Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 1 из 7)

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ДП УАМЦ

________ Дуденко Г.І.

„___” _________2009р.

ТЕХНОЛОГІЯ

проведення метеорологічних спостережень за погодою

на аеродромі Київ (Жуляни)

1. Розташування пунктів спостереженьта системних комп'ютерів

Основний пункт спостережень розташован на 1-му поверсі КДП у середини ЗПС. Спостереження за атмосферними явищами, кількістю, формою та висотою хмарності (у випадку, якщо в шарi хмарностiє значнi розриви, внаслiдок чого висота хмарностi не може бути визначена iнструментально) проводяться техніком-метеорологом візуально з метеомайданчика, що знаходиться в 50 метрах від ОПС.

Автоматичні вимірювання метеовеличин (вітер, видимість MOR, висота хмар, температура та вологість повітря, атмосферний тиск) для метеорологічного забезпечення польотів на аеродромі Київ здійснюються дистанційно за допомогою автоматизованої системи КРАМС-4.

КРАМС - 4 – це комплексна радіотехнічна аеродромна метеорологічна станція, призначена для збирання та обробки даних від аеродромних метеодатчиків і забезпечення інформацією про погоду диспетчерів, пілотів та інших споживачів.

КРАМС – 4 виконує наступні функції:

- вимірювання та збирання інформації про основні метеорологічні величини на аеродромі;

- ручне введення інформації о метеовеличинах та інших параметрах, які не вимірюються автоматично;

- обробку інформації, яка вимірюється автоматично і введеної вручну техніком-метеорологом;

- автоматичного формування та передачі метеорологічних зведень у кодовій формі METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL (у форматі місцевих регулярних та спеціальних зведень), телеграм про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища в кодовій формі WAREP;

- розповсюдження метеоінформації по лініям зв'язку та відображення інформації на МД;

- забезпечує резервне копіювання даних датчиків на резервному комп'ютері;

- забезпечує автоматичну передачу інформації на МД через 1 хвилину;

- забезпечує встановлення автоматичного режиму передачі телеграмм METAR,METREPORT через 30 і 60 хвилин;

- проводить відлік часу;

- реєстрацію (архівацію) та друк інформації, що вимірюється або вводиться вручну;

- автоматичну реєстрацію журналу фактичної погоди АВ-6 (та друк АВ-6);

- обробку результатів кулепілотних спостережень (та друк даних кулепілотних спостережень).

КРАМС – 4 експлуатується у безперервному режимі під наглядом техніків-метеорологів та чергового інженера-електроніка.

Інформаційно–збираючий блок AWOSMETPRO здійснює збір даних від датчиків IMPULSPHISYK (німецького виробництва): датчиків вітру WIND, датчиків видимості FLAMINGO, датчиків висоти нижньої межі хмар LD-12, датчику температури та вологості повітря МP-106А та нефелометру FD-12 фірми Vaisala (Фінляндія), КРАМС-4 проводить постійні автоматичні вимірювання та обробку даних атмосферного тиску за допомогою барометру БАР, який встановлений в робочому приміщенні техніка - метеоролога (ОПС).

Технік-метеоролог вводить в головне меню КРАМС-4 необхідні дані візуальних спостережень: явища поточної погоди, кількість, форму та висоту хмар (при необхідності). КРАМС-4 формує метеорологічну інформацію для передачі на МД споживачам, метеорологічні зведення погоди в кодовій формі METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL, телеграми про НЯ та СГЯ в кодовій формі WAREPта відправляє їх в канали зв'язку ГЦСТ та AFTN.

КРАМС-4 інформує техніка-метеоролога про початок часу редагування та відправлення метеозведень (звуковим сигналом).

При виникненні небезпечних для авіації метеорологічних умов (перехід через порогові значення метеовеличин) та закінченні (послабленні) цих умов, КРАМС-4 забезпечує автоматичне формування зведень та подальшу передачу (автоматично або вручну) спеціальних зведень погоди.

Метеорологічна інформація розповсюджується та відображається на Метеодисплеях (моніторах погоди), які знаходяться на слідуючих робочих місцях:

1. техніка-метеоролога (основний комп'ютер);

2. техніка-метеоролога (резервний комп'ютер);

3. техніка-метеоролога (мовлення погоди для ДВЧ-радіомовних передач);

4. синоптика (брифінг);

5. синоптика-прогнозиста;

6. диспетчера ДОП (PAR);

7. диспетчера АДВ «Вишки»;

8. диспетчера ТС-5 «Київ-Радар.


2. Опис комп'ютеру техніка-метеоролога

Взаємодія техніка-метеоролога з ЕОМ здійснюється як введенням команд з клавіатури ЕОМ, так і за допомогою клавішного пристрою, який називається мишка.

Після запуску КРАМС-4 (подвійним натисканням на ярлику КРАМС) на екрані виводиться головне вікно КРАМС-4.У верхній частині головного вікна розташований рядок заголовку „Станция КРАМС-4”.Нижче - рядок головного меню КРАМС-4, до якого входять п’ять розділів; панель інструментів КРАМС-4 (піктограми), яка складається з ряду кнопок-піктограм; рядок стану, де відображаються - інтервал передачі регулярних зведень METARта METREPORT;час доби,поточна дата та час; інформаційне вікно повідомлень.

Далі розташована робоча область програми КРАМС-4, яка зайнята фоновим вікном із зображенням ЗПС, датчиків та оброблених значень метеоелементів.

В фоновому вікні, у верхній його частині, відображаються наступні дані для двох курсів:

· ddd/ff-ffm - параметри вітру: магнітний напрямок вітру, середня швидкість вітру – осереднені дані за 2 хвилини; максимальна швидкість вибране значення за останні 10 хвилин;

· HHH,m - висота нижньої межі хмар (ВНМХ), вибрана за алгоритмом другого мінімума за 2 хвилини;

· MOR,m - видимість (MOR), осереднені за 1 хвилину значення для зони приземлення, середини, кінця ЗПС – дані неокруглені;

· RVR,m - видимість (MOR) округлені, осереднені дані за 1 хвилину для зони приземлення, середини, кінця ЗПС; в нічний час доби при умовах для визначення видимості на ЗПС (RVR), в цих вікнах відображаються значення RVR для зони приземлення, середини, кінця ЗПС (округлені, осереднені значення за 1 хвилину);

· QFE, mm - атмосферний тиск на рівні аеродрому, з урахуванням висоти порогу ЗПС (QFE) в мм рт.ст. для двох курсів.

В нижній частині фонового вікна відображаються наступні значення метеоелементів:

На блакитному фоні відображаються:

· P, гПа - миттєві виміряні значення атмосферного тиску з БАРу в гПа;

· QNH, гПа - миттєві розраховані значення тиску QNH в гПа;

· T,ºС - миттєві виміряні значення температури повітря в градусах Цельсія;

· R,% - миттєві виміряні значення відносної вологості повітря у відсотках;

· Td - миттєві розраховані значення температури точки роси в градусах Цельсія;

· Явления погоды - дані про інтенсивність та вид опадів (допоміжні дані, відображаються у третьому вікні);

· Iмм/ч - дані про кількість опадів в мм за годину (допоміжні дані);

· Время суток - зміна часу доби (ДЕНЬ, НІЧ) відображається автоматично по введеним в програму таблицям;

· TREND- прогноз на посадку, отриманий від синоптика по лініям зв'язку.

У вікнах з білим фоном технік-метеоролог вводить вручну наступні дані:

Панель "081/261"призначена для введення параметрів вітру, висоти нижньої межі хмар та видимості. Панель поділена на 2 частини: ліворуч – вікна для введення даних з МК81, праворуч - для введення даних з МК261, вікно по середині – для даних у середини ЗПС.

Група текстових віконDDD/FF-FFmпризначена для введення інформації про параметри вітру з двома курсами. При виходу з ладу датчиків вітру технік-метеоролог вводить вручну«999» у вікні напрямку вітру з тим курсом, з яким датчик вийшов з ладу, для подальшого кодування „/////MPS” в зведеннях METREPORT/SPECIAL, METAR/SPECI, на МД вікна для відображення вітру будуть порожні (дані відсутні).

Група текстових вікон"ВНГО"призначена для введення інформації про висоту хмарності. Ліворуч – вікно для введення даних про висоту хмарності з МК81, праворуч - для введення даних з МК261. Висота нижньої межі хмар вводиться в метрах. Введене значення висоти автоматично включається у зведення METREPORT/SPECIAL, METAR/SPECI та на МД.

Висота нижньої границівизначається візуально та вводиться в текстові вікна у випадку, якщо в першомушарі хмар є розриви та датчик не вимірює висоту нижньої межі хмар, або якщо спостерігаються хмари середнього або верхнього ярусу. У випадку виходу з ладу датчиків висоти нижньої межі хмар та, якщо висоту нижньої межі хмарнеможливовизначити візуально або по даним кулепілотних спостережень технік-метеоролог вводить "9999" для кодування в телеграмах "///".

Група текстових вікон "MOR,м". У випадку виходу з ладу хоча б одного датчика або у випадку штучного заниження видимості при сході та заході сонця (див. розділ 6, п. 6.2), технік-метеоролог вводить видимість визначену візуально за схемою орієнтирів, однакове значення у три вікна, в метрах (Наприклад: 7000, 4000, 3000, 2500 та ін.). Технік-метеоролог вводить однакове значення в три вікна видимості, або ставить «галочку» біля середнього вікна видимості та вибирає потрібне значення видимості, воно продублюється у всіх вікнах. При переході на інструментальне визначення видимості - вікна треба очистити (стерти значення видимості).

В текстовому вікні"Курс" технік-метеоролог вибирає зі списку робочий курс посадки (81 або 261). При зміні курсу технік-метеоролог проводить перезапис у змінених даних погоди, відправляє інформацію на МД та телеграммуSpecial.

В текстовому вікні"Сцепление" технік-метеоролог вводить вручну коефіцієнт зчеплення.

Текстове вікно "TREND" призначене для введення вручну прогнозу на посадку. Якщо комп´ютер синоптика вийшов з ладу або по технічним причинам TREND не проходить по лініям зв'язку, внаслідок чого не може бути автоматично включений до зведень METAR/SPECI та METREPORT/SPECIAL технік-метеоролог вводить вручну TREND, отриманий по телефону від синоптика, для автоматичного включення до зведень погоди.