Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 8 из 11)

Отже, це зниження — сигнал про необхідність активізації управлінських заходів, спрямованих на усунення появи ризикового фактора, який також контролюється НБУ.

Таким чином, розрахована і розглянута в таблиці 2.2.6 система показників ліквідності банку показала, що він дотримувався в 2006-2009 рр. нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами.


Таблиця 2.2.7Аналіз ефективності управління ПАТ АБ „Укргазбанк”, 2006-2009 роки

Показники Роки
2006 2007 2008 2009
1 Загальний рівень рентабельності, % 14 10 9 -117
2 Чиста процентна маржа, % 3,4 3,5 4 2,6
3 Рентабельність активів, % 3 3 4 -13
4 Рентабельність загального капіталу, % 9 14 17 -84
5 Рентабельність діяльності по витратам, % 6 11 10 -54

Ситуація в 2008 і 2009 роках кардинально різна, а тому розглянемо окремо кожен з них.

Загальний рівень рентабельностібанку дещо знизився за досліджуваний період: з 14 % в 2006 році до 9 % у 2008 році. Рівень чистої процентної маржі збільшився в ці роки, що свідчить про зниження ризиковості банківських операцій і одночасно підвищення ефективності управління.

Рентабельність активів, яка показує рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів, зросла на 1 % в 2008 році в порівнянні з 2007 роком. Це сталося через посилення кредитної активності, що підтверджується збільшенням середньорічної видачі кредитів на 9,5 %.

Рентабельність загального капіталу, як і статутного фонду, характеризує діяльність банку з погляду ефективності управління щодо розміщення активів, тобто їх можливості приносити дохід. Дані таблиці 2.2.4 свідчать, що вона за 2006—2008 роки зростала з 9 % до 17 %.

Рентабельність діяльності банку за витратами є головним показником, узагальнює його діяльність, бо тільки рівень витрат і доходів формують як рівень балансового, так і чистого прибутку. Усі інші показники рентабельності є похідними, і їх визначення можливе лише тоді, коли на основі доходів і витрат одержаний прибуток. Банк в 2007—2008 рр. працював досить стабільно, зберігаючи протягом цих років рентабельність на рівні 10-11 %. У цілому за три роки не відбулося різкої зміни в рівнях показників, що характеризують зниження окупності доходами і чистим прибутком активів, витрат, загального капіталу і статутного фонду.

2009 рік став кризовим для банку і приніс йому збиток в розмірі 1784,2 млн. грн. Відповідно рівень рентабельності в цьому році негативний, що є сигналом для формування та впровадження антикризових заходів. Ще рік тому назад банк активно нарощував масштаби діяльності, як шляхом збільшення обсягу операцій на банківському ринку так і шляхом територіальної експансії. На сьогодні „Укргазбанк” знаходиться в тяжкому становищі на грані банкрутства.

2.3 Місце в кредитній системі ПАТ АБ „Укргазбанк”

За станом на1 грудня 2008 рокуліцензіюНаціонального банку України на здійснення банківських операціймали184банки, у тому числі:154банки У стані ліквідації перебувало13банків, з них10банків ліквідувалисяза рішеннями НБУ,3– за рішеннями господарських (арбітражних) судів.А за станом на 1 грудня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 185 банків. У стані ліквідації перебувало 12 банків, з них 9 банків ліквідувалися за рішеннями НБУ, 3 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів. Таким чином, суттєвих змін за рік не відбулося.

На 01.12.2008власний капіталбанків склав103,2млрд. грн. або12,1% пасивів банків.За станом на 01.12.2009 власний капітал банків склав 125,6 млрд. грн. або 14,2% пасивів банків.

Станом на 1 січня 2009 року АБ «Укргазбанк» згідно з рейтингом Асоціації українських банків займає 19 позицію за розміром капіталу.

за розміром активів – 16 позицію

Зобов’язаннябанків за станом на 01.12.2008 становили749,9млрд. грн.Кошти фізичних осібскладали204,2млрд. грн., або27,2% загального обсягу зобов’язань,кошти суб’єктів господарювання– 132,4млрд. грн., або17,7%.

Зобов’язання банків за станом на 01.12.2009 становили 759,4 млрд. грн. Кошти фізичних осіб складають 206,0 млрд. грн., або 27,1% загального обсягу зобов’язань, кошти суб’єктів господарювання – 111,8 млрд. грн., або 14,7%.

«Укргазбанк» за розміром портфеля депозитів фізичних осіб займає 10 позицію.

За 2008рік активибанків становили853,1млрд. грн.,загальні активи – 889,8млрд. грн.Більшу частину загальних активів складають кредитні операції –81,8%.За 2009 рік активи банків становили 885,0 млрд. грн., загальні активи – 989,9 млрд. грн. Більшу частину загальних активів складають кредитні операції –75,4%. Тобто загальні активи зросли на 100,1 млрд. грн.. Частка кредитних операцій дещо знизилась, але вони все одно займають провідне місце, не дивлячись на призупинення видачі кредитів

За 11 місяців поточного року прибуток по системі банків, за попередніми даними склав10,1млрд. грн.

Доходибанків склали104,6млрд. грн., в т.ч. процентні доходи становили77,5млрд. грн. (або 74,0% від загальних доходів), комісійні доходи –17,6млрд. грн. (16,8%).

Витратибанків склали94,5млрд. грн., в т.ч. процентні витрати –44,5млрд. грн. (або 47,1% від загальних витрат), комісійні витрати –1,9млрд. грн.

У 2008 році Банк увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансовіх установ, збільшив статутний фонд до 700млн. грн. Фінансовий результат за підсумками 2008 року склав 204,2 млн. грн., що у 2 рази перевищує показник 2007 року. Чисті активи Банку становили 14 803 млн. грн., це на 43,5% більше показників минулого року. Сума кредитів, виданих юридичним особам, збільшилась на 63% і склала 5 603 млн. грн. Балансовий капітал Банку за 2008 рік виріс на 524млн.грн. і досяг 1 453млн.грн.

За підсумками минулого року банк відкрив 101 точку продажу. Таким чином на кінець 2008 року регіональна мережа АБ “Укргазбанк” налічувала понад 390 установ по всій Україні.

Банк проводить політику інформаційної прозорості та публічності. У звітному році агентство фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's провели дослідження інформаційної прозорості банків України. За результатами дослідження АБ «Укргазбанк» посів перше місце у рейтингу з показником 71,2%. Це перший в історії подібних досліджень банк, який подолав знакову позначку індексу транспарентності у 70%. Такий результат знаходиться на рівні аналогічних показників провідних фінансових установ світу.

ПАТ АБ «Укргазбанк» за розміром кредитно-інвестиційного портфеля на початок 2009 року займав 17 позицію, але вже станом на 1.11.2009 він втратив одну позицію. Рейтинг комерційних банків України за розміром кредитно-інвестиційного портфеля подано у наступній таблиці.

Таблиця 2.3.1 Структура кредитно-інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2009 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%) В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам
ВСЬОГО 654039,79 100 34606,89 362249,94 225927,72
1 ПРИВАТБАНК 68314,57 10,445 9218,67 37675,38 20899,95
2 ОЩАДБАНК 50474,69 7,717 1171,57 35061,07 5935,59
3 УКРЕКСIМБАНК 45748,63 6,995 1273,04 40997,08 1644,47
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 43829,22 6,701 459,37 17177,5 23218,92
5 УКРСИББАНК 39450,49 6,032 498,77 10653,77 27615,49
6 УКРСОЦБАНК 36212,38 5,537 197,25 13948,57 21412,35
7 ОТП БАНК 25627,09 3,918 45,9 9426,85 15540,18
8 ВТБ БАНК 23380,98 3,575 183,64 19991,69 3061,05
9 АЛЬФА-БАНК 22641,41 3,462 1372,71 15414,34 5482,55
10 НАДРА 20365,8 3,114 411,56 4773,38 14753,6
11 ФОРУМ 15914,07 2,433 740,44 10028,71 4685,32
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 14926,75 2,282 487,56 8889,41 4746,96
13 СВЕДБАНК 13767,78 2,105 29,3 6614,2 6865,37
14 ПУМБ 13358,94 2,043 2244,43 7138,21 3845,05
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11349,74 1,735 642,84 6987,91 3195,5
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 10956,78 1,675 926,67 7091,66 2492,5
17 ПIВДЕННИЙ* 8276,98 1,266 373,65 6681,77 1185,75
18 УКРГАЗБАНК 7949,21 1,215 984,07 2659,08 2939,98
19 УНIКРЕДИТ БАНК 7937,26 1,214 0 6269,14 1284,83
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 7648,41 1,169 256,68 7119,17 117,49

З 9 червня Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в Укргазбанк, що входить до групи найбільших банків. Це обов'язкова умова рекапіталізації банку урядом. Потім уряд в особі Міністерства фінансів викупить контрольний пакет акцій банку,

Після рекапіталізації «Укргазбанку» 6 липня Національний банк України зареєстрував новий статут банку, згідно з яким новий статутний капітал складає 3,8 млрд. грн. Частка держави у статутному капіталі банку складає понад 80%.

Кошти від рекапіталізації було направлено на виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами, а також на нормалізацію фінансового забезпечення вітчизняних підприємств та організацій.

Укргазбанк за два тижні після завершення рекапіталізації залучив нових вкладів на 80 млн.грн. Проте вже на кінець 2009 року стало зрозумілим, що банк втрачає свої позиції на фінансовому ринку. На 1 січня 2010 року за всіма національними та іноземними рейтингами „Укргазбанк” має негативний рейтинг.

Економічна криза в Україні почалася з проблем саме у банківському секторі. На сьогодні в трьох банках України(Родовід, Укргазбанк і Київ) вже проведена рекапіталізаці, головна мета якої – інтеграція комерційних банків у державну фінансову систему. Проте наслідки світової фінансової кризи для України є настільки серйозними, що керівники і власники банків, які ще вчора вимагали мінімального втручання держави в фінансову діяльність банків, сьогодні в умовах кризи змінили свою думку на протилежну. Третина банківського сектору України перебуває на межі банкрутства. Такі керівники сьогодні чекають фінансової підтримки та пораді з боку держави, яка повинна вчасно реагувати та впроваджувати необхідні заходи для підтримки банківського сектору України.