Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 5 из 7)

В METREPORT/SPECIALвключається видимість осереднена за 1 хвилину з робочим курсом посадки. При погіршенні видимості вздовж ЗПС до значень 800 м та менше включається видимість осереднена за 1 хвилину для зони приземлення, середини та кінця ЗПС.

Наприклад: VISTDZ 0800МMID 0900M END 1200М

На МД відображаються дані видимості в зоні приземлення, середині та кінці ЗПС.

В метеорологічних зведеннях METAR/SPECI та METREPORT/SPECIALвидимість вказують: при видимості менше 800м – в значеннях, кратних 50м; при видимості 800м та більше, але менше 5км – в значеннях, кратних 100м; при видимості 5км та більше, але менше 10км – в значеннях, кратних 1км, за виключенням випадків, коли метеоумови дозволяють використовувати термін CAVOK.

Умови для використання терміну CAVOK:

У тих випадках, коли видимість складає 10км та більше, відсутня хмарність нижче 1500м, відсутня купчасто-дощова хмарність, опади, явища, які погіршують видимість, гроза, шквал, град, піщана або пилова буря, пильний, піщаний або сніговий поземок, то інформація про видимість, дальність видимості на ЗПС, явища поточної погоди, кількість, висоту та форму хмар замінюється терміном CAVOK.

При інструментальному визначенні видимості технік-метеоролог очищує вікна ручного введення видимості у нижній частині фонового вікна.

5.3 Дальність видимості на ЗПС (RVR)визначається по Таблицямпереводу значень видимості (MOR), які введені в програму КРАМС-4. Значення дальності видимості на ЗПС (RVR) в зведеннях METAR/SPECI та METREPORT/SPECIAL включаються в нічний час доби, коли видимість (MOR) вздовж ЗПС менше 1500м. В зведення METAR/SPECI включаються дані дальності видимості на ЗПС (RVR) з робочого курсу посадки, осереднені за 10 хвилин, на основі даних видимості (MOR), введеній ступіні яскравості вогнів у відповідності з «Інструкцією з метеорологічного забезпечення польотів на аеродромі Київ» (розділ 2, п. 2.4). В зведеннях METAR/SPECI та METREPORT/SPECIAL включається значення дальності видимості на ЗПС до 2000м включно, якщо значення більше 2000м видимість кодується в METAR/SPECI„P2000”, в METREPORT/SPECIAL - „ABV2000М”. Тенденція змін RVR визначається та включається в зведення METAR/SPECIавтоматично.

Наприклад: 0500 R26/1100D

На МД автоматично включаються значення дальності видимості на ЗПС (RVR) для зони приземлення, середини та кінця ЗПС, осереднені за 1 хвилину, з зазначенням одиниць вимірювання, та вказується до максимальних значень, визначених світлосигнальним обладнанням.

У метеорологічних зведеннях дальність видимості на ЗПС зазначають таким чином: при дальності видимості на ЗПС менше 400м ціна поділки шкали відліку складає 25м, при дальності видимості на ЗПС від 400м до 800м (включно) – 50м і при дальності видимості на ЗПС більше 800м – 100м.

Якщо величина дальності видимості на ЗПС не вкладається в зазначену вище шкалу відліку, вона округлюється в меншу сторону до наступного значення шкали.

Наприклад:VIS TDZ 0600M MID 0900M END 1400M RVR TDZ 1300M MID 1800M END ABV2000M

5.4 Явища погоди – спостерігаються візуально та кодуються по таблиці 4768 Міжнародних метеорологічних авіаційних кодів. Групи явищ формуються у наступній послідовності:

- інтенсивність або близькість явищ (у разі необхідності);

- якщо необхідно, то вказується скорочення дескриптора, за яким вона йде без інтервалу;

- включається скорочення для явища погоди, що спостерігається, або їх сполучення.

В зведення METREPORT/SPECIAL вказується інтенсивність: FBL – слабий, MOD – помірний, HVY – сильний. Якщо спостерігаються явища погоди непередбачені таблицею 4678, вони в зведення погоди не включаються. В метеозведеннях кодується не більше 3-х груп.

Спеціальні зведення на конвекційні явища: грозу, град, шквал, смерч, сильні зливові опади – передаються на МД та Special, обов'язково дублюються по ГМЗ диспетчерам та віщаються в зведеннях для ДВЧ-радіомовних передач.

Спостереження за грозою: згідно «Інструкції по метеозабезпеченню польотів на аеродромі Київ».

Наявність шквалу: визначається по даним вітрових датчиків. Середня швидкість при шквалі повинна змінитися на 8 м/с та більше, при цьому максимальна швидкість вітру повинна складати 15 м/с та більше.

Визначення діаметру граду: згідно «Наставления гидрометстанциям и постам» вип.3. ч.1.

Опади: мряка, дощ, сніг, снігові зерна, льодяний дощ, град та ін. – спостерігаються візуально та кодуються позначеннями в кодовій формі METAR (згідно Міжнародних авіаційних метеорологічних кодів).


5.5 Спостереження за хмарністю

Кількість хмарності визначається візуально з метеомайданчика (в октантах).

Стан неба визначається об’єктивно, якщо датчик висоти хмар LD-12 не вимірює висоту нижньої межі хмар, то вказуються дані візуальних спостережень.

Коли спостерiгається декiлька шарiв хмар або хмарнiсть у виглядi окремих масивiв, визначається кiлькicть хмар у кожному шарi (масивi), незалежно від іншої хмарності.

Для кодування метеозведень та передачі їх відкритим текстом використовуються наступні скорочення: SKC- ясно; FEW - декілька хмар 1-2 октанта (менше 3 балів); SCT - розсіяні хмари 3-4 октанта (3-5 балів); BKN- значна хмарність 5-7 октантів (6-9 балів); OVC - суцільна хмарність 8 октантів (10 балів). Якщо хмари відсутні та вертикальна видимість не обмежена, а скорочення „CAVOK” для опису умов погоди не підходить, використовується визначення „SKC” (ясно). У випадках, коли відсутні хмари, які мають важливе експлуатаційне значення (купчасто-дощові (CB) та потужно-купчасті (TCU)), нижче 1500м або вище найбільшої мінімальної абсолютної висоти в секторі, в залежності від того, яка з цих величин більша, вертикальна видимість необмежена, а скорочення „CAVOK” і „SKC” для описання умов погоди не підходять, використовується скорочення „NSC” (значима хмарність відсутня).

У тих випадках, коли спостерігається декілька шарів хмар або хмарність у вигляді окремих масивів, кількість і висота нижньої межі хмар указуються метеозведеннях у такому порядку:

а) найнижчий шар або масив, незалежно від кількості, зазначається відповідно як FEW, SCT, BKN, або OVC;

б) наступний шар або масив , що покриває більш 2/8 небозводу зазначається відповідно як SCT, BKN або OVC;

в) наступний, більш високий шар або масив, що покриває більше 4/8 небозводу, зазначається відповідно як BKN або OVC;

г) купчасто-дощові (CB)та/або потужно-купчасті хмари значної вертикальної протяжності (TCU), коли вони спостерігаються, але не відображені в інформації, що викладена вище в підпунктах „а)-в)”.

Форма хмарності визначається візуально і включається в зведення METAR/SPECI, METREPORT/SPECIALтільки купчасто-дощові (CB) та потужно-купчасті (TCU) хмарність. У тих випадках, коли окремий прошарок (масив) хмар складається з купчасто-дощових і потужно-купчастих хмар із загальною нижньою межею, форму хмар слід указувати у зведеннях METAR/SPECI, METREPORT/SPECIALтільки як купчасто-дощові хмари.

Висота нижньої межі хмар – вимірюється датчиками висоти хмар LD-12, які встановлені на обох курсах ЗПС у районах додаткових пунктів спостережень. Для зведень METAR/SPECI включаються дані висоти нижньої межі хмар репрезентативні для всієї зони аеродрому. В першому шарі кодується висота хмарності по даним двох курсів з датчиків або висота введена вручну техніком-метеорологом в нижній частині фонового вікна. В другому та третьому шарі хмарності кодується висота нижньої межі хмар введена вручну техніком-метеорологом у вікні „Ручной ввод данных” в закладці „Облачность”. Для зведень METREPORT/SPECIALвключаються дані висоти нижньої межі хмар репрезентативні для зони заходу на посадку. В першому шарі хмарності кодується висота з датчику або введена вручну в нижній частині фонового вікна з робочим курсом. В другому та третьому шарі хмарності кодується висота нижньої межі хмар введена вручну техніком-метеорологом впанелі"Облачность"в нижній частині фонового вікна.

На МД та METREPORT/SPECIAL висота нижньої межі хмар (вертикальна видимість) визначається до висоти 150м включно через 10м, вище 150м – через 30м, в METAR/SPECI кратність через 30 метрів до висоти 3000м, при висоті хмар більше 3000 м – кратність 300 м.

Висота нижньої межі хмар визначається технiком-метеорологом вiзуально та вводиться вручну за умови, коли в шарi хмарностi є значнi розриви, внаслiдок чого висота хмарностi не може бути визначена iнструментально.

5.6 Температура повітря та вологість – вимірюється датчиком температури та вологості повітря (МР-106А), точка роси - визначається на основі даних цього датчику. На МД температура повітря, точка роси та вологість повітря відображаються з десятими долями. В зведеннях METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL температура повітря й точка роси повідомляються з точністю до найближчого цілого числа градусів Цельсія, при цьому, якщо значення містить 0.5ºС, воно округляється в сторону підвищення температури до найближчого цілого числа градусів Цельсія, наприклад: +2.5ºС округляється до +3ºС, а -2.5ºС округлюється до -2ºС. Дані про температуру повітря та точку роси, що включаються до зведеньMETAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL, зазначаються двома цифрами (значенням менше 10 повинен передувати „0”), перед від´ємними значеннями ставиться літера „М”. При використанні автоматизованих систем спостережень у зведеннях METREPORT/SPECIAL температура повітря позначається літерою „Т” , а температура точки роси скороченням – „DP”. При температурі нижче 0ºС перед її значенням ставиться скорочення „MS”.

5.7 Атмосферний тиск – визначається вимірювачем атмосферного тиску БАР, розташованим у приміщенні ОПС і підключеним до КРАМС-4. Вимірюється з точністю до десятих долей гПа або мм рт.ст. Виміряне з урахуванням всіх поправок значення тиску автоматично включається в зведення METAR/SPECI як тиск, приведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою (QNH) в цілих гПа, в METREPORT/SPECIAL тиск QNH і QFE в гПа, з округленням в меншу сторону до найближчого цілого гПа. QNH в мм рт.ст. – розраховується та відображається в роздiлi додаткової iнформацiї RMK автоматично.