складає 60º або більше, але менше 180º при середній швидкості вітру менше 2 м/с, напрямок вітру відмічається як перемінний (VRB) без вказівки середнього напрямку вітру;

Наприклад:VRB01MPS;

в) якщо повний діапазон відхилення складає 180º або більше, напрямок вітру відмічається як перемінний без зазначення середнього напрямку незалежно від величини швидкості вітру.

Наприклад:VRB10MPS;

г) якщо швидкість вітру менша 1 м/с, вітер вказується як „штиль”.

Наприклад:00000MPS;

д) якщо швидкість вітру складає 50 м/с або більше, вона відмічається як „більше 49 м/с.

Наприклад:P49MPS;

е) максимальна швидкість вітру відмічається тільки у тому випадку, якщо вона перевищує середню швидкість на 5 м/с або більше.

Наприклад:12005G10MPS.

5.2 Видимість (MOR) – визначається датчиками видимості трансмісометрами FLAMINGO(діапазон вимірювань від 50 до 10000 м), розташованими у обох курсів ЗПС та датчиком видимості FD-12P розташованим у середини ЗПС (діапазон вимірювань від 10 до 50000 м). При значеннях видимості 10000м та менше, мінімальне її значення включається в зведення METAR/SPECI з осереднених за 10 хвилин трьох значень, виміряних вздовж ЗПС.