Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 15 из 15)

39. Http:// www.fc.kiev.ua - ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КБ „Фінанси та кредит” за 2007 рік


Додаток А


Додаток Б

Тарифи банку «Фінанси та кредит» на обслуговування в валюті

Відкриття валютного рахунку
- юридичним особам 100грн.
- фізичним особам $ 20
Закриття валютного рахунку
- юридичним особам 150 грн.
 Зарахування коштів на рахунок Безкоштовно
 Видача готівкової валюти до $10000* -1%,понад 10000 -0.8%
 Видача дублікатів виписок $5
 Видача довідок за рахунками (звичайна - термін виготовлення 1 день) 15 грн.
 Видача інформації за період (термін виготовлення - 3 дні) 20 грн.
 Відсотки за користування коштами, що перебувають на рахунку клієнта не нараховуються
Міжнародні розрахунки та перекази
 Переказ на користь клієнтів Банку безкоштовно
Переказ на користь клієнтів інших банків:
- "терміновий" 0.1% (min $30 max $150)
- "строковий" (на визначений строк) 0.1% (min $25 max$125)
- "звичайний" 0.1% (min$20 max$100)
Конверсійний платіж 0.15% (min$50 max 250)
 Переказ коштом отримувача $ 5
 Переказ коштом отримувача більш як 10 платежів на місяць (тільки платежі у USD) $ 1
 Зміна умов переказу $ 50
 Переказ за рахунок поточних надходжень або не в операційний час, а також терміновість платежу $ 10
 Відміна платежу $ 50
 Запит про розшук платежу max. $ 50
 Видача копій платіжних документів у форматі S.W.I.F.T. про надходження платежу 15 грн.
 Консультації з питань валютного регулювання 100 грн. в т.ч. ПДВ
 Видача клієнту дублікату повідомлення S.W.I.F.T 10 грн.
 Видача клієнту дублікату повідомлення S.W.I.F.T терміном понад 1 рік 30 грн.
 Видача платіжних документів у форматі S.W.I.F.T про відправлення платежу 10 грн.
 Видача дублікатів меморіальних ордерів 10 грн.
 Видача дублікату виписки 10 грн.
 Видача копій платіжних доручень 10 грн.
Біржові операції
 купівля валюти 0.1-1%
 продаж валюти (вільний) 0.1-0.6%
 продаж валюти (обов"язковий) 0.05-0.6%
Документарне інкасо
 Прийом та відправлення документів 0.15% (min. $ 50)
 Видача документів проти акцепта чи платежу 0.1%(min. $ 50)
 Зміна умов інкасо $ 40
 Перевірка та видача документів 0.2%(min. $ 50 max. $ 300)
 Повернення неоплачених документів $ 50
 Запит щодо виконання інкасо Безкоштовно
Документарні акредитиви
 Перевірка документа 0.2% (min. $ 100 max. $1000)
 Відкриття акредитива 0.2% за кварт.(min. $ 100)
 Авізування акредитива 0.05% (min. $ 50, max. $150)
 Попереднє авізування $ 30
 Підтвердження акредитива 0.3% (min. $ 100 за квартал чи за його частину)
 Пролонгація акредитива 0.1% (min. $100)
 Зміна умов акредитива $ 50
 Анулювання акредитива $ 50
 Платіж проти документів 0.2%(min. $100 max. $1000)
 Розстрочений платіж 0.2% (min. $ 50)
 Переказ трансферабельного акредитива 0.3% (min. $ 100)
 Комісія за розходження у документах $ 30
за кожне розходження
 Повернення документів, що не відповідають умовам акредитива $ 50
 Закінчення акредитива без використання $ 50
 Запит до банків з питань документарних операцій $ 15
 Телефонні переговори з банками з питань документарних операцій $ 18 в .т.ч. ПДВ
Гарантії
 Видача або підтвердження гарантії 1.5% за кварт.
 Авізування або передача гарантії 0.1%(min. $50)
 Попереднє авізування $ 50
 Платіж по гарантії 0.2% (min. $50)
 Зміна умов гарантії $ 50
 Анулювання гарантії $ 50
Операції з чеками
 Продаж дорожніх чеків 1% (min. $2)
 Оплата дорожніх чеків 1% (min. $2)
 Інкасо комерційних і банківських чеків 1% (min. $5)
 Комісія за повернення неоплаченого чека $ 10
 Повідомлення S.W.I.F.T. або телексом $ 15
 Послуги кур"єрської пошти Оплата за фактом в т.ч. ПДВ

*- оплата за тарифами, вказана в USD, здійснюється власною валютою або у гривнях за курсом НБУ на день надання послуги.


[1] ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю//від 19 лютого 1993 року N 15-93 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України та Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року N 436-IV )

[2] Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті”// № 185/94-ВР від 23.09.1994 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 31 травня 2007 року N 1108-V)

* Заявка заповнюється українською мовою

** Можливе значення “за курсом уповноваженного банку”

*** Термі дії не може перевищувати 30 календарних днів від дати заяви

* Заявка заповнюється українською мовою

** Можливе значення “за курсом уповноваженного банку”

*** Термін дії не може перевищувати 90 календарних днів від дати заяви