Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 7 из 7)

1. Час спостереження;

2. Робочий курс посадки;

3. Напрямок приземного вітру, з урахуванням магнітного схилення, середня швидкість вітру (усереднені значення за 2 хвилини для двох курсів ЗПС); максимальна швидкість вітру (за останні 10 хвилин);

4. Бокова складова максимальної швидкості вітру;

5. Попутна та зустрічна складова максимальної швидкості вітру;

6. Видимість (зона приземлення, середина та кінець ЗПС);

7. Мінімальне значення MOR, вибране із виміряних датчиками значень на обох курсах та у середини ЗПС (вид 7);

8. Дальність видимості на ЗПС (RVR) (зона приземлення, середина та кінець ЗПС);

9. Кількість хмар в октантах (загальна та нижнього шару);

10. Форми хмар тільки CB,TCU (при наявності);

11. Висота нижньої межі хмар по датчикам або визначена візуально - поточні дані для двох курсів;

12. Явища поточної погоди;

13. Атмосферний тиск на рівні порогів ЗПС (QFE) в гПа та мм. рт. стовпчика (для двох курсів ЗПС);

14. Атмосферний тиск QNH в гПа;

15. Температура повітря;

16. Відносна вологість повітря та температура точки роси;

17. Кількість опадів в мм (за 12 годин);

18. Коефіцієнт зчеплення;

19. Ступінь яскравості вогнів ВМІ;

20. Місцеві зведення MET REPORT/SPECIAL;

21. Розділ додаткової інформації RMK (вітер на висотах 100 м і 500 м, QNH в мм.рт.стовпчика, повідомлення про грози зі штормового кільця в радіусі 10 км (Горметстанція, Святошин), дані бортової погоди: сильне, помірне, слабке обледеніння, сильна, помірна турбулентність, повідомлення про зсув вітру (фактичний або очікуваний)).

При оновленні інформації на МД подається звуковий та кольоровий сигнал.

8. Порядок передачі метеорологічної інформації екіпажам ПС в зведеннях для ДВЧ-радіомовних передач

8.1 Для ПС,якiперебувають у польотi, органiзована постiйна передача метеоінформації на частотi126,8 мГц. В інформацію, що передається для ДВЧ-радіомовних передач відкритим текстом на російській мові, включаються відомості в наступній послідовності:

- назва (позивний) аеропорту;

- час спостереження (UTC) – МД (метеодисплей);

- магнітний напрямок вітру (середній за 2 хвилини) у поверхні землі – вікно робочого курсу МД;

- при зміні напрямку вітру менше 180º та швидкості вітру менше 2 м/с, вітер робочого курсу включається по напрямку як нестійкій з зазначенням двох екстремальних значень, в межах яких спостерігалася зміна вітру – METREPORT/SPECIAL (при наявності);

- швидкість вітру (середня за 2 хвилини) у поверхні землі – вікно робочого курсу МД;

- максимальна швидкість вітру у поверхні землі – вікно робочого курсу МД;

- вітер на висоті 100м та 500м (або прогностичний вiтер на 500м) – RMK;

- видимість (MOR) - METREPORT/SPECIAL;

- дальність видимості на ЗПС (RVR) - METREPORT/SPECIAL;

- явища погоди - METREPORT/SPECIAL;

- кількість хмар - METREPORT/SPECIAL;

- висота нижньої межі хмар (вертикальна видимість) - METREPORT/SPECIAL;

- форма хмарності (вказуються тільки купчасто-дощова (CB) та потужна купчаста хмарність (TCU))- METREPORT/SPECIAL;

- температура повітря - METREPORT/SPECIAL;

- температура точки роси - METREPORT/SPECIAL;

- QNH – тиск, приведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою в гПа - METREPORT/SPECIAL, в мм рт.ст. – RMK;

- QFE – тиск на рівні аеродрому в районі робочого курсу в мм рт.ст – вiкно тиску МД, в гПа - METREPORT/SPECIAL;

- додаткова інформація: нещодавнi явища погоди, закриття штучних перешкод - METREPORT/SPECIAL, повідомлення про зсув вітру (фактичний або очiкуваний), інформація про грози зі штормового кiльця в радіусі 10 км (Святошин, Горметстанція), дані бортової погоди (слабке, помірне та сильне обледеніння, помірна та сильна турбулентність) – RMK;

- курс посадки - МД;

- стан ЗПС – журнал стану ЗПС;

- коефіцієнт зчеплення – МД;

- прогноз на посадку - METREPORT/SPECIAL.

8.2 Запис погоди для ДВЧ-радіомовних передач технік-метеоролог проводить за допомогою цифрового магнітофону „ ПОПУГАЙ”, виконуючі наступні дії:

- натиснути кнопку „ ЗАПИСЬ” ;

- почати диктувати текст зведення;

На цифровому індикаторі відображається „ЗАПИС ЧАСУ ММ.СС”.

Індикатор показує рівень запису. Необхідний рівень досягається підбором відстані від мікрофону до обличчя диктора.

- закінчивши диктувати натиснути кнопку „СТОП .

На цифровому індикаторі відображається „СТОП ЧАС ММ.СС”. Час показує тривалість записаного фрагменту.

- далі натиснути на кнопку „ВОСПРОИЗВЕСТИ”.

Регулятор гучності потрібен для управління рівнем сигналу контрольного гучномовця та не впливає на рівень запису. Для прослуховування запису погоди технік-метеоролог натискає на кнопку „ + ”. Після перевірки запису погоди технік-метеоролог натискає на кнопку „- ”.

При порушеннях запису погоди для ДВЧ-радіомовних передач (зайвий шум) або при виходу з ладу цифрового магнітофону „ПОПУГАЙ”, технік-метеоролог доповідає змінному інженеру КДП та робить відповідний запис в журналі.

Начальник АМСЦ-Київ Р.С. Павліченко

Керівник групи метеоспостережень

та інформації АМСЦ-Київ Л.Б. Юдіна