Смекни!
smekni.com

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки (стр. 15 из 15)

[5] Див. додатки, таблиця №3.

[6] Див. додатки, таблиця №4.

[7] Див. дотатки малюнок №1.

[8] Див. додатки таблиця №4.

[9] Див. додатки, малюнок №2.

[10] Див. дотатки, таблиця №5.

[11] Див. дотатки, таблиця №6.

[12] Див. додатки, малюнок №3.

[13] Ý.Íèêáàõò, А.Гронпелии. - “Финансы”, “Вик”, “Глобус”. - К.

* Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

Аналіз проводиться згідно динаміки розвитку економіки України на основі сукупного попиту і пропозиції.

* Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

* Цифровий матеріал взятий із врахуванням вартості середнього комп’ютера (Pentium166).

* Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

* И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.168.

* И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.169.

* И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.162.

* И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.175.