Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 8 из 15)

Кошти грошового забезпечення (покриття) та суму банківських комісійних винагород просимо списати з нашого рахунку N ___________________________

Документарний акредитив підпорядковується Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів (зазначається номер чинних Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів) або іншим міжнародним документам, затвердженим Міжнародною торговельною палатою.

Відмітка банку __________________ (відбиток печатки, підпис) Наказодавець документарного акредитива __________________ (відбиток печатки, підпис)

В Додатку А наведені копії документів по виконанню імпортного контракту ВАТ „Київмедпрепарат” з використанням безвідзивного револьверного кумулятивного імпортного акредитиву.

Аналіз акредитивних форм розрахунків проводиться на прикладі акціонерного комерційного банку “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ”, котрий є одним з банків України який надає можливість своїм клієнтам проводити міжнародні розрахунки із застосуванням акредитивної форми розрахунків.

Обслуговуванням акредитивної форми міжнародних розрахунків у банку “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” займається такий структурний підрозділ як відділ документарних операцій.

Таблиця 1.5

Тарифи КБ «Фінанси та кредит» на обслуговування операцій по документарних аккредитивах (2008 рік)

Документарні акредитиви
відкриття акредитива (покритого) 0,2 % за квартал, min. $ 100
авізування акредитива 0,05%, min $ 50, max $ 150
попереднє авізування $ 30
підтвердження акредитива 0,3% , min $ 100 за квартал або його частину
пролонгація акредитива 0,1% , min $ 100
зміна умов акредитива $ 50
анулювання акредитива $ 50
перевірка документів 0,2%, min. $ 100, max. $ 1000
платіж проти документів 0,2%, min. $ 100, max. $ 1000
розстрочений платіж 0,2%, min. $ 50
акцепт тратт 0,2%, min. $ 50
переказ трансферабельного акредитива 0,3%, min. $ 100
комісія за розбіжності у документах $ 30 за кожну розбіжність
повернення документів, що не відповідають умовам акредитива $ 50
закінчення акредитива без використання $ 50
консультації з питань документарних акредитивів $ 30
запит до банків з питань документарних операцій $ 15
телефонні переговори з банками з питань документарних операцій $ 18, вкл. ПДВ
Телекомунікаційні та поштові витрати
повідомлення SWIFT або телексом $ 15
послуги кур"єрської пошти оплата за фактом

Обслуговування акредитивних операцій операцій за допомогою SWIFT, TELEX, FAX —15 USD.

Поштові витрати — за фактом.

Комісії не повертаються у разі анулювання акредитиву або по закінченні строку дії акредитиву чи його частини.

Комісійна винагорода в іноземній валюті, що оплачується іноземним банкам в документарних операціях, відшкодовується у відповідній валюті за рахунок коштів клієнтів.

Практична діяльність комерційного банку “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” зумовила поділ даної форми розрахунків на види: експортні документарні акредитиви (коли експортером товарів, робіт або послуг є особа-резидент України), імпортні документарні акредитиви (підприємство-резидент України є імпортером товарів, робіт або послуг).

По кожному з видів розрахунків відділ документарних операцій окремо веде журнал реєстрації, де кожній операції присвоюється свій кодовий номер, яким згодом оперують при обміні інформацією з банком-контрагентом і з клієнтом. Диференціація розрахунків по окремих видах припускає також диференціацію комплексу дій, що починаються працівниками відділу при обслуговуванні того або іншого виду розрахунків. Нижче наводиться характеристика зазначених дій у розрізі імпортного контракту Додаток А.

У даному випадку імпортером товарів, робіт або послуг є вітчизняне підприємство-клієнт банку. І саме воно є ініціатором (наказодавцем) відкриття акредитиву на користь свого іноземного партнера.

Підприємство-аплікант звертається до Відділу документарних операцій банку “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” із заявою установленої форми. До даної заяви додається ще один документ, що називається “Перелік необхідних документів”, що визначає принципово важливий момент акредитивної операції - які саме документи будуть прийматися від бенефіціара до оплати.

На підставі зазначеної заяви у Відділі документарних операцій банку “Іпобанк” здійснюється реєстрація операції в журналі реєстрації операцій по імпортних акредитивах і по даній операції відкривається справа.

Необхідним кроком при обслуговуванні розрахунків по імпорту за допомогою акредитивної форми є попереднє бронювання засобів клієнта банком для наступної сплати бенефіціару виконаних ним зобов'язань. Особливістю даної схеми проведення акредитивних розрахунків є залучення Відділу клієнтських рахунків в іноземній валюті, або Відділу лоро-рахунків в іноземній валюті (в залежності від того, де обслуговується клієнт) яким оформляється службова записка з проханням перевести з валютного рахунку клієнта (дирекції) на валютний рахунок по бронюванню засобів по акредитиву відповідну суму.

У випадку, коли організація-імпортер не має бажання відволікати з обороту засоби з метою їхній бронювання для відкриття акредитива, акредитив може бути відкритий після оформлення з банком заставних відносин.

Після здійснення зазначених операцій за допомогою системи SWIFT або телексом банку бенефіціару направляється повідомлення про відкриття на користь його клієнта акредитива з вказівкою всіх умов (аналогічні тим, що одержує банк “Іпобанк” по експортних акредитивах).

Наступний етап - одержання з банку бенефіціара документів про виконання останнім своїх зобов'язань за договором.

Документи, що надійшли, перевіряються працівниками Відділу документарних операцій банку “Іпобанк” на повну відповідність умовам акредитива. У випадку повної відповідності здійснюється їх оплата. З цією метою Відділу грошових переказів оформляється службова записка з проханням перевести раніше заброньовані засоби для оплати акредитива на рахунок банку бенефіціара.

У випадку, коли документи, отримані з іноземного банку, оформлені бенефіціаром із розбіжностями з умовами акредитива, питання оплати даних документів погоджується з аплікантом. У випадку згоди оплати документів із розбіжностями здійснюється процедура викладена вище. Якщо ж імпортер відмовляється від оплати цих документів (на що має повне юридичне право) іноземному банку надсилається про це повідомлення.

Кінцевим етапом операції розрахунків за допомогою імпортного акредитива є закриття справи по даній операції і передача його в архів.

Більш детально розглянемо схему документообігу при розрахунках за допомогою імпортного акредитиву на рисунку 1.1.

Рис.1.1. - Схема документообігу при розрахунках покритими акредитивами з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті

На схемі цифрами позначені наступні етапи:

1 ¾ покупець-платник передає до банку “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” заяву на відкриття акредитива. Банк повинен розглянути заяву і в 7-денний термін оповістити покупця про своє рішення;

2 ¾ банк “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” депонує кошти на рахунку №2602 “Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності”, аналітичний рахунок “Розрахунки акредитивами”, бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку:

№ 2600 “Поточний рахунок суб’єкта господарської діяльності ”

К-т рахунку:

№ 2602 “Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності”, рахунок “Розрахунки акредитивами” (на суму заявленого акредитива);

К-т рахунку:

№ 6110 “Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів (на суму визначену за послугу)”

3 ¾ банк “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” авізо повідомляє банк постачальника по відкриття акредитива;

4 ¾ банк постачальника (банк- виконавець), одержавши повідомлення, інформує постачальника і банк “ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ” про відкриття акредитива, який виконавець обліковує на позабалансовому рахунку № 9802 “Акредитиви до сплати” (на балансових рахунках жодних записів не здійснюють, бо гроші не надійшли);

5 ¾ постачальник відвантажує товар покупцю;