Смекни!
smekni.com

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни) (стр. 6 из 7)

Для ДВЧ-радіомовних передач передається чотири значення тиску: QNH в гПа і мм рт.ст. та QFE в гПа і мм рт.ст.

5.8 Явища нещодавньої погоди(RE) – вводяться техніком-метеорологом у відповідне текстове вікно „Прошедшая погода” в закладці „Бортовая” за правилами Міжнародних метеорологічних кодів. Включається в зведення METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL, якщо в період між строком спостережень, але не в строк спостережень, спостерігались наступні явища погоди:

- замерзаючі (переохолоджені) опади;

- замерзаючий (переохолоджений) туман;

- помірні та сильні опади (у тому числі злива);

- снігова низова заметіль;

- піщана буря;

- пилова буря;

- гроза;

- шквал;

- смерч;

- вулканічний попіл.

5.9 Повідомлення про фактичний зсув вітру – включається у зведення METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL автоматично у закодованому вигляді. Після отримання інформації від диспетчера або синоптика про фактичний зсув вітру технік-метеоролог вводить цю інформацію вручну у вікні „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» у вигляді „відмітки”, в розділі RMKавтоматично запишеться інформація про зсув вітру відповідної інтенсивності відкритим текстом на російській мові (Наприклад: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:УМЕРЕННЫЙ СДВИГ ВЕТРА), іншу додаткову інформацію про зсув вітру технік-метеоролог вводить вручну.

Далі технік-метеоролог передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Інформація про наявність фактичного зсуву вітру дублюється по ГМЗ диспетчерам АДВ „Вишки”, ДОП (PAR),по телефону диспетчеруТС-5– „Київ-Радар”.

Приклад 1: „Предупреждение: умеренный сдвиг ветра на прямой сообщил в 11.15 ЯК-40”.

В метеозведеннях METAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL включається автоматично (в METAR/SPECIпісля QNH, в METREPORT/SPECIAL після QFE) в закодованому вигляді - WSRWY26.

Інформація зберігається на протязі 30 хвилин якщо не поступають дані, що підтверджують наявність зсуву вітру.

Інформація про очікуваний зсув вітру, розповсюджується в межах аеродрому у формі попередження відкритим текстом на російській мові зі скороченнями та відображається на МД в розділі RMK. Ця інформація зберігається на протязі періоду, який визначається синоптиком в залежності від синоптичних умов. Технік-метеоролог після отримання попередження про зсув вітру від синоптика відкриває вікно „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» в розділі RMK вводить інформацію про зсув вітру вручну відкритим текстом у тому вигляді в якому вона отримана. Далі технік-метеоролог передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Інформація про очікуваний зсув вітру дублюється по ГМЗ диспетчерам АДВ „Вишки”, ДОП(PAR), по телефону диспетчеру ТС-5 – „Київ-Радар”.

Приклад 2: „Предупреждение о сдвиге ветра №1: Действительно с 14.00 до 16.00 умеренный сдвиг ветра прогнозируется”.

5.10 Відомості про обледеніння та турбулентність – технік-метеоролог вводить інформацію про турбулентність або/і обледеніння у відповідних вікнах піктограми „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» і передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Ця інформація включаються в зведення METREPORT/SPECIALавтоматично в закодованому вигляді на англійській мові, де вказується інтенсивність явища та шар спостереження, та включається автоматично в розділ додаткової інформації RMK відкритим текстом на російській мові у вигляді скорочень.

Наприклад: «УМРН ТУРБ В ОБЛ».

Період збереження визначається синоптиком по синоптичній ситуації. В зведення METAR ця інформація не включається.

5.11 Інформація про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення – технік-метеоролог отримує інформацію про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення відкритим текстом від диспетчера „Вишки”, вводить коефіцієнт зчеплення у текстовому вікні „Сцепление” в нижній частині фонового вікна, передає на МД та записує в журналі „Стану ЗПС”.

Синоптик після отримання від диспетчера аеродромної служби інформації про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення у вигляді восьмизначної кодованої групи, відправляє техніку-метеорологу перед прогнозом на посадку TREND, ця інформація автоматично включається в зведення METAR/SPECI та METREPORT/SPECIAL.

5.12 Прогноз на посадку – синоптик вводить в вікно „Прогноз на посадку” та відправляє техніку-метеорологу. В інформаційному вікні головного вікна КРАМС-4 з´явиться повідомлення „Поступил новый TREND”, технік-метеоролог перевіряє наявність оновленого прогнозу на посадку TRENDв текстовому вікні „TREND” в нижній частині фонового вікна та відправляє на МД (SPECIAL). Прогноз на посадку автоматично передається в АВ-6 (де вручну технік-метеоролог робить помітку - TREND).

6. Порядок дій техніків-метеорологів при виходу з ладудатчиків АМС та системи КРАМС-4

6.1 При вiдмовi датчику вітру з робочим курсом, КП приймає рішення про зміну робочого курсу, при вiдсутностi такої можливостi та при вiдмовi двох датчикiв в зведення погоди група вітру кодується в вигляді «/////MPS», на МД - вікна для даних вітру порожні (дані відсутні). В зведеннях погоди, якi передаються для ДВЧ-радiомовних передач зазначається - „Ветер у земли ‹пауза› данные отсутствуют”.

Для кодування групи вітру в зведеннях METAR/SPECI та METREPORT/SPECIALу вигдяді „/////MPS” технік-метеоролог на піктограмі „Ручной ввод приборных данных” у відповідних вікнах вводить вручну „999”.

6.2 При вiдмовi хоча б одного з датчиків видимості технік-метеоролог проводить спостереження візуально за пiдібраними денними та нiчними орієнтирами видимості (схеми орiєнтирiв приведенi у додатках 5 а, б, в).

В безхмарну погоду при сході та заході сонця, на цей час, в передавач вимірювача видимості FLAMINGO потрапляють прямі сонячні промені, унаслідок чого дані видимості тимчасово штучно занижуються. В разі відсутності явищ, погіршуючих видимість і штучного заниження видимості технік-меторолог тимчасово, на час заниження, переходить на візуальні спостереження за затвердженою схемою орієнтирів. Про перехід на візуальні спостереження за видимістю технік-метеоролог доповідає КП, синоптику і робить відповідний запис в журналі.

При візуальних спостереженнях за видимістю в зведення погодиMETAR/SPECI, METREPORT/SPECIAL та на МД включається одне значення видимості в момент спостереження.

В денний час при видимості менше 550м, технік-метеоролог в текстових вікнах „MOR,м” в нижній частині фонового вікна вводить вручну „9999” (значення вводиться в три вікна видимості). В зведеннях METAR/SPECI кодується "////", в METREPORT/SPECIAL кодується "////", на МД - вікна для даних видимості порожні (дані відсутні). В роздiлiRMK зазначається "Видимость менее 550м". При віщанні погоди для ДВЧ-радіомовних передач зазначається „Видимость ‹пауза› данные отсутствуют”.

В нічний час в зведення погоди включаються дані за схемою світлових орієнтирів видимості. При видимості менше 1700м, технік-метеоролог в текстових вікнах „MOR,м” в нижній частині фонового вікна вводить вручну „9999” (значення вводиться в три вікна видимості). В зведеннях METAR/SPECI кодується "////", в METREPORT/SPECIAL кодується "////", на МД - вікна для даних видимості порожні (дані відсутні). В роздiлiRMK зазначається "Видимость менее 1700м".При віщанні погоди для ДВЧ-радіомовних передач зазначається „Видимость ‹пауза› данные отсутствуют”.

6.3 При вiдмовi датчика висоти хмарностiLD-12 з робочим курсом, КП приймає рiшення щодо змiни робочого курсу, при відсутності такої можливості та при відмові двох датчиків висоти хмарності і неможливості визначити її візуально чи по даним кулепілота, значення висоти нижньої межі хмар кодується «///», на МД - вікна для даних висоти нижньої межі хмар порожні (дані відсутні).

В зведеннях погоди, якi передаються для ДВЧ-радiомовних передач зазначається - „Облачность ‹пауза› данные отсутствуют”.

Для кодування групи хмарності в зведеннях METAR/SPECI та METREPORT/SPECIALу вигдяді „OVC///” технік-метеоролог на піктограмі „Ручной ввод приборных данных” у відповідних вікнах вводить вручну „999”.

6.4 При відмові вимірювача атмосферного тиску БАР технік-метеоролог вимірює тиск по барометру СР-А (згідно Додатку 2).

6.5 При відмові датчика температури та вологості повітря МР-106А технік–метеоролог використовує дані з метеомайданчику. Температура повітря та розрахована по психрометричним таблицям відносна вологість повітря заносяться в КРАМС-4 у вікно „Ручной ввод приборных данных”.

6.6При виходу з ладу основного комп'ютеру КРАМС-4 спостереження проводяться по резервному комп'ютеру, перехід з основного комп'ютеру на резервний здійснюється за схемою перемикань (Додаток 1).

6.7 При виходу з ладу основного та резервного комп'ютерів КРАМС-4 зведення METAR складається по резервним даним та даним візуальних спостережень, передається диспетчерам по ГМЗ та синоптику по телефону для передачі по AFTN, Интернет.

6.8 При виходу з ладу комп'ютеру у синоптика, він передає прогнози TRENDтехніку-метеорологу по телефону для включення в зведення погоди.

6.9 Про всі несправності технік-метеоролог повідомляє чергового електроніка, синоптика, начальника АМСЦ Київ або особі, яка його заміняє, та переходить на роботу по резервному обладнанню, згідно викладеному вище порядку, проводить запис у журналi «Зауважень роботи системи» з зазначенням часу, причини переходу на роботу по резервному обладнанню або про вiдсутнiсть спостережень.


7. Зміст інформації, що передається на метеодисплеї (МД) споживачів

КРАМС-4 забезпечує автоматичну передачу та відображення через 1 хвилину на МД техніка-метеоролога (основний та резервний комп'ютер), МД техніка-метеоролога для ДВЧ-радіомовних передач, синоптика (бріфінг-офіс), синоптика прогнозиста, диспетчерів АДВ „Вишки”, ДОП (PAR), ТС-5–„Київ-Радар”,наступної метеоінформації: